• Nombre de visites :
  • 77060
  • 12/4/2010
  • Date :

Hikmetli Sözleri

imam hüseyin

1- Gerçek Kulluk

  İmam Hüseyin (a.s) şöyle buyurdu:

Allah’a hakkıyla kulluk eden kimseye, Allah arzu ettiklerinden ve kifayetinden daha fazlasını verir.[1]

2- Değerli Baba

  İmam Hüseyin (a.s) şöyle buyurdu:

  Kim kendi faziletli babaları Hz. Muhammed (s.a.a) ve Ali’nin (a.s) hakkını layıkıyla riayet edip yerine getirirse ve de onlara itaat ederse O’na “Cennetler arasından hangi cennete istersen ona gir” denilir.[2]

3- İbadetin Kısımları

  İmam Hüseyin (a.s) şöyle buyurdu:

Bazıları Allah'tan bir şey umarak ibadet ederler; Bu tacirlerin ibadetidir. Bazıları da korkarak ibadet ederler; bu da kölelerin ibadetidir. Bazıları ise Allah'a şükür olarak ibadet ederler; bu da hür insanların ibadetidir; işte en faziletli ibadet budur.[3]

4- En Fakir İnsan

  İmam Hüseyin’den (a.s) şöyle soruldu: “Ey Hz. Resulullah’ın (s.a.a )  oğlu nasıl sabahladınız?”

İmam (a.s) şöyle cevap verdi: “Benden yukarıda bir rabbim olduğunu, cehennem ateşinin önümde olduğunu, ölümün peşimde olduğu, hesabın beni çepe çevre sardığını, amellerimin beni rehin aldığını sevdiğim şeyi bulamadığım, sevmediğim şeyleri de kendimden uzaklaştıramadığımı, Allah’ın isterse beni azaplandıracağı, isterse affedeceğini bildiğim bir halde sabahladım. Öyleyse benden daha fakir var mıdır?[4]

5- Teslim Olmanın Sebepleri

  İmam Hüseyin (a.s) şöyle buyurdu:

Eğer şu üç şey insanlarda olmasaydı. İnsanlar hiçbir şeyin önünde boyun eğmezdiler; Fakirlik, hastalık ve ölüm.[5]

6- Faydalı Dört Haslet

imam hüseyin

  İmam Hüseyin (a.s):

  Bizim yanımıza gelen herkes en azından şu dört şeyden “hasletten”  birine sahip olur:[6]

  1-Sağlam bir belirtiye (Hakkı tanımasına sebep olacak bir alamet ve belirtiyi öğrenir)

  2-Adilane bir hüküm anlar.

  3-Faydalı ve yararlı bir arkadaş kazanmış olur.

  4-Âlimlerle oturup kalkmanın faydasını görür.

7- Gıybet Etmenin Çirkinliği

İmam Hüseyin’in (a.s) yanında başkasının gıybetini eden bir adama şöyle buyurdu:

“Ey adam! Gıybet etmekten sakın. Çünkü gıybet, cehennem köpeklerinin katığıdır.”[7]

8- Mühletin Nedeni

  İmam Hüseyin (a.s) şöyle buyurdu:

  Allah’ın kuluna süre tanıyarak onu bedbahtlığa sürüklemesi demek, kuluna çok nimet verip, şükretme başarısını ondan almasıdır.[8]

9- Cimri Kimdir

  İmam Hüseyin (a.s) buyurdu:

Gerçek cimri, selam vermekte cimrilik yapan kimsedir.[9]

10- İyi Amel

  Bir adam İmam Hüseyin’in (a.s) nezdinde: “Liyakatli olmayan birine ihsan yapıldığında zayi olur dediğinde İmam (a.s) şöyle buyurdu: “Hayır! Öyle değildir; ihsan ve iyi amel hem iyilerin ve hem de kötülerin üzerine yağan sağanak yağmuru gibidir.[10]


[1]- Tefsir-i Askerî (a s ), s.327. Bu tefsir on birinci İmam, İmam Hasan el-Askeri (a s )’a isnat edilir. Bu İmamın kabri Irak’ın Samerra şehrindedir.

[2]- Tefsir-i Askerî (a s ), s.330

[3]- Meclisi, Muhammed Bakır, Biharü’l-Envar, c.78, s.117.

[4]- Biharü’l-Envar, Meclisi, Muhammed Bakır, , c.78, s.116

[5]- Nuzhetü’n-Nazir ve Tenbihü’l-Hâtır, Hüseyin İbni Muhammed İbni Hüseyin İbni Nasır Helevanî, s.80

[6]- Keşfü’l-Gumme, c.2, s.244

[7]- Biharü’l-Envar: c. 78, s.117

[8]- Biharü’l-Envar, c.78, s.117

[9]- Tuhefu’l-Ukul, s.248

[10]- Tuhefu’l-Ukul, s.246

[154]- Tuhefu’l-Ukul, s.246

İmam Hüseyin (a.s)’ın Hayatıyla İlgili

İMAM HÜSEYİN (A.S)'IN FAZİLETLERİ VE SİRESİ

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)