• Nombre de visites :
  • 35196
  • 22/11/2008
  • Date :

Dualar kabul olmuyorsa 

dua

Her işte olduğu gibi duada da istenilen sonuca ulaşmak için doğru yolu izlemek gerekiyor. 

 

       Birçoğumuz dualarımızın kabul edilmediğinden yakınıyoruz, siz de böyle düşünüyor olabilirsiniz ama bundan şüpheniz olmasın ki Allah, sözünden dönmez. Tek sorun, bizim nasıl dua edeceğimizi bilmememizdir. Her şeyin bir yolu yordamı olduğu gibi duanın da bir yolu vardır, önemli olan o yolu öğrenmek ve onu takip etmek.

      Tabi burada cevaplamamız gereken çok önemli bir soru da var, o da şu ki acaba sadece hayatımızda gözle görülür bir değişiklik olduğunda mı duamız kabul edilmiştir yoksa biz farkına varmadan da duamız kabul edilebilir?  Bu soruyu düşünün ve Allaha güvenin.

      Şimdi duanın püf noktalarını okuyabilirsiniz, umarım bundan sonraki dualarınızdan daha iyi sonuçlar alırsınız.

     1- Duanın yolunu bilmemek (Duanın formülü)

     Her işte olduğu gibi duada da istenilen sonuca ulaşmak için doğru yolu izlemek gerekiyor. İmam Sadık (as) şöyle buyuruyor: Duadan önce Allaha hamd etmelisin, sana verdiği nimetleri anıp şükretmelisin, Peygamber ve âline selam vermelisin, günahlarını hatırlayıp itiraf ederek onlardan Allaha sığınmalısın, işte budur duanın yolu.

     2- vakitsizlik (vaktin önemi)

      Hani derler ya “zamansız öten horoz gibi”, Tamam, Allah şahdamarımızdan bile bize daha yakındır ama duanın da bir vakti var. Peygamberin hayatına baktığımızda özellikle belirli vakitlerde dua ettiğini görüyoruz, örneğin ezanla ikame arası, öğlen vakti, yağmur yağdığında ve Allah’ı insanlara hatırlatan benzer vakitlerde.

     3- Allaha verdiğimiz sözde durmamak (üç kuruşa beş köfte)

     Bazen biz şöyle düşünüyoruz: Allah bizi yarattı öyleyse bizim bütün ihtiyaçlarımızı da karşılamalıdır bizim ise ona karşı hiçbir sorumluluğumuz yoktur. Ama gerçek böyle değil, Allahın da kullarının üzerinde hakları vardır, biz onun haklarını yerine getirmeden onun bizim haklarımızı yerine getirmesini bekleyemeyiz.

     İmam Sadık (as) dualarının kabul edilmediğinden yakınan bir gruba şöyle buyurdu: “Allaha karşı sorumluluklarınızı yerine getirmediğinizdendir, Yüce Allah şöyle buyuruyor: benim ahdime vefa edin ki ahdinize vefa edeyim. Allaha yemin ederim ki eğer onun ahdine vefa ederseniz o da sizin ahdinize vefa eder”.

      Boynumuzdaki Allah haklarından birisi Salih ameldir örneğin namaz kılmak, Haramlardan kaçınmak, kuran okumak, akraba ziyareti, fakirlerin elinden tutmak ve benzeri işler.

       4- Güvensizlik (Allaha güven)

      Elini açıp Allahtan yardım diliyorsak kesinlikle karşılık alacağımızdan emin olmalıyız, duamızın kabul edileceğine inanmıyorsak sonuç da alamayız. Allahtan yardım dileyip de yardım alacağına inanmayan insanın misali susuz çölde deniz arayan insan misalidir.

      Peygamber (sav) Şöyle buyuruyor: Karşılığını alacağınıza inanarak Allaha dua edin.

İmam Sadık (as) Şöyle buyuruyor: Dua ettiğinde istediğin şeyin kapıda olacağına inanarak dua et.

