• Nombre de visites :
  • 3075
  • 7/11/2011
  • Date :

Hz. Salih ve Semud kavminin kıssası -2

bu kıssanın nükteler ve mesajları

Bu kıssanın nükteler ve mesajları

Aniden üzerlerine ağır bir yıldırım düştü, büyük bir sarsıntıya uğradılar. Kendi evlerinde cansız olarak yere serildiler. Nitekim Allah şöyle buyurmuştur: “Bunun üzerine onları o (gürültülü) sarsıntı yakaladı da yurtlarında diz üstü dona kaldılar. Salih o zaman onlardan yüz çevirdi ve şöyle dedi:

Ey kavmim! Andolsun ki ben size Rabbimin vahyettiklerini tebliğ ettim ve size öğüt verdim; fakat siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz.”‌[4]

A- Nimetleri kullanmada aşırı gitme ve ayyaşlık

Dünyevi bir çok nimetlerden istifade eden Semud kavmi bayındır şehirlere, görkemli ve güzel binalara sahip olan ve tarımda ilerlemiş bulunan bir toplumdu. Maddi nimetlere boğulmuş ve tümüyle dünyaya bağlanmışlardı. Artık ayyaşlık ve laubalilik dışında bir hedefleri kalmamıştı.

B- İlahi davete oranla şek ve şüphe içinde olmak

Şüphesiz evrenin hakikatleri karşısında kötümser olmak ve toplumda vesvese icat etmek din düşmanlığı ruhunun özelliklerindendir. Bu din düşmanları tevhid münadilerinin hak daveti karşısında sürekli olarak düşmanca tavırlar sergilemiş, vicdanlarını yargılamamış, hakkı batıldan ayırt etmemiş ve kendilerini şaşkınlıktan ve ıstıraptan kurtaramamışlardır.

Kur’an-ı Kerim Salih (a.s) kavminin dilinden peygamberlerinin davetini kabul etmeme sebebini şöyle beyan etmektedir: “Şüphesiz bizleri kendisine davet ettiğin şeyler hususunda kuşku verici şeyler içindeyiz.”‌[5]

C- Allah’tan gayrisine Kulluk

Beşer topluluk maruz kaldığı sıkıntılardan biri de tevhitten ayrılmak ve farklı çeşitleriyle şirke yönelmektir. Bu yüzden ilahi peygamberler insanı bu esaretten kurtarmak için büyük çaba göstermişlerdir. Onlar daha çok şu ilkeyi şiar edinmişlerdir.”‌Allah’a ibadet edin ve tağuttan sakının.”‌[6]

“Bile bile Allah’a eşler koşmayın.”‌ [7]

Hakikatte bütün peygamberlerin davetinin odak noktası ibadette tevhit olmuştur. Onlar insanları şirkten sakındırmışlardır. Ama halk inat ederek inkar etmiştir. Nitekim Salih’in kavmi de kendisine şöyle demişlerdir: “Dediler ki: Ey Sâlih! Sen bundan önce içimizde ümit beslenen birisiydin. (Şimdi) babalarımızın taptıklarına tapmaktan bizi engelliyor musun? Doğrusu biz, bizi kendisine (kulluğa) çağırdığın şeyden ciddi bir şüphe içindeyiz.”‌[8]


[4] A’raf, suresi, 78- 79. ayetler

[5] Hud suresi, 62. ayet

[6] Hud suresi, 62. ayet

[7] Bakara suresi, 22. ayet

[8] Hud suresi 62. ayet

Bu kıssanın nükteler ve mesajları -1

Hz. İsa (as) ve Hazine -1

Hz. İsa (as) ve Hazine -2

Vefalı Oğul Yusuf-1

Vefalı Oğul Yusuf-2

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)