• Nombre de visites :
  • 2640
  • 24/10/2007
  • Date :

İnsan Zorluklarla Denenmektedir

bela
   Allah Teala hür irade sahibi kıldığı insanları dünya hayatında bir takım bela ve musibetlerle denemektedir. Zira insanın gerçek yüzünün ve asıl mahiyetinin bilinmesi, ancak zorluklarla karşılaştığında mümkündür.

    Elbette Allah insanın asıl mahiyetini bilmiyordu da, bu imtihanlar vesilesiyle bilmek istiyor demek istemiyoruz. İnsanın kendisine hüccetin tamamlanması için böyle imtihanların olması zorunludur.

    Nitekim Allah Teala Kur"an-ı Kerim"de şöyle buyurmuştur:

Yoksa siz, Allah içinizden cihad edenlerle, sabredenleri deneyip bilmeden cennete gireceğinizi mi sandınız?[1] 
    Yine şöyle buyurmuştur: Muhakkak sizi biraz korku, biraz açlık ve mallardan, canlardan, ürünlerden biraz eksiltmekle deneriz, sabredenleri müjdele.[2] 

    Yine şöyle buyurmuştur: .Biz sizi kötülük ve iyilikle deneyerek ne olduğunuzu ortaya çıkaracağız. [3]

    Hz. İmam Hüseyin (a.s) Kerbela yolundaki menzillerin birine vardığında şöyle buyurdu:

Gerçekten insanların bir çoğu dünyanın kuludur; din ise dillerinde dolaşır.  Geçimlerini sağladıkları müddetçe onu savunurlar, zorluklarla imtihan edildiklerinde dindarların azaldığını görürsün. [4]
    Hz. Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: Zenginlik ve rahatlık içerisinde olduğun için sevince kapılmamalısın. Bela ve fakirliğe uğradığında da üzülmemelisin. Zira altın ateşle denendiği gibi, mü"min de bela ile denenir. [5]
bela
  Ruh Ve İman Zorluklar Sayesinde Daha Da Kamilleşir

    Hz. İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: Bela ve zorluk mü"mine ziynet, akıllı birisine ise keramettir. Zira ancak zorlukla karşılaştığında sabredip direnirse, ona iman nispetini vermek doğru olur. [6]

    Hz. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: Bir gün Cebrail (a.s) bana inerek şöyle dedi: Ey Muhammed! Hak Teala sana selam ileterek şöyle buyurdu: Ben, evliyamın benim likâmı sevmeleri için, yeryüzüne; dünyadaki her şeyi onlara acı kılmasını, onları üzmesini, sıkıştırmasını, ürkütmesini ve kendisinden kaçırmasını vahyettim. Gerçekten ben, dünyayı kendi dostlarıma hapis, düşmanlarıma ise cennet kılmışım. [7]

    Yine o Hazret şöyle buyurmuştur:

Nasıl ki, bir anne çocuğunu sütle besliyorsa, Allah Teala da öylece mü"min kulunu belalarla besliyor.[8] 
    Yüce Allah, tabiat aleminin bir gereği olarak, dostlarının güzel ahlakla süslenmesini, ruhlarının olgunlaşmasını ve kamilleşmesini bu iniş ve çıkışlarda, hayatın acı yanlarını tatmada ve zorluklarla karşılaşmada karar vermiştir. Öyleyse, hayatın bütün iniş çıkışları, acı ve tatlı her yönü insanların kemale ulaşması için bir vesiledir. Açıktır ki, bu tür belalar, aslında bela olmayıp, bir ilahi lütuf ve keremdir. O halde, hayatın dar ve geniş geçitlerinden geçmemiz, bu uğurda sabredip çaba göstermemiz gerekir. Bu doğrultuda Allah"ın kâmil velileri ve insanlara her yönden örnek olan Hz. Resulullah (s.a.a) ve Ehl-i Beyt İmamları"nın izinden asla şaşmamalıyız.
bela
Allah Teala İnsanları Zorluklarla İkaz Etmektedir 

Allah Teala Kur"an-ı Kerim"de şöyle buyuruyor: Andolsun! Senden önceki toplumlara da peygamberler gönderdik ve dönsünler sızlasınlar diye, biz onları bir çok sıkıntılar, darlıklar ve zorluklarla yakalayıp cezalandırdık. [9] 

    Hz. Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: Allah Teala"nın, peş peşe belaları ve zorlukları sana yağdırdığını gördüğünde bil ki, O, seni uyandırmak istemiştir. 

Yine Hz. Ali (a.s) şöyle buyurmuştur:

Allah, kullarının kötü amelleri çoğaldığında, tevbe etmek isteyenin tevbe etmesi, günahlardan kaçınmak isteyenin kaçınması ve uyarılmak isteyenin uyarılması için kullarını, hayır kapılarını kapatmakla, bereketlerin önünü kesmekle ve ürünlerini azaltmakla uyarır.
  Açıktır ki, bu tür belalar da aslında bela olmayıp bir ilahi lütuf ve keremdir.


[1]- Al-i İmran: 142 Ayet-i kerimede geçen cihad kelimesinin geniş bir anlamı vardır. İnsanın düşmanlarla savaşmasına cihad denildiği gibi, kötülüğe Nefs-i Emmare"ye karşı savaşmağa da cihad denir. Hatta ikinci kısım cihadın önemi daha fazla olduğundan Hz. Resulullah (s.a.a) ona Cihad-ı Ekber (büyük cihad) birincisine ise Cihad-ı Asğer (küçük cihad) ismini vermiştir.

[2]- Bakara: 155

[3]- Enbiya: 35

[4]- Bihar-ül Envar c. 44 s. 195

[5]- Bihar-ül Envar c. 14 s. 470, c. 5, s. 219, c. 25, s. 115

[6]- Bihar-ül Envar c. 67 s. 231

[7]- Bihar-ül Envar c. 81 s. 194

[8]- Bihar-ül Envar: c. 81 s. 195

[9]- En"am: 42

Mükâfatlar ve Cezalar

Allah Teala Kullarına En Hayırlı Olanı Seçer

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)