• Nombre de visites :
  • 3525
  • 19/6/2013
  • Date :

Eş Seçimindeki Ölçüler

eş seçimindeki ölçüler

EŞ OLARAK KİMİ SEÇMELİYİZ?

Bu konumuzun aslı; “Birlikte mutlu bir hayat yaşayabilmemiz ve birbirimizin olgunlaşmasına katkıda bulunabilmemiz için hangi ölçülerle, hangi özelliklerle, hangi kriterlerle ve hangi kıstaslarla eş olarak kimi seçmeliyiz?”‌ konusu hakkındadır. Bizim, önceki konuları açıklamamızdaki asıl hedef işte bu idi. Bütün telaşımız bu konu hakkındadır.

Yani, kız ve erkek bütün gençler; birbirlerine uygun olan, birbirlerine benzer ölçülere sahip olan ve birbirlerine yakışan eşler seçmelidirler. Eğer bu şartlar gerçekleşir ve bu uyumluluk sağlanırsa, öteki sorunlar kolayca halledilebilecektir. Eğer bu aşamalarda yanlış yapmazlarsa, öteki aşamaları geçmek daha da kolaylaşacaktır.

Cesaretle şöyle söylemek mümkündür:

“Ailevi yaşam”‌ içinde gerçekleşen sorunların en önemlileri, kız ve erkeğin seçim konusunda yanlış yapmalarından ve kendileri için uygun olan eşi seçemediklerinden kaynaklanmaktadır. Uyumsuzluk ve denksizlikten dolayı birçok ailenin yıkıldığını görmüşüzdür. Ortak yaşam içinde meydana gelen sorunların birçoğu “yanlış eş seçiminden”‌ kaynaklanmıştır.

Dikkat!

(Kız ve erkek) Kardeşim! Bir ömür boyunca birlikte yaşamak istediğin bir kimseyi seçmek istiyorsun. Dolayısıyla kimi seçtiğine çok iyi bak. İnsan yaşamındaki hiçbir seçim (din ve mezhep seçimi hariç) eş seçimi kadar önemli değildir. Bu seçim, senin mutluluğun ve mutsuzluğun konusunda çok önemli bir role sahiptir. Yapabildiğin kadar titiz ol. İnsanlara danış. Araştırma yap. Yanlış yapmamak için dikkat et. İçgüdüsel duyguların etkisi altında kalarak karar verme. Yanlış etkenlerin tesiri altında kalmamaya dikkat et. Sana uygun ve layık olmayan bir kimseyle evlenirsen işin çok zor olacaktır.

Sakın kendi kendine şöyle söyleme: “Şimdilik evlenelim. Eğer gelecekte birlikte yaşayamazsak boşanırız.”‌ Buna benzer düşünceleri aklından çıkarmalısın. Boşanmak; çok zor bir iştir. Hatta bazı durumlarda olanaksızdır. Özellikle işin içinde bir de çocuk varsa kesinlikle mümkün değildir. Şu düşünceyi benimseyip güçlendirmelisin:

“Ben, bir ömür boyunca birlikte mutlu olarak yaşayacağım bir eş seçmek istiyorum.”‌

Şimdiden “boşanma köprüsünü”‌ arkada bırakarak yıkıp gitmelisin. Ömrünün sonuna kadar birlikte yaşayacağın bir eş seçmek için bütün dikkatini toplamalısın. Çok ölçülü davranmalısın.

Önceki açıklamalarımızda, evlilikte acele davranılmasını tavsiye etmemizin anlamı; dikkatsizlik ve acelecilik değildir. “Acele”‌ ile birlikte “dikkat”‌ de olmalıdır. Bu ikisi, yani “acele ve dikkat”‌ birbirlerine aykırı olan şeyler değildirler. Hatta “dikkat”‌ etmeye aykırı olan şey “aceleci”‌ davranmaktır.

Eş Seçiminde Dikkatli, Evlenmede Kolaylaştırıcı Olmak

İslam’ın evlilik konusundaki yasalarının genelini incelediğimiz zaman, şu sonuca ulaşmaktayız:

İslam dini evlilikle ilgilik olarak; mihr, çeyiz, takı, örf, adap, tören v.b. konularda kolaylaştırmayı ve sadeliği emretmektedir. Ancak “Eş Seçimi”‌ konusunda dikkatli olmayı emretmektedir. Evlendirme konusu hakkında şöyle buyurmaktadır:

“Kolaylaştırınız… Çok dikkat etmeyiniz… Evliliklerin en hayırlısı, en kolay olanıdır… Eşlerin en iyileri, mihrleri en az olanlardır… Eşlerin en iyileri, masrafları en az olanlardır…

Ancak sıra “eş seçimi”‌ ve “eş seçiminin ölçüleri”‌ konularına gelince şöyle buyurmaktadır:

Dikkat ediniz… Çöplükte büyümüş olan gülden sakının… Aptalla evlenmekten kaçının… Boynuna taktığın gerdanlığa iyi bak…[38]

Bu konu hakkında daha birçok uyarı bulunmaktadır.

Bundan dolayı, bu “iki çeşit yasanın”‌ birbirine karıştırılmaması ve yanlış yapılmaması için çok dikkat edilmelidir. “Kolaylaştırmak”‌ kendi yerinde, “dikkat etmek”‌ de kendi yerinde olmalıdır. “Her şey kendi yerinde güzeldir.”‌


[38]- Bu hadisler sonraki konular içinde açıklanacaktır.

  EŞ SEÇİMİ

Evlilik Büyük Bir İbadettir

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)