        5- Duada Şirk koşmak (Hiç kimse bir şey yapamaz)

      Şirk çok ince bir konudur, yaptığımız bütün dini işlerimizde yer edinebilir. Duamızın kabul edilmemesinin bir sebebi de şirk olabilir, bir başkasına kulluk ederken duamızın kabul edilmesini bekleyemeyiz. Yüce Allah şöyle buyuruyor: O diridir. O'ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O halde sadece Allah'a itaat ederek (samimi olarak) O'na ibadet edin.[1]

      Şunu unutmamalıyız ki sadece Allah insanların irili ufaklı bütün ihtiyaçlarını biliyor ve sadece Allah onları gideriyor ama insanların eliyle, bu bizi yanlışa düşürmemelidir, insanlar sadece vasıtadırlar. Dua ettiğimizde herkesten yüz çevirip ondan başka hiç kimsenin bir şey yapamayacağını düşünmeliyiz.

        6- Allah ve Resulünü anmamak (Torpil)

       Dualarımızda Allah ve Resulünü anmak çok önemlidir, bunu ihmal edersek tatsız tuzsuz bir yemek gibi bir şey yapmış oluruz. Duanın tadı tuzu Allah ve Resulünü anmaktır. İmam kazım (as) şöyle buyuruyor: Allah ve Resulünü anmadan dua eden kişi yaysız ok atan kişi misalidir.

         7- Kirli niyet (Allaha karşı açık ol)

       Dualarımızda niyetimizi tamamıyla temiz tutmalıyız. İmam Sadık (as) buyuruyor: Kul Allahın ahdine vefa etmişse temiz bir niyet ve temiz bir kalp ile Allah’a dua ederse duası kabul olur ama kirli bir niyetle dua ederse duası kabul olmaz.

       8- Katı kalpli olmak (Kulu sev Allah da seni sevsin)

       Katı bir kalp kötülüğe sürükler, zülüm ve cinayet ister, böyle bir kalp Allah’ın rızasını kazanamaz.

       İmam Sadık (as) buyuruyor: Katı bir kalpten yükselen duayı Allah kabul etmez.

       9- Yasak veya imkansız olması (Dünya bir yumurtanın içine sığmaz, Allahtan ne istediğini bil)

       İmkansız olan bir şeyi veya İslam dinine ters düşen bir şeyi Allahtan dilemek yanlıştır, Allaha el açan kişi ondan ne istediğinin farkında olmalıdır, istediği şey olabilecek şeylerden midir? İslam dinine uygun mudur?

      Hz. Ali (as) şöyle buyuruyor: Dua ederken caiz olmayan ve mümkün olmayan(Peygamberlik gibi) şeyleri Allahtan dileme.

      Sakın yanlış düşünme, Allah sihirbaz değil, sihirbaz diye bir şey yok zaten. Yaşadığımız dünyayı kurallar ve mantık üzerine yaratan Allah, kendi koyduğu kurallara da uyuyor ama sevgiyle. Dolayısıyla dünyayı yumurtanın içine sığdırmasını isteme.

       10- Haramlar ve boş işlere dalmak. (Dostundan iste imdadı)

      Sabah akşam zevkinin peşinde olan bir insan, haram işlere boğulan bir insan, duasının karşılık bulmasını nasıl bekleyebilir.

     Hz. Ali (as) şöyle buyuruyor: Boş işlerle uğraşan insanın duasını Allah kabul etmez.

      11- Bencillik (Kendin için istediğini başkaları için de iste)

     Allah, kendimiz için bir şey istemeden önce başkalarını düşünmemizi istiyor.

      Hz. Fatıma (sa) müminler için dua eder, kendisi için dua etmezdi, sebebini sorduklarında ise şöyle buyuruyordu: Önce komşu sonra ev.

      Hani bazen bir şey istediğimiz zaman direk istemekten çekiniyorsak “ona da verin” dediğimiz oluyor ya, işte Allahtan bir şey isterken aynı şeyi gerçekten başkaları için istemeliyiz, unutmayın, Allah’ı kandıramayız.

       12- Ümitsizlik (Düşmanın hilesi)

       Bir işte ümit varsa ilerlemek de var, dua da aynı şekildedir. Allahtan ümidin kesilmesi duanın kabul edilmemesini sağlar. Allahın kendisi kitabında şöyle buyuruyor: Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder.[2]

       Bunu biliyor muydun: şeytanın en önemli hilelerinden birisi bizi ümitsizliğe düşürerek Allahtan koparmaktır. Şeytanın bizi sevmediğini biliyorsunuzdur herhalde.

        13- Doğruya sevk etmek ve yanlıştan alıkoymak emirlerini unutmak.

      En önemli sosyal farzlardan birisi olan bu emir’i unutmak veya uygulamamak duaların kabul edilmemesine sebep oluyor.

