• Dua Örnekleri
  • Dua, bazen maddesel bir çıkar elde etmek için yapılabilir. Bazen bir zararın giderilmesi için ...
  • Dua nın Anlamı
  • Sözlük anlamı olarak dua; çağırmak, seslenmek, ibadet etmek ve yakarmak anlamlarına gelir.
  • Neden Dualarımız Kabul Olmuyor ?
  • Bu esnada bir adam ayağa kalkarak şöyle dedi: “Doğru buyurdunuz ey Emir’ul-Muminin! Biz saptığımızda sen kıblemizsin, karanlıkta kaldığımızda sen nursun.
  • İmam Hüseyinin (a.s) Dualarından
  • Allahım! Beni, her azgın şeytanın, pusu kuran düşmanın, alçak muhalifin, sesiz nankörün ve her hasetçinin şerrinden, hizbin, hırzın (muskan) sığınağın, perden, koruman ve ...
  • 14 Masum Ziyareti
  • İbn Babeveyh müsnet olarak Sakr b. Ebu Dulef’ten şöyle rivayet etmiştir: Mütevekkil, İmam Ali Naki’yi (as) Samerra’ya çağırttığı zaman bir gün İmam’ın (as) durumunu...
  • Cevşen-İ Kebir Duası
  • Ehl-i Beyt (a.s) vasıtasıyla nakledilen bu değerli duânın özellikle Ramazan ayında bilhassa Kadir gecelerinde okunması tavsiye edilmiştir.
  • Camidat-ül Kebire Ziyareti 3
  • Şehadet ederim ki, sizlerin ruhlarınız ve nurlarınız birdir; tertemiz ve pâksınız ve hep birbirinizdensiniz; Allah sizleri nur ...
  • Camidat-ül Kebire Ziyareti 2
  • Yine şehadet ederim ki, sizler değer ve hidayet sahibi masum imamlarsınız, Allaha yakınlaştırılmış muttaki, sâdık...
  • Dua en iyi ibadet 2
  • Dua müminin silahıdır. Mümin onun vasıtasıyla ümitsizlikle savaşır ve müşkülatını gidermek için...
  • Dua en iyi ibadet 1
  • Dua en iyi ibadetlerden biri olup nefsi mükemmelleştirmek ve Allaha yakınlık için bir vasıtadır.
  • Münâcât Yerine 5
  • Ey Merhametliler Merhametlisi, hâlimizi sadece Sana açıyor, içimizi yalnız Sana döküyor ve...
  • Münâcât Yerine 4
  • Yeis, ümitlerimize çelme takma peşinde, düşüncelerimiz plânsızlığın cenderesinde ve hemen hepimiz...
  • Münâcât Yerine 3
  • Ey Yüce Dost, seneler var, ışığına hasret gidiyoruz ve kopkoyu bir gölgedeyiz; ne simalarımızda...
  • Münâcât Yerine 2
  • Yıllar var, hep başkalarına bağlanıp kaldık ve affedilmeyen bir sürü günahlar işledik; Seni tanımama...
  • Münâcât Yerine 1
  • Ey Rab, gizli açık hâlimiz bu.. ve hâl-i pür­melâlimiz sana ayân; gaye, düşünce ve iç hesaplarımıza...
  • Hz. Meryem’in Münacatları
  • Meryem Hatıra ve Hıfz Kapısının önüne geldiğinde ellerini göğe açar, ve önceki peygamberlerin münacaatları...
  • Vahiy Ve Risalet (9)
  • Peygamberin sünnetini, hatta Onun Muhammed Rasulullah olarak anmayı bile kabullenmeyen...
  • Vahiy Ve Risalet (8)
  • Sonuç olarak Rasûl ile Nebiyi, peygamberliğin, nüans farkıyla da olsa iki ayrı adlandırılması...
  • Vahiy Ve Risalet (7)
  • RİSALET anlayışımızı biz, izah ettiğimiz vahiy anlayışı üzerine bina ediyoruz.
  • Vahiy Ve Risalet (6)
  • Sir Seyyid Ahmed Han gibi Hind ekolünde mevcut olan bu vahiy anlayışında belki çok net ifade edilmese
  • Vahiy Ve Risalet (5)
  • Şüphesiz bütün bu edep dışı, ilim ve insaf ölçüle­rinden uzak taarruzlar, sahiplerinin kin ve garazını...
