• İnsî ve Cinnî Şeytanlar
  • Şeyâtin, insî ve cinnî şeytanlardır ve bunlar İblisin evlatlarıdır. İblis, evlatlarını iki gruba ayırmış, bunlardan...
  • Küçük Şirk: Riya
  • Riya: Kişinin görsünler diye bir davranış içerisine girmesi, bir ibadeti gösteriş için yapmasıdır...
  • Hubutun Öyküsü 3
  • Bir gün Cebrail, yüce Allahın selâmını getirir ve şöyle der: Yüce Allah buyuruyor ki: Seni ben yaratmadım mı? Kendi ruhumdan sana üfleyip, meleklere sana secde...
  • Hubutun Öyküsü 2
  • Âdem daha önce de meleklerin öğretmenliğini yapmıştı. Bu öğretmenlik görevini de kabul etti....
  • Hubutun Öyküsü 1
  • Cin, nesnas[1] ve hayvanların yaratılışı üzerinden binlerce yıl geçiyordu. Onlar daha yaratıldıkları ilk günden beri birbirlerini öldürmeye....
  • Allahı kalple görmek 1
  • Bu incelemede Allahı kalple görmenin anlamı konusunda Ehlibeyt İmamlarından gelen bazı rivayetlere yer vereceğiz...
  • Zuhur ve İdeal Toplum
  • İdeal bir toplum, herkesin refah ve rahatlık içerisinde olacağı, hiçbir fakir ve yoksulun bulunamayacağı....
  • Peygamberlere İman
  • Kuran ayetleri peygamberler hakkında şu nükteyi sürekli hatırlatmaktadır: Onlar da sizin gibi insanlardır...
  • Sadece Tevhid
  • Tevhid, sadece bir tek Allaha inanmaktır.Dünyayı yaratan, varlık âleminin külli düzenini ...
  • Mehdilik Doktrini 2
  • Tarihin başlangıcından günümüze kadar toplumların ileri gelenleri ve fikir adamlarının hep sordukları soru bu olmuştur; “ insanlık nereye gidiyor?...
  • Mehdilik Doktrini 1
  • Dini öğretilerin bazıları, diğer bazı öğretilerin odak noktasını ve merkezi konumundadır. Mesela: Tevhid“ bütün maarifin mihveri olduğu gibi itikadi...
  • Hz. İmam Mehdi ve sünnetullah 1
  • İlahi sünnetleri inceleyip, değerlendirme çağrısı: Kuranı Kerim bütün halkı ilahi sünnetler ve kanunları, eski ümmetlere karşı uygulanan sünnetullah’ı inceleyip....
  • Nübüvvet-i Amme ve İmamet
  • Bazı sünni kardeşler Şiilerin bir imamın varlığını ispat etmek hususunda niçin bu kadar ısrar ettiğini bilemiyoruz. Bu hususta o kadar ısrar...
  • Mahşerdeki Hesap 3
  • HAKKUNNASIN (KUL HAKKININ) HESABI Evet en zor verilecek hesap kul hakkının hesabıdır. Hz. Ali (a.s.) günahların kısımlarından....
  • Mahşerdeki Hesap 2
  • VİCDAN MUHAKEMESİ O gün insanı sorgulayacak bir diğer şey ise insanın kendi nefsi ve vicdanıdır. Kûranda ...
  • Mahşerdeki Hesap 1
  • İnşaallah bu dersten itibaren birkaç ders MEAD yani insanın ölümden sonra başlayan hayat serüvenini...
  • ARAFIN ANLAMI
  • Araf kelimesi, Kurânda sadece Ârâf Suresinin bu dört ayetinde (46-49) zikredilmiştir. Bu ayetler üzerindeki incelememizin sonucuna göre Araf...
  • ARŞ NEDİR?
  • İnsanların arşın, daha doğrusu sonra arşa kuruldu ayeti ile buna benzer ayetlerin anlamı hakkında farklı görüşleri vardır. ..
  • İmamı (a.f) Hatırlamak
  • Bekleyen kimselere imamı tanıma ve ona uyma konusunda yardım eden şey; onları zuhuru bekleme konusunda sabit kılan şey; canlarının ...
  • Ululemr Kimler?
  • Ey inananlar! Allaha itaat edin. Peygambere ve sizden olan ululemre de itaat edin...
  • Hesab Ve Mizanlar
  • Allahın rahmeti üzerine olsun Şeyh (Ebu Cafer) der ki: Bizim hesab hakkındaki inancımız, onun hak (gerçek) olduğu yolundadır....
  • İnsan Ve İhtiyar
  • İnsanın fiilleri, yaratılış dünyasının olgularından birisidir ve var oluşunda evrenin diğer olguları gibi illete tam bir bağlılığı vardır. İnsan, evrenin bir parçası...
  • Marufu Emretme
  • Marufu emretme ve münkerden sakındırmanın gayesi, toplumda iyiliklerin gelişmesini, kötülüklerinse kökünün kazınmasını sağlamak olduğundan....
  • Kuşkusuz Bilme (Yakin)
  • Öyleyse nedir yakîn? Ona ulaşabildik mi gerçekten? Girişte sorduğumuz soruları sorup zihnimizdeki tüm yargıları sorguladık mı yakîne ermek için?...
  • Mukaddes Zâtı Sınırsızdır
  • Allah Teâla hazretleri her açıdan sonsuz ve sınırsızdır. İlim ve kudret, ebedi hayat ve ezeli hayat açısından sonu ve nihayeti olmayan bir varlıktır O...
  • PEYGAMBERLER VE SEMAVİ DİN
  • Peygamberlerin vahiy aracılığıyla ulaştıkları ve ilahi mesaj olarak ilettikleri şeye "din" denir. Yani, bir hayat programı....
  • ÖLÜMDEN SONRAKİ ŞAŞIRTICI HAYAT
  • Ölümden sonraki hayat, kıyamet, cennet ve cehennemdeki vak’alar, bu sınırlı dünya hayatında anlayamayacağımız kadar öte ve şaşırtıcıdır...
  • Mehdilik İnancı Nedir?
  • Mehdilik konusunda dikkat edilmesi gereken hususlardan biri şudur: Konunun başlangıcında hemen konuyu şahısa indirgeyip “Hz. Mehdi” diye....
  • Tevhid Ve Merhaleleri
  • Allah'ın varlığına inanmak, bütün semavî dinlerdeki ortak ilkedir ve esasen ilahî kişiyle...
  • AŞK SECCADESİ
  • Allahım! Ne güzel olurdu gökyüzü kubbesinin altında herkes birbirini ve seni sevebilseydi, senin herkesi sevdiğin gibi!....
  • MEHDİ İNANCININ TARİHİ
  • Mehdi inancı ne zaman ve nasıl ortaya çıktı? Rasulullah zamanında da Mehdi’den söz ediliyor muydu? Yoksa Resulullah’ın vefatından sonra mı ...