• İmam, İnsan Vücudundaki Kalbe Benzer
  • Göğsümüzde yer alan kalp, her an için kanı tüm organlara ulaştırmakta onlara yeni bir hayat ve canlılık vermektedir. Bir an için bile kalp duracak olursa, bu canlı ve faaliyet halindeki organlar...
  • HER ZAMAN BİR İMAM VARDIR
  • Allah Teâla'nın hikmeti, insanların hidayeti için nasıl peygamberler gönderilmesini gerektiriyorsa, aynı şekilde peygamberlerden sonra da her asır ve zamanda....
  • İMAMET 2
  • MEHDİ HAKKINDAKİ İNANCIMIZ Yeryüzünü, zulümle, cevirle dolduktan sonra adaletle, eşitlikle dolduracak olan ve Hazret-i Fatıma (aleyha selamın) evladından bulunan Mehdi'nin......
  • İMAMET 1
  • Allah-u Teala, De ki: Sizden ecir olarak ancak yakınlara sevgi istemekteyim. Hazret-i Peygamber'den de (s.a.a.), Onları sevmenin iman alameti, onlara buğzetmenin nifak nişanesi bulunduğu....
  • İMAMLAR HAKKINDAKİ İNANCIMIZ
  • İmamlar hakkında aşırı inanç besleyenlerin, yahud hulule inananların inançlarını beslemeyiz; "O söz, onların ağızlarından çıkan ne de büyük bir söz"ne de büyük....
  • İMAMET HAKKINDAKİ İNANCIMIZ
  • İmametin, usul-i dinden olup imanın, ona inanmakla tamamlanacağına itikaad etmekteyiz. İmamette, insanın, atalarını, çevresindeki kişileri, onları yetiştirdikleri sayılan....
  • MASUM İMAMIN SIFATLARI
  • Peygamber-i Ekrem ( s.a.a)'in vasi ve halifesi olmak, halkın zahiri ve batini hidayetini üzerinde taşımak ve Kur'an-ı ....
  • İMAM'IN MASUM OLMASI
  • İmamın Masum Olması İmamlarımızın önemli sıfatlarından birisi de, peygamberlerde olduğu gibi ismet sıfatıdır. Masum sözlükte korunmuş ve muhafaza edilmiş anlamındadır....
  • İMAMET
  • İmam sözlükte, kendisine tabi olanların önünde hareket eden ve dini, siyasi, toplumsal veya bilimsel bir konuda fiili olarak onlara önderlik yapan ve diğerlerininde takip....
  • Akıl ve Kıyamet
  •   Naklî delillerimizin olmadığını ve hiçbir peygamberin gelmemiş olduğunu varsaysak bile akıl, bu âlemin hareketinin ve her varlığın ilk yaratılışının sonuçsuz ve gayesiz olmayacağına hüküm verir. Her akıl sahibi, etrafına baktığı zaman
  • Kabir Azabı
  • Kabir azabı, kabrin insanı sıkmasıdır. Burası o kadar çetin ve zor bir geçittir ki, onu tasavvur etmek dünyayı insana daraltıyor. Nitekim Hz. Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: ...
  • ÖLÜM VE MEÂD
  • Meâd, lügatte geri dönüş demektir. Ruh, bedene geri döndürüleceğinden, ahiret inancına bu ad verilmiştir. Meâd inancı, mukaddes İslâm dininin temel esaslarındandır. Herkesin ölümden sonra ...
  • Mucizeler ve Gayb İlmi
  • Peygamberlerin seçkin birer kul olmaları, onların, Allahın izniyle geçmiş, gelecek ve şimdiki zamana ait bazı gaybî olaylardan haberdar olmalarına asla....
  • BERZAH
  •               Ahiret menzillerden biri de berzah âlemidir. Yüce Allah bir ayette şöyle buyurmuştur: "Onların önlerinde, diriltilip kaldırılacakları güne kadar bir berzah (ara dö
  • Gayb İlmi
  •        Gayb, Şuhud'un karşıtı bir kelimedir. Perde arkası ve gizlilik anlamına gelir. Genel ve özel olmak üzere iki anlama gelir. Gayb genel anlamı itibariyle insanın zahiri his ve görüşünden gizli kalan hakikat
  • İslam Dininde Mead İnancı
  • İlahi dinlerin sonuncusu ve en mükemmeli olan İslam dininde hiçbir şeye mead ve kıyamete inanmak meselesi kadar önem verilmemiştir. Hemen hemen Kuran-ı Kerimin ...
  • AHİRET
  • İnsanın ölümle yok olmayıp; başka bir yaşam alanına taşındığı ve yapmış olduğu işlerin karşılığını orada gördüğü inancı,bütün semavi dinlerin beyan ettikleri bir inançtır...
  • Ölüm; Vakti Belirlenmiş An
  • Kader; zaman ve mekan kavramlarını yoktan var eden ve bunları tamamen kontrol ve hakimiyetinde bulunduran, zaman ve mekandan bağımsız olan Allahın...
  • KAZA VE KADER
  • İşlerimiz, bir bakıma bizim işlediğimiz işlerdir; bunları işlemeye gücümüz, ihtiyarımız vardır. Fakat bir başka bakımdan da bu işler, Allahın takdirine bağlıdır, kudretine dahildir..
