• Nombre de visites :
  • 3274
  • 3/12/2008
  • Date :

Hacc'da Kurban Kesme    

kurban

    Soru: Hacc münasebetiyle birlikte “kurban” yeniden gündeme geldi. Hacca giden Müslümanların kesmesi ve gitmeyenlerin kesmesi arasında bir fark var mı? Hacc'da kesilen etlerin büyük bir bölümü imha edilirken, neden böyle bir konu hakkında oturaklı düşünülmüyor? (Ben kendim Hacc´da gözlerimle gördüm. Ve etlerin dağıtımını organize etmek de öyle kolay değil kararına vardım.)

      Cevap: Aziz kardeşim, Ehl-i Beyt (a.s) vasıtasıyla bizlere ulaşan hadisler gereği hacca gitmeyenlere kurban kesmek farz değildir, imkanı olanlara müekked sünnettir. Ama hacca gidenlerin kurban kesmesi farzdır. Kurban etlerinin zayı edilmesi meselesine gelince, bu doğrudur. Ama bu konuda asıl suçlu bugün hac organizasyonunu elinde bulunduran Suudi rejimidir. Kaldı ki aksaklıklar ve çarpıklıklar, sadece kurban meselesiyle sınırlı değil, bu evrensel İslami kongrenin hemen her boyutunda yaşanmaktadır maalesef. Müslümanlardan topladığı onca para ve imkanları hortumlayan, ama maalesef onlara karşı vazifesini hakkıyla yerine getirmeyenlere bunun hesabı sorulmalıdır.

      İslam alimleri, özellikle Şia uleması ve müctehidleri, defalarca Müslümanların ortak mirası ve değerleri olan mukaddes mekanların ve hac merasiminin, bütün Müslümanların gerçek temsilcilerinden oluşan ehil bir heyet tarafından idare edilmesi gerektiğini dile getirmiş ve çeşitli girişimlerde bulunmuşlarsa da olumlu hiç bir sonuç alamamışlardır maalesef. Ki eğer böyle olsaydı, İslam'ın bu ibadi-siyasi kongresinden İslam ve Müslümanların lehine nice hayati sonuçlar elde edilirdi ki düşünmesi bile insanı heyecanlandırıyor, ama heyhat...

     Yazınızdan anladığım kadarıyla, siz herhalde "Madem bu etlerin dağıtımı organize edilemiyor, o halde niye kesiliyor? Kesilip zayı edilmesin." demek istiyorsunuz galiba. Eğer kastınız bu ise, aziz kardeşim şunu bilmelisiniz ki orada kurban kesmenin yegane sebebi, et yemek veya et dağıtmak değildir ki bu mümkün olmadığı takdirde, tatil edilsin. Eğer tek sebep bu olsaydı, kurbanın illa da orada kesilmesini şart koşmanın bir anlamı olmazdı ve her kesin mesela geri döndüğünde veya gitmeden önce kendi bulunduğu yerde bunu yapması daha uygun olurdu. Kurban kesmenin maddi boyutundan çok manevi boyutu dikkate alınmış ve İbrahimi bir Sünnetin ihyası ve nefsin terbiyesi hedeflenmiştir. Evet kurban kesme eylemi bir sembol niteliğini taşıyor. Nasıl ki şeytan taşlama ve çoğu hac amellerinde de aynı durum söz konusudur.


Hayvan Kesme Usûlü

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)