• Nombre de visites :
  • 1991
  • 1/3/2011
  • Date :

Hz. Musa (as) Mısır da-3

hz. musa (as) mısır da

Musa, büyücülere dedi ki: ‘Önce siz başlayın ve yeteneklerinizi gösterin.’ Onlar ellerindeki ipleri yere attıklarında ipler yılan gibi görünmeye başladı. Musa da elindeki asayı yere attı. Aniden asa büyük bir yılana dönüştü. Yerde bulunan ve yılan gibi görünen ipleri yuttu. Bu işin büyü olmadığını anlayan büyücüler hemen oracıkta Musa’ya iman ettiler ve tek olan Allah’a inandılar. Fakat Firavun yine de kabul etmedi ve İsrail oğullarına eziyet etmeyi sürdürdü. Firavun’un zulümlerinden usanmış olan İsrail oğulları Musa’nın yanına geldiler ve dediler ki: ‘Bizler artık Firavun’un eziyetinden usandık. O, çok zalim bir ve sürekli bize işkence ediyor. Bize yardım etmelisin.’

Musa Firavun’un yanına gitti ve ona dedi ki:

‘Ben şu insanları buradan çıkarmak ve başka bir yere götürmek istiyorum. Bunu kabul etmezsen Nil nehrini kanla doldururum.’

Firavun Musa’nın sözünü kabul etmedi. Musa da asasını Nil nehrine vurduğunda nehrin suları kana dönüştü. Bir hafta boyunca Nil nehrinden sadece kan akıyordu.

Artık Firavun ve adamları susuzluktan neredeyse öleceklerdi. Ülkedeki büyücüler de bu işe bir çare bulamamışlardı. Firavun, Musa’yı saraya getirmelerini emretti. Musa’ya dedi ki: ‘Nil nehrini eski haline getirecek olursan İsrail oğullarını istediğin yere götürmene izin veririm.’

Musa da bunu kabul etti. Asasını Nil nehrine vurunca nehir eski haline döndü ve ilk günkü gibi sular akmaya başladı. Ancak Firavun sözünü tutmadı ve İsrail oğullarına eziyet etmeyi sürdürdü. Musa tekrar Firavun’a geldi ve İsrail oğullarını yanında götürmek istediğini söyledi. Firavun kabul etmedi. Bunun üzerine Musa asasını tekrar Nil nehrine vurdu. Bu defa nehirden bir sürü kurbağa çıkmaya başladı. O kadar çok kurbağa çıktı ki adım atmaya yer kalmamıştı. Kurbağalar Firavun’un sarayına da doluşmaya başladı.

Bu durum bir hafta devam etti. Artık herkes kurbağalardan ve onların çıkardığı seslerden usanmıştı. Firavun Musa’ya dedi ki: ‘Eğer kurbağaları ortadan kaldıracak olursan ben de senin isteğini yerine getiririm.’ Musa kurbağaları ortadan kaldırınca da Firavun yine sözünü tutmadı ve dedi ki: ‘Kurbağaları ortadan kaldırmak o kadar da büyük bir iş değildi ki!’

Musa, yılmadı ve tekrar saraya gitti. Ancak Firavun onun isteğini kabul etmedi. Musa da asasını gökyüzüne doğru kaldırdı. Bir anda gökten milyonlarca sivrisinek yeryüzüne doğru hareket etmeye başladı. Kısa sürede her tarafa yayıldılar. İnsanların ağızlarına, kulaklarına, gözlerine ve burun deliklerine giriyorlardı. Hiç kimse de bu sivrisinek ordusu karşısında bir şey yapamıyordu.


Hz. Musa (as) Mısır’da-2

Hz. Musa (as) Mısır’da-1

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)