• Fitne Günleri-2
  • Tohumu yarıp bitirene, bedeni yaratana ant olsun; bir toplum çıkacak ki önceden Muhammed...
  • Fitne Günleri-1
  • Sen ancak günlerin sayısınca varsın, sana gelen her gün senin bazı şeylerini götürür; öyleyse istemeyi...
  • İslam-Hadis
  • İslam, teslim olmak; teslim, yakin etmek; yakin, tasdik etmek; tasdik, ikrar etmek; ikrar, eda etmek, eda ...
  • Ahlak-Hadis
  • Resulullah (s.a.a): “Şüphesiz sizlerden bana en sevimli ve kıyamet günü bana en yakın oturanınız ahlak açısından ...
  • Azim
  • Eşini ve çocuğunu kendine büyük dert etme. Zira eğer Allahın evliyaları olurlarsa Allah da kendi velisini (dostunu) atmaz. Ama Allahın düşmanı olurlarsa o zamanda...
  • Kerbelâ ve Kerbelanın Ziyareti -3
  • Ebu Abdillahil Hüseyin (a.s)ı onun hakkını, hürmetini ve velayetini tanıdığı ve kabul ettiği halde ziyaret eden kimseye verilecek olan en aşağı mükafat, onun eski...
  • Kerbelâ ve Kerbelanın Ziyareti -2
  • İmâm Muhammed Bâkır (a.s)ın ashabından Hamrân diyor ki, ben Hz. Hüseyin (a.s)ın türbesini ziyaret ettim; dönüşümde İmâm Muhammed Bâkır (a.s) benim yanıma geldi…
  • Kerbelâ ve Kerbelanın Ziyareti -1
  • Kurânda (Hz. Musa) hakkında Oraya geldiğinde, o kutlu yerdeki vâdinin sağ yanında olan bir ağaçtan Ey Musa, Âlemlerin Rabbi olan Allah benim; diye seslenildi.
  • Kim Hüseyin’im İçin Ağlayacak
  • Hz. Peygamber (s.a.a), Hüseyin (a.s)’ın şehit olacağını ve çekeceği diğer musibet ve sıkıntıları kızı Fatime (a.s)’a haber verdiğinde Fatime (a.s) çok ağladı ve...
  • Şifa Veren Hadisler 2
  • Suyu yavaş yavaş, yudum yudum için; bir defada ve tek nefeste içmeyin; aksi takdirde karaciğer hastalığına...
  • Şifa Veren Hadisler 1
  • Acıkan yemek yesin, yemekleri iyi çiğnesin, henüz iştahı varken yemekten ayrılsın, büyük abdestini (bir süre) bekletsin...
  • İmam Mehdi (af)dan Kırk Hadis 3
  • Kim elindeki malımızı, bizim emrimiz olmaksızın kendi malını harcadığı gibi helal bilip harcarsa melundur ve kıyamet günü biz...
  • İmam Mehdi (af)dan Kırk Hadis 1
  • Allah Teala, o peygamberlerden bazısına ateşi soğuk ve esen kılmıştır, onu kendine halil (dost) edinmiştir; onlardan bazısıyla konuşmuştur...
  • Hadislerle Oruç
  • Kadir gecesinde dua ve istiğfar ederek sabahlara kadar son imtihanını başarıyla verenler Ramazan bayramında madalyalarını alacaklardır.
  • Hikmetli Sözleri
  • Kim kendi faziletli babaları Hz. Muhammed (s.a.a) ve Ali’nin (a.s) hakkını layıkıyla riayet edip yerine getirirse...
  • Hadisin Doğruluğu
  • Resulullah (s.a.a): “Benim hadislerimi Kuran ile ölçün, eğer Kur’an’la bağdaşırsa, o bendendir ve ben söylemişimdir.”
  • Hadis Nakletmenin Önemi
  • Resulullah (s.a.a): “Allah, benim sözlerimi duyup anladıktan sonra benden taraf (başkalarına) ulaştıran...
  • Ey Resulullah’ın Kızı
  • Bir gün Ensar ve Muhacirlerden bir grup kadın, Hz. Fatime’nin ziyaretine gittiler. Ey Resulullah’ın kızı, nasıl sabahladın, durumun nasıldır? ...
  • İnciler Dizisi (5)
  • Sevinç ve neşe üç şeydedir: Vefalı olmak, haklara riayet etmek ve sıkıntılarda yardımlaşmak.
  • İnciler Dizisi (4)
  • Her zanaatçı, kendi işi ve kazancı için şu üç şeye muhtaçtır: İşinde becerikli olmak, işiyle ilgili...
  • İnciler Dizisi (3)
  • Mesken edinmek ancak şu üç özelliği olan yerde güzeldir: Güzel havası, tatlı suyu olan yumuşak ve düz yerde.
  • İnciler Dizisi (2)
  • Üç şey insanı yüce makamları talep etmekten alıkor: Az çaba, tedbirsizlik ve dar görüşlülük.
  • İnciler Dizisi (1)
  • Bir işi incelemekte aşırı hassasiyet göstermek ayrılığa; eleştiri, düşmanlığa; sabırsızlık, rezilliğe; sırrı ifşa etmek...
  • Layık Dost Özellikleri
  • İmam Hasan-ı Mücteba (a.s), şahadetine sebep olan bir zehirle zehirlenmiş ve hasta yatağına düşmüştü.
  • Hayır ve Ahiret Ehli
  • Ya Ahmed, hayır ve ahiret ehlinin (şanına gelince), onların yüzü ince ve hafif olur, (Allaha karşı) hayâları...