• Nombre de visites :
  • 6608
  • 25/4/2010
  • Date :

Camidat-ül Kebire Ziyareti 1

dua

  Merhum Şeyh Saduk "Men La Yehzuruhu-l Fakih" adlı kitabında kendi senediyle Muhammed b. İsmail-i Bermeki'den Abdullah oğlu Mu"sa en-Nahai'nin şöyle dediğini rivayet etmiştir: İmam Ali en-Naki'ye "ey Resulullah'ın torunu! Sizden birinizi(n mezarını) ziyaret ettiğimde okumam için açık ifadeli ve öz anlamlı bir ziyaret metni öğretin" dedim. İmam Ali en-Nakî (a.s) şöyle buyurdu: "Kapıya (mezarının bulunduğu türbenin kapısına) ulaştığında dur ve (ziyaret için) gusul yapmış bir halde şahadeteyni (kelime-i şehadeti) söyle, içeriye girip biraz ilerle, mezarı gördüğünde tekrar dur ve otuz defa "Allah-u Ekber" de; sonra kısa adımlar atarak vakarlı bir halle biraz daha ilerle, sonra durup tekrar otuz defa "Allah-u Ekber" de; sonra (biraz daha ilerle ve) mezara yakın bir yerde durarak kırk defa daha "Allah-u Ekber" de ve böylece yüz tekbiri tamamla ve sonra şöyle de: 

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

  Selam olsun size ey Peygamber'in Ehl-i Beyt'i, risalet'in karargâhı, meleklerin uğradığı kimseler; vahyin iniş yeri, rahmet madeni, ilim hazinelerinin kaynakları, hilimin nihayeti, bağışın kökü, ümmetlerin yöneticileri, iyilerin mücevheri, seçkinlerin direği, kulların önderleri, beldelerin temel taşları, iman kapıları, Rahman'ın emanetdarları, Peygamber'in öz soyu, ilahi elçilerin göz nuru ve resullerin yakınları; Allah'ın rahmet ve bereketi sizin üzerinize olsun.

Selam olsun sizlere ey hidayet imamları,  karanlıkların nurları, takvanın parlak nişaneleri, kamil akıl ve bilinç sahipleri, halkın sığınakları, peygamberlerin varisleri, üstün örnekler, güzel davetçiler, Allah'ın dünya ve ahiret ehline ve ilk mahluklara olan hüccetleri; Allah'ın rahmet ve bereketi sizin üzerinize olsun.

Selam olsun sizlere ey Allah'ı tanımanın yolları ve Allah'ın bereketinin odakları, Allah'ın hikmetinin kaynakları, Allah'ın sırlarının koruyucuları, Allah'ın kitabının muhafızları ve Peygamber'in vasileri ve Resulullah'ın soyu; Allah'ın rahmet ve bereketi sizin üzerinize olsun.

  Selam olsun insanları Allah'a davet eden imamlara, rızasının kılavuzlarına, emrinde bulunanlara muhabbetinde son mertebeye erişenlere, ihsanla tevhidine sarılanlara, emir ve nehiylerini aşikar kılanlara ve emrine uyup Hak'tan önce bir şeyi dile getirmeyen tertemiz kullara; Allah'ın rahmet ve bereketi sizin üzerinize olsun.

  Selam olsun (Hakk'a) davet eden imamlara ve hidayetçi olan önderlere ve koruyucu ve destekçi velilere.

  Selam olsun siz zikir ehline, emir sahiplerine, Allah'ın yeryüzünde seçtiği halifelerine, O'nun seçkin kıldığı kendi hizbine, O'nun ilim çeşmelerine, O'nun hüccet ve nuruna, Allah'ın rahmet ve bereketi sizin üzerinize olsun.

  Allah'ın kendi hakkında şehadet ettiği gibi (ben de) şehadet ederim ki, Allah'tan başka bir ilah yoktur, O tektir ve ortağı yoktur; nitekim melekler ve ilim sahibi yaratıkları da buna şehadet etmekteler. O'ndan başka bir ilah yoktur; O güçlü ve hikmet sahibidir. Şehadet ederim ki, Muhammed O'nun seçkin kulu ve beğenilmiş elçisidir. Onu hidayet ve hak din üzere ve bütün dinlere galip gelsin diye göndermiştir; müşrikler bunu istemese de.


Dua en iyi ibadet 2

Hz. Ali (as)’ın Abdest Alırken Okuduğu Dualar

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)