• Nombre de visites :
  • 2555
  • 8/6/2012
  • Date :

Dünya’da Küçük Bir Cennet Arzusu -2

dünya’da küçük bir cennet arzusu

Bir mucizedir ki, birbirleri hiç tanımayan iki fert nikâh okunmasıyla aralarında büyük bir sevginin oluştuğunu hissetmişlerdir. Rabbul âlemin eşler arasına sevgiyi yerleştirdi, bundan sonrası ise eşlere kalmış ya bu sevgiyi gün geçtikçe güçlendirecekler ya da yok edip nefrete dönüştürecekler.

Doğal olarak anlaşmazlıklar çıkacaktır, yeter ki sabırlı, anlayışlı olunsun, çoğu şey görmezden gelinsin ve insan biraz da hataları kendisinde görsün.

Sürekli eşini hatalı görmek yerine kendisini hesaba çeksin. İnsanın ihmallerinden ve içine düştüğü hatalardan kurtulmasının yolu, zaman zaman kendini sorgulamasından geçer.

İnsana hatalarını göstermemek, nefis ve şeytanın en büyük hilesidir. Davranış ve düşüncelerini kusursuz kabul eden bir insan hatasını göremez; hatasını göremeyen de, Allah’ın himayesine sığınmaz, çünkü kusurunu anlayan istiğfar eder ve Allah’a sığınıp şeytanın şerrinden kurtulur.

Duyguların paylaşılması, eşler arasında huzuru temin eden unsurlardandır. Eşlerin inançlarından kaynaklanan manevî değerleri paylaşması; aralarındaki sevginin artması için Allah’a dua etmeleri sağlıklı bir aile ortamı için gereklidir. Eşlerin birbirlerinin ilgi sahasına yakınlık göstermesi, aile içi münasebetlerin güzelleşmesine zemin hazırlar. Meselâ, eşlerden birinin bir spor takımına yakından ilgi göstermesiyle diğerinin de aynı duyguları paylaşması aile mutluluğuna destek olur. Eşlerin birlikte geziye çıkmaları, sosyal aktivitelerde bulunmaları da bu konuda verilebilecek misallerdendir.

Evlilik binasını yıkıma kadar götürecek çatlaklıkların tamiri konusunda, eşlerin üzerlerine düşen vazife ve fedakârlıklardan kaçınmaları, insanı dünya ve ahirette pişman edecek bir tavırdır.

Rabbimizin, “İyilik ve takvada birbirinizle yardımlaşın.”‌ (Mâide–2) emri eşlerin mutluluğu için de hayatî önem taşımaktadır. Bu ilâhî emri göz önünde bulunduran eşler, birbirlerine kullukta, ihsanda, birbirlerinin gönlünü almada, aralarında meydana gelecek kırgınlıkları affetmede, ilim öğrenmekte, mutlu etmekte yarışırlar.

Eşlerden birinin önce davranarak bir tebessüm, bir sıcak ilgi göstermesi problemleri çözmede oldukça etkilidir. Öyleyse kim Allaha daha yakın kul olmak, evliliğini mutlu ve sıcak bir yuvaya çevirmek istiyorsa; önce o gülümsesin, görmezden gelsin ve tartışma anlarında sussun.

Aile mutluluğu için eşlerin yarışı, mutluluk yollarının araştırılması ve huzuru bozacak problemlerin giderilmesinde eşlerin birbiriyle yarışmaları Allah’ın hoşnutluğunu kazanmada en kestirme yoldur.


Dünya’da Küçük Bir Cennet Arzusu -1

Evlilikte Yaş Farkı -1

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)