• Nombre de visites :
  • 4275
  • 7/12/2010
  • Date :

Kerbelâ ve Kerbela"nın Ziyareti -1

kerbelâ ve kerbelanın ziyareti

  1- Resul-i Ekrem (s.a.a):

"Kerbelâ, yeryüzünün en temiz ve en saygın bölgesidir ve hiç şüphesiz orasıcennet mekânlarındandır.[1]

2- Resul-i Ekrem (s.a.a):

"Oğlum (Hüseyin) Kerbelâ denilen bir yerde defnedilecek. O yer ki İslam'ın kubbesidir. O yer ki Allah Nuh ile birlikte olan mu'minleri orada tufandan kurtardı."[2]

3- Hz. Ali (a.s) Sıffin'e giderken Kerbala’dan geçerken ağlamış ve şöyle buyurmuştur:

"Burası (Allah'a) âşık olan bir grup şehidin kurbangâhı olacaktır ki ne onlardan öncekiler ne de onlardan sonrakiler (derecede) onları geçemezler."[3]

4- Hz. Ali (a.s) Kerbala toprağına hitaben şöyle buyurdu:

"Ne de güzel kokuyorsun ey toprak! (Kıyâmet) günü senden bir kavim ayağa kalkacak ki hesapsız cennete girecekler."[4]

5- İmâm Zeyn-ül Âbidin (a.s):

"Kıyamet günü olduğunda Kerbala toprağı inciden bir yıldız gibi parlayacak ve şöyle seslenecektir: "Ben Allah'ın mukaddes, temiz ve mübarek toprağıyım; öyle bir toprak ki şehitlerin ve cennet gençlerinin efendisini (Hz. Hüseyin'i) bağrında tutmaktadır."[5]

6- İmâm Cafer-i Sâdık (a.s):

"Ğazıriyye (Kerbelâ), Beyt-ül Mukaddes toprağındandır."[6]

7- İmâm Cafer-i Sâdık (a.s):

"Yerde veya gökte bulunan bütün peygamberler, Kerbela’ya ziyâret etmek için Allah Tebâreke ve Teâlâ'dan izin dilerler ve gurup grup ziyaret için inip çıkarlar."[7]

8- İmâm Cafer-i Sadık (a.s):

"Yerde veya gökte bulunan bütün melekler, Kerbela’ya ziyâret etmek için Allah Tebâreke ve Teâlâ'dan izin dilerler ve gurup grup ziyaret için inip çıkarlar."[8]

9- İmâm Cafer-i Sadık (a.s):

"Allah-u Teâlâ'nın kutsallaştırdığı ilk toprak Kerbelâ ve ilk su da Fırat suyudur."[9]

10- İmâm Cafer-i Sadık (a.s):

"Hz. Hüseyin'in türbesinin bulunduğu yer, cennet kapılarından bir kapıdır."[10]

11- İmâm Cefer-i Sâdık(a.s):

"Allah Kabe'yi bir harem olarak seçmeden önce, emanlı ve mübarek bir yer olarak Kerbelây'ı seçmiştir."[11]

12- İmâm Cefer-i Sâdık(a.s):

"Kerbelâ'yı ziyaret edin ve bunu kesmeden devam ettirin. Zira orası, Peygamberlerin evlatlarının en üstününü içinde tutmaktadır."[12]

13- İmâm Cefer-i Sâdık (a.s):

"Kur'ân'da (Hz. Musa) hakkında "Oraya geldiğinde, o kutlu yerdeki vâdinin sağ yanında olan bir ağaçtan 'Ey Musa, Âlemlerin Rabbi olan Allah benim;" diye seslenildi.'[13] âyetinde geçen "O kutlu yerdeki vâdinin sağ yanı"ndan maksat "Fırat"tır; "Kutlu yer"den maksat ise "Kerbelâ"dır."[14]

14- İmâm Muhammed Bâkır (a.s):

"Eğer insanlar Hz. Hüseyin'in ziyaretinde olan (sevap ve mükâfatı) bir bilselerdi, şevkten ölürlerdi!"[15]

15- İmâm Muhammed Bâkır (a.s):

"Resulullah (s.a.a)'ın, şehitlerin ve Hz. Hüseyin'in (mezarlarının) ziyareti, Resulullah (s.a.a) ile birlikte yapılan kabul olmuş bir hacca bedeldir."[16]


[1]- Kâmil-üz Ziyârât, S.264.

[2]- Kâmil-üz Ziyârât, S.269.

[3]- et-Tehzib, C.6, S.73.

[4]- Şerh-u Nehc-il Belâğa -İbn-i Eb-il Hadid-, C.4, S.169.

[5]- Kâmil-üz Ziyârât, S.268

[6]- Kâmil-üz Ziyârât, S.269

[7]- Bihâr-ül Envâr, C.98, S.109.

[8]- Müstedrek-ül Vesâil, C.10, S.244.

[9]- Müstedrek-ül Vesâil, C.10, S.244.

[10]- Kâmil-üz Ziyârât, S.271

[11]- Kâmil-üz Ziyârât, S.267.

[12]- Kâmil-üz Ziyârât, S.269

[13]- Kasas, 30.

[14]- Bihâr-ül Envâr, C.57, S.203.

[15]- Sevâb-ül Â'mâl, S.319.

[16]- Müstedrek-ül Vesâil, C.1, S.266.

Kim Hüseyin’im İçin Ağlayacak

Benim ölümden korkum yoktur!

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)