• Nombre de visites :
  • 3760
  • 4/3/2009
  • Date :

Küçük Şirk: Riya

riyakarlık

    Riya kavramının aslı, görmek anlamına gelen “ru”yettir.

   Riya: Kişinin görsünler diye bir davranış içerisine girmesi, bir ibadeti gösteriş için yapmasıdır. Bu, iş’te, davranışta ve ibadette gösteriştir. Salih bir ameli Allah rızasını kazanmak amacıyla değil, insanların beğenisini, onların hoşnutluğunu kazanmak için yapmaktır. Bu şekilde gösteriş yapanlara “riyakâr” veya “mürai” denir.

    Riya anlayışında, yapılan fiil niyete uymaz. Bu uygunsuzluk yerine getirilen ibadette ve davranışta ya tamamen ya da biraz olabilir.

   Riya samimiyetsizliğin, ikiyüzlülüğün, kişiliksizliliğin bir sonucudur. Bazı zayıf karakterli insanlar, ya bir dünyalık elde etmek, ya bir makama çıkmak ya da şöhrete ulaşmak için başkalarına şirin görünmeye çalışırlar. Onkarın hoşuna gidecek davranışta bulunurlar, oldukları gibi değil de yaranmaya çalıştıkları kişilere göre görünürler, ortama göre hareket ederler.

    Riyanın en çirkini şüphesiz, insanı Rabbine yaklaştıran ve kulluğun gereği olan ibadetin veya İslami ilkelerin çirkin çıkarlara alet edilmesidir. Kişinin ibadeti kul olduğu ve Allah’ın rızasını kazanmak için değil de, menfaat elde etmek niyetiyle yapmasıdır.

    Bir kişinin tamamen veya az da olsa saf ve iyi niyetinin tersine iş ve ibadet yapması, bunun sonucunda mükâfat beklemesi riyadır.

   Riyakâr; Allah rızası için sergilenmesi gereken bir ibadeti kullar görsün diye sergiler. Allahtan beklenmesi gereken bir sonucu da kuldan bekler. Böyle bir durumda iki yalan vardır.

Riyakarlık 

RİYA VEYA GİZLİ ŞİRK

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)