  • İLAHİ İMTİHANIN MAHİYETİ
  • Hiç şüphesiz Kuran-ı Kerim, hidayeti yüce Allaha mahsus sayar. Yalnız Kurandaki hidayet, ahiret ve dünya mutluluğuna ulaştıran ihtiyarî
  • MEAD(Ölümden korkma nedenleri)
  • Ölüm, bazıları için dehşet verici ve korkunç bir olaydır. Ama bütün ilahi dinlerde olduğu gibi, İslami dünya görüşünde de ölüm, farklı bir şekilde değerlendirilmektedir...
  • Hayır ve Şer
  • Bana öyle geliyor ki, insanın güzellik kavramının farkına varması, ilk defa kendi...
  • İnsan Zorluklarla Denenmektedir
  • Yüce Allah, tabiat aleminin bir gereği olarak, dostlarının güzel ahlakla süslenmesini, ruhlarının olgunlaşmasını ve kamilleşmesini bu iniş ve çıkışlarda, hayatın...
  • Hurafe
  • Ve yine madem maddi ve manevi tatmin aracı olarak birileri bunları istismar ediyor, bu istismara zemin hazırlamak yerine, onları kendi başlarına bırakabiliriz diye...
  • İLAH MI İLAHLAR MI ?
  • Eğer Allah Tealanın vahdaniyetine inanmak gerekli olmasaydı, insanların iki veya daha fazla idare edici olduğunu hayal etmeleri mümkün olurdu. Böyle olunca da halk...
  • ZAYIF İNSANLAR MI DİNDAR OLURLAR?
  • Hakkımı kıyamette alırım anlayışını ifade ettiğini ve böylece sabrın, halkı zulüm karşısında boyun eğip teslim olmaya davet etmek demek olduğunu göstermeye...
  • İSLAMDA BEDA
  • İslam akaidi alimleri Bedâ kelimesini şu anlamda kullanırlar: Kullardan saklı olanın, Allah Tealâ indinde tamamen belli ve aşikar hale gelmesi.
  • DÜŞÜNME VE TEFEKKÜR
  • Ademin iki oğlunun yaşam öyküsünün bu kesiti, yani; Derken Allah, ona kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini göstermesi için yeri eşeleyen bir karga gönderdi.
  • Oruç Ve Günahtan Sakınmak
  •                          Oruç, takva ve sakınma ruhunun oluşmasında ve onu güçlendirmede önemli rol oynayan bir unsurdur. Kurân
  • Hz. İbrahim'in Güzel Ahlakı
  •                            Kuran'da Rabbimizin insanlara uyarıcı, korkutucu ve müjdeleyici olarak gönderdiği
  • Alçakgönüllülük
  •                                         inananları
  • NİÇİN VE NASIL NAMAZ KILMALIYIZ?
  •                      İbadet ve namazlarımızı Allah'ın, Peygamber Efendimizin ve Ehlibeyt İmamlarının buyurdukları şekilde yerine getirebilm
  • NAMAZ İÇİN HAZIRLIK
  •                                  Eğer ergenlik (olgunluk, bulûğ ve mükellef olma) çağına ul
  • NAMAZ EN GÜZEL İBADET
  •                     İnsan yaratanı tanıdıkça bir sevgi oluşur kalbinde. Bu sevgi, Allah'ın yüceliği karşısında kulun tapınmasını, kulluk sunmasını ve g
  • Nasıl İhlaslı Olabiliriz?
  •   İhlaslı olmak için, inanç, düşünce ve dinî anlayışlara dikkat etmek gerekir. İnsanın bakış açısı niyetini de etkiler. Örnek olarak, eğer biz inanırsak ki: - İnsan yaratıkların en üstünü, Allah'ın yeryüzündeki halifesi, yaratılı
  • Anne-Babaya ve Akrabalara İyilik
  •                             Şeyh Saduk (r.a) İmam Sadık'ın (a.s) şöyle buyurduğunu nakletmiştir: "Kim yüce All
  • Evliliğin Dünya ve Ahiret Eserleri
  •             İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyuruyor: "Ensardan genç bir erkek, Resul-i Ekrem (s.a.a)'in mübarek huzuruna varıp kendi yoksulluğu için şikâyette bulundu. Resul-i Ekre
  • Andolsun zamana!
  •                                Asr Suresi'ne kısaca bir göz atılacak olursa şu gerçek kolayca anlaş
  • Başkalarının Günahından Bana Ne?!
  •           Bazıları, "Herkes dilediği gibi yaşar, ateş düştüğü yeri yakar." veya "Günah işleyen kimseyle beni aynı kabre koyacak değiller ya?" gibi sözlerle bahaneler öne sürerek haksızlık ve bâtıl
  • Susan Toplum, Ölü Toplumdur
  •                 Kur'ân-ı Kerim aklıselim sahiplerine hitap ederek, "Ey temiz akıl sahipleri, kısasta sizin için hayat vardır, umulur ki sakınırsınız." (1) buyurmak
  • Namaz, Nimetin Şükrüdür
  •                               Her nimet ve iyilik, insanın teşekkür etmesini gerektirir. İnsan, kendisi
  • En iyi Ümmetin Belirtisi
  •                 Kur'ân-ı Kerim, Müslümanlara hitaben şöyle buyurur: İyiliğe davet edip kötülükten sakındırmanız kaydıyla siz, insanların gördüğü en iyi ümmetsiniz
  • İslam Hürriyet Dinidir
  •          İslâm'ın hürriyet dediği şey, bireyin nefsanî eğilimlerden kurtulmasının yanı sıra, zalimlerin zulüm ve sultasından kurtulması ve zalimler karşısında hür olmasıdır. Zira zalimler ve zorbalar ken