• Nombre de visites :
  • 2478
  • 17/9/2012
  • Date :

Put Kıran İbrahim-3

put kıran ibrahim

Müslüman veya gayri müslümanlardan hemen ve hemen her gün düydüğümüz bir anlamlı kelime olan kendi ismin ve resminle karşılaşıyorum. İstemiyorum artık bunu ... "Belki son bulur." Diye uzun zamandan  beri bekliyorum, ama olmadı... Bu durumdan rahatsızlık duymaktayim. Yanlış bir iş, bu !  Kaldı ki bu durum yayınlarınızın hafife alınmasına da vesile olur...

İnsanların şahsiyetleri kendilerine bağlıdır.Sanılmasın ki, eğer isimleri daha az veya çok sözkonusu edilecek olursa şahsiyetleri azalacak veya artacaktır. Ben iki de bir resmimin konulmasından; ismi'min  söz konusu edilmesinden rahatsızlık duymaktayim... Aynı durum gazeteler için ge söz konusu... Her gün  kiminle bir görüşme yapsam, bunları haber halinde halka dyuurmaktalar... Halbu ki, bu görüşmelerde ki sözler çok kere söyleyenle söylenen arasında bir mana edebilir. Bunların halk'a aktarrılmasında ne fayda vardır ?"Filan, Filanla görüştü" ! cümlesinin  gerçek habercilik açısından ne kımeti vardır ? Hergün kime ne desem, bu sözler tekrarlanıp duruyor. Gazetelerin birinci sahifesinde, bir resmi'mi koyup; Bunları haber olarak topluma aktarıyorlar.. Ben burada  kendimle ilgili olarak konuşuyorum... Gazetelerin birinci sahifesine konulmasını kesinlikle istemiyorum. Ve aynı zamanda kendilerine müslüman lakaplarını takıp çarşay şekliyle de beni konu edip hacc türlarına karşıyım. İstisna-i durumlar olabilir., bazı ömenli görüşler ve müzakereler yayınlanmayı gerektirebilir; o gibi durumlarda benim iznim alınarak, yayınlayabilirsiniz !...

Dikkatlerinizi dümyanın her bir yanında İslam'ın zaferi yolunda zahmet çeken yoksul, mustaz'af ( yoksul ve mazlum yalın ayakların ) insanlara çeviriniz... Onlara açın yayınlarınızı ve yayın organlarınızı, başk düzenlerde olduğu gibi, seçkin bir zümrenin değil, mustaz'af (yoksul halk kitleleri ve işçi sınıfın iderliği ) halk kitlerinin sesi olamaya çalışmalıdır. Hatta yayın organları, hükümetin devlet mekanizmasının dili olmaya çalışmaktan kaçınmalı yerinde olmayan, doğru olmayan işleritenkid etmelidirler... Elbette ( tenkid ile intikam )'ı karıştırmamalısınız. Yapıcı, insana kusurunu gösterici tenkıdler yapılmalı; bir takım hizmet yerlerindekileri yerlere çarpıcı, vurucu intikam sözleri değil.

Bu matbuat ve neşriyat hayatını ilgilendiren herkonuda görüş belirtecek değilim... Ben sadece kendi adıma ve şahsıma acı duyduğum, rahatsız olduğumkonuları die getirdim. Başkaları da kendilerinin durumlarını göz önüne alırlar veya almazlar; bu kendi bilecekleri bir iştir... Ama, tekrar belirteyim, ismi'min veya resmi^min radyo ve televiziyon ve gazetelerde ikide bir gösterilmesinden son derece rahatsızım, bunların konulmasına izin vermiyorum. Televiziyona bakınız her haber programıın açılışında verilen görüntüler arasında bir de benim resmim ? nedir bunun manası ?

Evet, ana hatlarınnı yukarıda verdiğimiz şu konuşmanın manasını, her bir düşünen insan, etraflıca anlamaya çalışmalı ve kıble gâh'ha nasıl gidilmesinin nedenlerinin ne olduğunu bunu önceden anlamalı  ve orada ki mesajları algılamaya çalışmalıdır.


Put Kıran İbrahim-1

Put Kıran İbrahim-2

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)