• Hz. Musanın Çobanlığı
  • Sonra o iki kızdan biri, haya içerisinde Hz. Musaya gelerek: Babam, hayvanlarımızı sulamanın ücretini vermek için seni çağırıyor der
  • Hz. Musanın Hicreti
  • Hz. Musa artık büyümüştü. Bir gün, şehirde gezinirken İsrailoğullarından olan bir adamla Firavun taraftarlarından birisinin...
  • Hz. Musa (Aleyhisselam)
  • Hz. Musa Kelimullah Ulül Azm peygamberlerin üçüncüsüdür. Allah Teala Kuran-ı Kerimin bir çok ayetinde o Hazretten...
  • Put Kıran İbrahim-3
  • Müslüman veya gayri müslümanlardan hemen ve hemen her gün düydüğümüz bir anlamlı kelime olan kendi ismin ve resminle ...
  • Put Kıran İbrahim-2
  • Hani evi ( Kabeyi ) insanlar için bir toplama ve güvenlik yeri kıldık. İbrahimın makamını namaz yeri edinin, İbrahim ve ...
  • Tarihi Temsîlî Kıssalar -2
  • Onlara şu şehir halkını misâl getir: Hani onlara elçiler gelmişti. İşte o zaman Biz onlara iki elçi göndermiştik. Onları yalanladılar.
  • Tarihi Temsîlî Kıssalar-1
  • Tarihi temsîlî kıssalarla, tarihte meydana gelmiş olup da temsîl makamında anlatılan kıssaları kastetmekteyiz.
  • Temsîlî kıssalar
  • Temsîlî kıssalar denilirken kastedilen şey, Kur’ân’da mevcut olan temsîl veya darb-ı mesel olarak getirilen kıssalardır.
  • Put Kıran İbrahim-1
  • Hz. İbrahim (as), put yapan Azerin evinde ilk kıyamını gerçekleştirdiğinde, kavmi ile olan ilişkisi büyük bir çatışma ...
  • Danyal Nebi (a.s)
  • Danyal Nebi (a.s), Kur’an’da kendisine işaret edilmeyen peygamberlerdendir. Ama bu Nebi hakkında birçok rivayet ...
  • Hz. Nuh (Aleyhisselam) -2
  • Allah Teala bu olaya işaret ederek şöyle buyurmuştur: Nuha, Senin milletinden, inanmış olanlardan başkası inanmayacaktır; onların
  • Hz. Nuh (Aleyhisselam) -1
  • Ulu-l Azm ve şeriat sahibi olan peygamberlerin ilki Hz. Nuhtur. Uzun müddet halkı tevhid inancına davet eden ve bu yolda çok eziyetler...
  • Hz. İsa (as) ve Hazine -2
  • Genç, Hz. İsa’nın yanına dönerek durumu ona anlattı. Hz. İsa (a.s) onu bir harabeye götürdü, o harabede ...
  • Hz. İsa (as) ve Hazine -1
  • Yaşlı kadın cevabında şöyle dedi: “Evet, babası ölmüş bir oğlum vardır. Gündüzleri çölden diken ...
  • Yahya Peygamber ve Şeytan
  • İbn Şeyhin el-Mecalis adlı eserinde İmam Rızaya (a.s), onun da dedelerine dayanarak naklettiğine göre; İblis...
  • Vefalı Oğul Yusuf-2
  • Üç gün sonra Yusuf’un söylediği gibi Meclet öldürüldü. Yunna ise özgürlüğüne kavuşarak saraya ...
  • Vefalı Oğul Yusuf-1
  • Yıllar önce Ken’an diyarında Yakup isminde yaşlı ve inançlı biri vardı. O Allah’ın peygamberi ...
  • Hz Yusuf (as) -3
  • Kervandakiler koşarak kuyunun başına geldiler. Yusuf’u görünce çok şaşırdılar.
  • Hz Yusuf (as) -2
  • Aralarında geçen uzun uzadıya planların ardından Rubin’in görüşü kabul edildi ve bir an önce bu planı gerçekleştirmeye ...
  • Hz. Musa (as) Mısır da-3
  • Önce siz başlayın ve yeteneklerinizi gösterin.’ Onlar ellerindeki ipleri yere attıklarında ipler yılan ...
  • Hz Yusuf (as)-1
  • Allah’ın peygamberi Yakup Ken’an diyarında yaşıyordu. İlk zamanlar o, çok fakir bir çiftçi idi. Fakat çok çalıştığı için ...
  • Hz. Musa (as) Mısır’da-2
  • Musa, Şuayb’ın evine gitti. Şuayb ona dedi ki: ‘Sen çok inançlı ve iyi birisin ve kızlarıma yardım ettin. Ben de seni...
  • Hz. Musa (as) Mısır’da-1
  • Bir gün kâhinler Firavun’a çok yakında İsrail oğullarından bir çocuğun dünyaya geleceğini ve bu çocuğun onu yok edeceğini ...
  • Hz. Yakup Hz. Yusuf’un Firakında
  • Bünyamin (Yusuf a.s’ın kardeşi ), Mısır Şehri’ne, Hz. Yusuf ( a.s )’ ın yanına gidip orda kaldığında Hz. Yakup (a.s), ikinci oğlunun ayrılığına da mahkum ...
  • Kur’an-ı Kerimde Hz. Hızır
  • Kur’an-ı Kerimde, Hz. Hızır’ın adı açıkca gelmemiş, ondan ‘...kullarımızdan bir kul...ki biz, katımızdan ona rahmet ihsan etmiştik ve katımızdan ilim belletmiştik.
  • Yeryüzüne Dökülen İlk Kan
  • Oğlum! İş benim elimde değildir, Allah’ın elindedir; O, dilediğini bu makama seçer; gerçi sen benim büyük oğlumsun, ama Allah Teala onu bu makama seçmiştir.
  • Hz. İsa Mesih (A)
  • Hz. İsa Mesih aleyhisselam, ilahi çağrı ve mucizelerle donanmış bir peygamber olup, beşeriyeti şirk, küfür, cehalet
  • Kur′an Kıssalarının Önemi
  • Kıssalar, Hz Muhammed (sav) ve tebliğci müslümanlar için kimi zaman destek, kimi zaman yol gösterici kimi zaman da öğüt olmuştur...
  • KİTAP OKUMAK
  • Eğitim ve öğretim araçlarının en iyilerinden birisi kitap okumaktır. İyi kitap, okuyucunun ruhunda derin etkiler bırakır....
  • Allah'ın Kulu İsa (a.s)
  • İsa'nın (a.s), daima kendini Allah'ın kulu olarak tanıttığı, O'na ibadet ettiği ve insanları tevhide çağırdığı hem Kur'ân-ı Kerim'den...
  • Meryem Oğlu İsa (a.s)
  • Çocukluğunu Allah'ın evinde geçiren, orada büyüyen ve Zekeriya (a.s) gibi büyük bir peygamber tarafından eğitilen Meryem, bir gün ibadet halindeyken insan şeklinde...
  • Hz. İsa (as) ve İncil'in Öyküsü
  • Yahudiler ulusal tarihlerine büyük önem verirler. Yaşadıkları dönemlerde meydana gelen belirgin olayları kaydetmeyi ihmal etmezler. Buna rağmen, kitaplarına, kutsal metinlerine....
  • Hz. İsa (Aleyhisselam)
  • Hz. İsa (a.s)ın annesi Meryemin, babasının ismi İmran annesinin ismi ise Hannedir. Hanne uzun müddet çocuk sahibi olamıyordu. Allaha çocuğu olması...