• Nombre de visites :
  • 2102
  • 1/12/2009
  • Date :

Hadis Nakletmenin Önemi

hadis

  1- Resulullah (s.a.a): “Allah, benim sözlerimi duyup anladıktan sonra benden taraf (başkalarına) ulaştıran kimsenin yüzünü güldürsün (mesud etsin).”

2- İmam Bakir (a.s):

“Bizim hadis ve sözlerimiz kalpleri ihya eder. Doğru konuşan birinden bizim hadislerimizden birini öğrenirseniz bu, bütün dünyadan daha hayırlıdır.”

  3- Resulullah (s.a.a): “Birbirinizle ilmi muzakere ve mubahese yapınız ve hadislerimizi söyleyin, çünkü hadis kalplerin pasını siler, kalpler kılıç gibi paslanır bu pası da ancak hadis temizler.”

  4- İmam Bakır (a.s): “İlim talep etmede acele edin; and olsun Allah’a, helal-haram konusunda doğru konuşan birinden bir hadis öğrensen, senin için Güneşin üzerine doğup battığı herşeyden daha hayırlıdır.”

  5- Resulullah (s.a.a):

“Kim, kendisi için faydalı iki hadis öğrenir veya faydalanması için başkasına öğretirse, 60 yıl ibadetten daha hayırlıdır.”

  6- İmam Sadık (a.s): “İnsanların bizim yanımızdaki değerlerini, bizden naklettikleri hadisler miktarınca ölçün.”

  7- Resulullah (s.a.a): “Kim, benim ümmetimden birine bir sünnet-i haseneyi ayakta tutacak veya bir bid’atı ortadan kaldıracak bir hadis öğretirse, bununla cenneti hak etmiş olur.”

  8- Resulullah, üç defa “Allah’ım, benim halifeme rahmetini indir” buyurduğunda “Ya Resulallah, sizin halifeniz kimdir?” diye sordular. Cevaplarında şöyle buyurdu: “Benden sonra benim hadislerimi ve sünnetimi nakledenler ve benden sonra onları halka öğretenlerdir.”

  9- İmam Sadık (a.s):

“Kim, bizim hadislerimizi rivayet ederek şialarımızın kalplerini güçlendirirse, böyle birsi bin abitten daha hayırlıdır.”

KAYNAKLAR:

1- Kenz-ül Ummâl, Hadid: 29163, El-Emâli (Şeyh Müfid), s.186

2- Bihar-ul Envar, c.2, s.144, El-Emâli (Şeyh Müfid), s.42

3- El-Kâfî, c.1, s.41

4- El-Mehâsin, c.1, s.356

5- Bihâr-ül Envâr, c.2, s.152

6- Bihâr-ül Envâr, c.44, s.150

7- Bihâr-ül Envâr, c.44, s.152

8- Uyûn-u Ahbâr-ir Rıza, c.2, s.37

9- Bihâr-ül Envâr, c.2, s.145


Ey Resulullah’ın Kızı

Layık Dost Özellikleri

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)