• Nombre de visites :
  • 4371
  • 20/9/2008
  • Date :

Namaz Bütün Dinlerde Vardı

namaz

   Hz. Muhammed’den (s.a.a) önce Hz. İsa’nın (a.s) dininde de namaz vardı. Kur’an-ı Kerim Hz. İsa’nın (a.s) dilinden "Sağ olduğum sürece bana namaz kılmayı emretti." [1] buyurmaktadır. Hz. İsa’dan (a.s) önce Hz. Musa’ya "Beni anmak için namaz kıl." [2] buyurmakta, Musa’dan (a.s) önce, namazı ikame eden kayınpederi Hz. Şuayb’a (a.s), "Ey Şuayb! Senin namazın mı sana, babalarımızın taptığı şeylerden vazgeçmeni emrediyor, dediler."[3] ve bütün bunlardan önce de İbrahim-i Halil (a.s) Allah Teala’dan kendisi ve evlatlarını namazı ikame etmeye muvaffak etmesini dilemiştir: "Rabb’im! Beni ve zürriyetimden bir kısmını namazı kılan yap."[4]

    Lokman Hekim ise oğluna şöyle diyor: "Yavrum! Namazı kıl, iyiliği emret, kötülükten vazgeçir."[5] İlginç olan şu ki, sürekli namazla birlikte zekat da emredilmiştir; fakat yeni yetme gençlerin genellikle paraları olmadığı için, bu ayette namazla birlikte zekat ve vergiler yerine iyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak emredilmiştir.

2- Hiçbir İbadetin Namaz Kadar Tebligatı Yapılmamaktadır

   Her gün beş vakit namaz kılmamız gerekiyor ve her namazda da ezan ve kamet okumamız emredilmiştir; bu iki ilahi çağrıda toplam yirmi defa "heyye ale’s salah=Haydi namaza!", yirmi defa "heyye ale’l felah=Haydi kurtuluşa!" ve yirmi defa da "heyye ale Hayr’il amel=Haydi en hayırlı amele!" demekteyiz.

Ve on defa "Kad-kamet’is selah=namaz başlamak üzere!" demekteyiz.

   Ezanda, "kurtuluş" ve "en hayırlı amel"den maksadın namaz olduğunu dikkate alarak, her Müslüman günde yetmiş defa "heyye=haydi" kelimesiyle kendisini ve diğerlerini zevk ve heyecanla namaz kılmaya teşvik ediyor. Oysa hiçbir ibadet için bu kadar şevk ve heyecan sergilenmemiştir.

   Özellikle İslam dininde ezanın güzel ve yüksek sesle okunması emredilmiş ve ezan için bir çok mükafatlar vaadedilmiştir.

  

   Hac için ezan Hz. İbrahim’in (a.s), namaz için ezan ise bizlerin vazifesidir.

   Ezan sessizliği bozmaktır.

   Ezan başlı başına bir ideoloji ve halis İslam düşüncelerinden biridir.

   Ezan kısa, ama geniş anlamlar taşıyan dinî bir marşı konumundadır.

   Ezan gafillere bir uyarıdır.

   Ezan din ortamının açık oluşunun ve manevî hayatın belirtisidir.

 

3- Namaz Bütün İbadetlerin Başında Gelir

    Kadir gecesi gibi özel günlerde, İslamî bayramlarda, Cuma gününde, bi’set bayramında, Resulullah’ın (s.a.a) doğum gecesi ve Cuma gecesi gibi bir fazilet ve değeri olan bütün gece ve gündüzlerde belli bir dua ve özel program öngörülmüştür.

 

    Sanırım namaz programı olmayan hiçbir kutlu gün yoktur.

4- Namaz İbadetler Arasında En Fazla Çeşide Sahip Olanıdır

Eğer hac ve cihadın birkaç çeşidi, gusül ve abdestin birkaç kısmı varsa, namazın yüzlerce çeşidi vardır. Muhaddis Hacı Şeyh Abbas Kummî’nin Mefatih-ul Cinan adlı kitabının haşiyesine bir göz atacak olursak, bir araya topladığımızda tek başına bir kitap oluşturacak kadar namaz çeşitleri olduğunu görürüz. Her İmam’ın diğer bir İmamın kıldığı namaz dışında özel bir namazı vardı. İmam Mehdi’nin (a.f) özel namazı, Emirulmüminin Ali aleyhisselamın namazından farklıdır.


[1] - Meryem, 31.

[2] - Tâhâ, 14.

[3] - Hûd, 87.

[4] - İbrahim, 40.

[5] - Lokman, 17.

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)