• TERAVİH NAMAZI (3)
  • Allah kullarının Ramazan ayının gecelerinin sessiz derinliklerinde Rableri ile halvet etmeleri, O’nun huzurunda...
  • TERAVİH NAMAZI (2)
  • Buhari Teravih adlı kitabında sahih bir hadiste Abdurrahman b. Abdu Kari’den şöyle rivayet eder; Ramazan ayı...
  • TERAVİH NAMAZI (1)
  • Teravih namazı ikinci halife Ömer b. Hattab’ın nassa karşı yapmış olduğu içtihatlar neticesinde ortaya çıkan bir namazdır.
  • İTRETİM
  • Resulullah (s.a.a)’in ümmeti arasında istinad edecekleri ve etrafında toplanacakları bir esas bırakmadan...
  • HUMUS (2)
  • Humus ve İmamı Zaman (a.f) : İmamı zaman (a.f) kendi el hattıyla yazılmış bir yazısında...
  • HUMUS (1)
  • Herkim bir dirhem Humusu müstahak olana ödemezse Allahın razı olmadığı iki dirhemi..
  • Banka Muameleleri
  • Şahısların, borç veya başka bir muamele tarzıyla bankalardan aldıkları şey, bankalarda...
  • BONO
  • Bir kimsenin başkasıyla daha az bir meblağa muamele yapmak üzere gerçek senedi...
  • Şans Deneme Biletleri
  • Çekilişlere katılıp, kendilerine bir şeyler çıkması için belirli bir meblağ karşılığı...
  • SUNÎ DÖLLEME
  • Enjektör gibi bir aletle erkeğin menisini, karısının rahmine şırınga etmenin sakıncası yoktur; ama...
  • Esmaul-Hüsna
  • Esmaul-Hüsnanın Anlamı Nedir ve Onlara Varmanın Yolu Nedir? Dünyaya ve gözlemlediğimiz varlık ....
  • Hz. Hızır Kimdir?
  • Görüldüğü gibi Kuran-ı Kerim Hızır adını sarih bir şekilde söylememiş sadece kullarımızdan bir kul ...
  • Borç Hükümleri
  • Borç vermek, Kurân ayetlerinde ve rivayetlerde çokça tavsiye edilen müstehap işlerdendir...
  • Kuran ve Sünnette Miras 2
  • Ölenin çocuğu varsa, bıraktığından ana-babasından her biri için altıda bir hisse vardır... Eğer ölenin kardeşleri varsa, anasının payı altıda birdir. ...
  • Kuran ve Sünnette Miras 1
  • Allah, size evlatlarınız hakkında (şunu) tavsiye eder: Erkeğin payı iki kızın payı kadardır. Çocuklar ikiden fazla kız olurlarsa...
  • Kadından imam olur mu?
  • Soru: Kadından peygamber veya imam olur mu? Olmaz ise sebebi nedir?Cevap: Aziz kardeşim, bunun sebebi kadın erkek arasındaki ...
  • Haram Olan Yiyecekler
  • Soru: Kuran-ı Kerimin bazı ayetlerinde haram olan yiyecek-içeceklerden bahsederken sadece, murdar eti, domuz eti...
  • Haccda Kurban Kesme
  • Hacc münasebetiyle birlikte “kurban” yeniden gündeme geldi. Hacca giden Müslümanların kesmesi ve gitmeyenlerin kesmesi...
  • Mehdi ve Adalet
  • Şii anlayışında bir Mehdi inancı (biz Sünnilerde de var fakat Şiilerin ki gibi değil) var ve kıyamete yakın ...
  • HACCIN FARZ OLMA ŞARTLARI 2
  • İhtiyacından dolayı hac için satılması vacip olmayan bir malı olur sonrada ona ihtiyacı kalmazsa hacca gitmesi vacip olur...
  • Hayvan Kesme Usûlü
  • Hayvan kesme usûlü; onun boynunda bulunan dört büyük damarın, gırtlağın (=boğaz çıkıntısının) altından tamamen kesilmesidir;
  • Namazda şüphe etmek
  • Namazla ilgili olarak 23 kısım şüphe söz konusudur. Bu şüphelerin sekizi namazı bozar, altısına itina edilmemelidir, dokuz kısmı ise sahihtir...
  • HAC HÜKÜMLERİ
  • Hac; emredilmiş belli amelleri [belli bir zaman içinde] yerine getirmek gayesiyle Allahın evi olan Kâbeyi ziyarete gitmektir....
  • HACCIN FARZ OLUŞU
  • Yüce Allah kendi kitabında şöyle buyuruyor: “Ona bir yol bulup güç yetirenlerin evi haccetmesi, Allah'ın insanlar üzerindeki hakkıdır....
  • İslam ve Medeniyet
  • ve İslam'ın medeni ve sanayileşmiş ülkelerde hiç ilerlemediğini görüyoruz; bunun sebebi nedir? Acaba İslam...
  • Humus Ayeti
  • Humusun yarısı, yani ayetin başında zikredilen Allah hakkı, Resul ...
  • İslam’da Evlilik
  • Soru: Evlilik ve akrabalık bağı oluşturma konusunda İslam’ın görüşü nedir?...
  • Namaz Bütün Dinlerde Vardı
  • Hz. Muhammed’den (s.a.a) önce Hz. İsa’nın (a.s) dininde de namaz vardı. Kur’an-ı Kerim Hz. İsa’nın (a.s) dilinden "Sağ olduğum sürece bana namaz kılmayı...
  • Orucun Vakti
  • Allah’u Teala buyuruyor: Orucun şartları, sıhhat ve farz olma şartı olmak üzere iki kısma ayrılır. Ancak bunların bir...
  • GUFEYLE NAMAZI
  • Müstehap namazlardan biri Gufeyle Namazıdır. Bu namaz akşam ve yatsı namazları arasında kılınır...
  • NİYET
  • İnsanın oruç niyetini kalbinden geçirmesi veya örneğin; “Yarın oruç tutacağım” demesi gerekmez; âlemlerin Rabbinin emrine itaat etmek için, sabah ezanından akşam ezanına kadar oruca aykırı olan işlerden...