• Nombre de visites :
  • 3382
  • 10/9/2012
  • Date :

Put Kıran İbrahim-1

put kıran ibrahim

Hz. İbrahim (as), put yapan Azer'in evinde ilk kıyamını gerçekleştirdiğinde, kavmi ile olan ilişkisi büyük bir çatışma haline dönüşmüştü.

Putların önünde tazim gösteren ve secde eden bu kavim, Hz. İbrahim ( a.s. )'i Nemrud'un sarayına kadar taşladılar. Nemrud'un tagutî saltanatı O'nu Alemlerin Rabbi olan Allah'la çatışma gerekesine  kadar yüreklendirmişti. Bu çatışma sahnesi Kur'an'da sarih nasslar halinde verilmektedir.

"Allah, kendisine mülk verdi diye Rabbi konusunda İbrahim'le tartışmaya gireni ( Nemrud )'u  görmedin mi ? Hani İbrahim:  "Benim Rabb'im diriltir ve öldürür" demişti, o da: bende öldürür ve diriltirim demişti. ( O zaman ) İbrahim :

"Şüphe yok, Allah güneşi doğu'dan getirir. ( hadi ) sen de onu batı dan getir. "deyince, o küfre sapan, böylece afalayıp kalmıştı" Allah zalimler topluluğunu hidayete eriştirmez. ( Bakara Suresi : 258. )

Hz. İbrahim ( a.s. ) Nemrud'un sayında, Allah'ın hakimiyetini ve uluhiyetini açıkça böyle belgelendirdiğinde tağuti bir tavır olarak önce ateşe atıldı, sonra da sürgüne gönderildi. Şimdi Hz. İbrahim ( a.s. )'ın hicreti enrensel bir yereydi. Tevhid dinlerinin kıblegâh'ı olacak olan Mekke'ye ve o kutlu ev Kabe'ye doğru, ismi bilinmez binlerce Peygamber (saa)’ın ziyaretgâhı, kıblegahı ve kabristanının olduğu bu ev evrensel diriliş beldesindeydi, kıyamı... ( Mekke 'de şimdi yeryüzünün tagut'i otoritesine karşı cihad açmış ve O'nun halkını taptırdığı putlarını Allah adını kırmış bir tevhid peygamber'i, aynı risaleti paylaşan  oğlu ile birlikte evrensel kıyam merkezini inşa ediyordu.)

"Hani Rabbi İbrahim'i bir takım kelimelerde denemeden geçirmişti. O da bunları tam olarak yerine getirmişti. ( O zaman Allah İbrahim'e ) :

Seni şüphesiz insanlara imam kılacağım demişti. ( İbrahim ) Ya soyumdan olanlar ? deyince ( Allah ): "Zalimler benim ahdime erişemezler" demişti. " ( Bakara Suresi: 124. )

Aslında verilen mesajin yönü, bugün bizim düşündüğümüzün şekliyle bağdaşmamaktadır. Detaylığnına inilirse ve ayete de dikkatli bir araştırma tarzından da ele alınırsa  Allah ile Hz. İbrahim'in arasında ki sözleşmenin methinde ki kavramların anlaşılmasının zor olmaması kanısındayım.

Kendini insanlar üzerinde bir ilah gören "Nemrud" hakimiyetin devamlı olarak kendisinde kalmasını arzulamaktadır. Ve kendisine karşı gelebilecek bir güçün olmaması için gereken her tetbirinde almasını hiçbir zaman gözardı etmemektedir. Onu içinde insanların şavafi gerekliğiğinnin zorunlu olduğundan dolayı da Allah bir Peygamber (saa)’ın görevlendirmesini zorunlu bir hale geldiğini ve bunun da ancak vahy ile olduğunun mecburiyet karşısındanda bir kendisin yardım etme yetkisinin dışında olmadığını bizlere "Kur'an" da bildirmektedir.


Kur'ân'da İbrahim Peygamber'in (a.s) Kıssası

Ey İbrahim, insanları hacca çağır!

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)