  • Vahiy Ve Risalet (4)
  • Vahiy anında Rasulullahın çıngırak sesine benzer sesler işittiği, bunun Ona gelen en ağır vahiy olduğu
  • Vahiy Ve Risalet (3)
  • Mekkî surelerde vahiy taşıyan elçiye Ruhul emîn/ Ruhul kudüs dendikten sonra, Medinede nazil olan...
  • Vahiy Ve Risalet (2)
  • Şüphesiz ki izah etmeğe çalıştığımız vahiy, Allahın, zaman içerisinde bütün nebîlerine...
  • Vahiy Ve Risalet (1)
  • Arap dilinin en gizemli (ezoterik) kelimelerinden biri olan vahiy lügatte gizlice ve süratle konuşmak...
  • Kalbimizin Duası...
  • Allahım!Bana bir insanın elinden tutmadan önce, kalbinden tutmanın sırlarını öğret, Ya Rabbi!
  • Al-i Yasin Ziyareti
  • Selam olsun sana ey Allah’ın kitabını okuyan ve onu açıklayan; selam olsun sana...
  • Dua Ve Yakarıştaki Güç
  • Geceler, o tertemiz siyah örtüsüyle bütün bir varlığı sarınca, bir kısım karanlık ruhlar kendilerini her şeyden kopmuş, yalnız...
  • Ya Rab
  • Hz. Ali’nin Münacatı Ya Rab: Hayatım boyunca sevgi gölgeni üstümden eksik etmedin,
  • Duanın Adabı
  • Yüce Allah, insanı kemali arar bir fıtratla yaratmış, böylece mutlak kemalin arayışı içinde olmasını istemiştir. Kemale ulaşması için de ona akıl nurunu bahşetmiş...
  • Ehl-i Beyt (as) Rivayetlerinde Dua
  • İmam Bakır(as)’ın ashabından biri kendisinden sordu: Hangi ibadet daha daha iyidir?İmam buyurdu; Allah(cc) katında hiçbir ibadet kendi...
  • Dua Kısımları
  • Dua, toplam olarak iki kısma bölünebilir: 1-Tekvini (Gayrı İhtiyari) 2-Teşri-i (İhtiyari) 1-Dua-yı Tekvini: Yani bütün mevcudatın, tekvini ....
  • Dualar kabul olmuyorsa
  • Her işte olduğu gibi duada da istenilen sonuca ulaşmak için doğru yolu izlemek gerekiyor...
  • KUNUT
  • Kunut, lügatta huzuyla itaat anlamındadır. Allah Tealânın Hz. Meryeme hitaben buyurduğu şu söz de bu anlamda kullanılmıştır...
  • İsm-i Azam
  • Yüce Allahın isimleri arasında kendisi ile yapılan duaların kabul edildiği ve hiçbir şeyin...
  • Allah İle Konuşmak
  • Rabbini sabah akşam, yüksek olmayan bir sesle, kendi kendine, ürpertiyle, yalvara yalvara ve için için zikret. Araf-205...
  • Tövbe
  • Allah’ım, ey niteleyenlerin nitelemesiyle nitelenmeyen, ey umutluların vazgeçemediği, ey iyilik yapanların mükâfatı ....
  • Dua’nın Kaideleri
  • A-Dua edenin sahip olması gereken dua’ya has olmayan umumi kaideler. B-Dua edenin, dua ederken uyması gereken dua’nın kendisine has özel usul ve kaideler...
  • İftitah Duası
  • "Allahım, hamt ile seni sena etmeye başlıyorum; sen, kendi lütfünle doğru olanı yapmaya muvaffak
  • Dua Zamanı
  • Aciz, fakir, muhtaç ve kendine yetmediğinin şuurunda olan kulun, tazarru, tezellül ve alçak gönüllülük içinde,...
  • Zikirler ve Dualar
  • Hz. Resul-ü Ekrem'den (s.a.a) ve Masum İmamlar'dan bir takım zikir ve dualar ulaşmış ve onlardaki sevaplar buyrulmuştur. Zikir, gerçekte nefsin mükemmelleşmesine ve Allah'a yaklaşmaya sebep olan bir çeşit ibadet sayılır.