     Resülullah (sav) şöyle buyuruyor: İyiliğe sevk edin ve kötülükten alıkoyun yoksa içinizdeki kötü insanlar iyilere musallat olacaklardır ve işte o zaman, iyilerinizin duası kabul olmayacaktır.

      14- Rahatlık ve genişlik döneminde dua etmemek. (Allah, ilk yardım çantası değil)

      Hiçbir sorunumuz olmadığı zaman bile Allaha dua ederek onunla bağlantıda olmalıyız, bunu zor zamanımızda işimize yarayacak olan bir aşı gibi düşünmeliyiz.

      İmam Sadık (as) şöyle buyuruyor: Darlığında duasının kabul olmasını isteyen insan, rahatlığında dua etmelidir.

       Allah, sadece sıkıştığımızda işimize yarayan bir alet değildir, O, her şeyin esasıdır, bunu unutma.

       15- Her şeyi Allahtan bilmemek.

      Bazen bolluk bazen de darlık içindeyiz, bazen kar ediyoruz bazen de zarar, ama bazen bunların Allahtan olduğunu unutuyoruz. Kul her zaman rabbine şükretmelidir, Darlıktayken ona el açmadan önce darlığının bile ondan olduğunu bilmelidir ve bu bilinçle ondan bu darlığı gidermesini istemelidir.

      Resulullah (sav) şöyle buyuruyor: Allah şöyle buyurdu: kar ve zararın benden olduğunu bilerek benden bir şey isteyenin isteğini kabul ederim.

      Dua ettiğinde hiç kimseye ümit bağlama, ondan başka hiç kimsenin sana fayda sağlayacağını düşünme.

       16- Toplu Dualardan kaçınmak (Allahın kullarıyla birlikte ol)

     Yalnız yaptığımız dualar kabul edilir inşallah, ama dua edenlerin sayısı çoğaldıkça duamızın kabul olma olasılığı da artacaktır.

      İmam Sadık (as) şöyle buyuruyor: Dört kişi bir araya gelip dua edip de kabul edilmeden ayrılmadılar.

      17- Yalvarmamak. (Israrcı olmak)

      Sürekli Allahtan istemek ve ona yalvarmak başarılı duanın sırrıdır, ısrar etmeden, yalvarmadan zorluklarınızın giderilmesini beklemeniz biraz uzak bir ihtimaldir.

      Yüce Allah şöyle buyuruyor: Rabbinize alçak gönüllüce ve için için dua edin.[3]

       Resulullah (sav) şöyle buyuruyor: Dualarında ısrarcı davrananları Allah sever.

      18- Allahtan ilişkiyi kesmek (her zaman sesini duymak isteyen birisi var)

       Hadislere baktığımızda şöyle bir gerçekle karşılaşıyoruz: Allah sevdiği kulunun duasını sever, kulunun duasına anında karşılık vermiyorsa da bu onun sesini duymak istediğindendir. Dolayısıyla duasının karşılık bulmadığını gören insan, önce kendisine dönüp duanın karşılık bulmasını engelleyecek bir engel olup olmadığına bakmalıdır, kendisinde duasının kabulünü engelleyecek hiçbir faktör görmüyorsa Allahın iyi kullarından olduğunu ummalıdır.

       İmam Rıza (as) şöyle buyuruyor: İmam Bakır (as) şöyle buyurdu: Mümin insan Allaha dua eder ancak geç karşılık bulur, bu, Allahın onun sesini ve yalvarmasını sevdiğindendir.

        Son söz olarak şunu eklemek istiyorum: Her zaman ama her zaman Allahın kapısı kullarına açıktır, Biz ne kadar zayıf ve güçsüz isek O, yüce ve mutlak güç sahibidir. Biz ne kadar kötü kullar isek O, mutlak iyilik sahibi Rabdir O, Mutlak ihsan sahibidir, ondan her zaman kendisine yakışır bir şekilde bize davranmasını dileyelim. O, sonsuz merhamet sahibidir.

Çeviri:Zehranet.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] - Mümin 65.

[2] - Zümer 53.

[3] - Araf 55.


Bana dua edin!

EY RAHİM OLAN ALLAH'IM!

Allah’a Yönelme Duası

Dua ibadetin ruhudur

Kur'an-ı Kerîm'den Dualar

 

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)