• HZ. ALİYE GÖRE DÜNYA
  • Dünya! Seni boşadım, hem de talak-ı selase ile, bu boşanmanın dönüşü yoktur. Ey Dünya! Benden uzak dur! Dünya! Allaha andolsun ki sana, beni hor ve zebun...
  • PEYGAMBERİN GÜLÜMSEMESİ
  • O mümin kul, hasta yatağında olduğu sürece, her gün ibadetgahında olduğu zaman ona yazdığınız her günün sevabı miktarınca ona sevap yazın.
  • MUTLULUK ANAHTARI
  • Kalk fırsatı ganimet say, onu değerlendir; aksi takdirde geçmişin hasreti ve geleceğin arzusunun hiç faydası olmayacaktır. Zira geçmişler geçmiştir, gelecek de...
  • İNSAN, EBEDİ SAADET İÇİN YARATILMIŞTIR
  • İnsan, ebedi ve sonsuz olan ahiret yaşantısı için yaratılmıştır. Allah Teala, dünyayı Ahiret için bir tarla kılmış ve bu dünyada yapılan iyi amellere karşılık olarak, Ahiret mükafatını hazırlamıştır. Kulların bu saadete
  • ALLAHA GİDEN BAZI YOLLARIN AÇIKLANMASI
  • Allah Tealanın müminlerin, ölen birisi hakkında ondan hayırdan başka bir şey bilmediklerine dair verdikleri şehadetlerini doğrulaması, hüsn-ü zannın önemini ortaya koyar.
  • BAZI AMELLERİN DEĞERİ
  • İslamda birtakım ameller vardır ki, görünüşte insana çok kolay gelir. Kolay oldukları için de birçokları bu amellerin önemine vâkıf olmadıklarından onları...
  • AFFIN VE MAĞFİRETİN KURANDAKİ ANLAMI
  • Bundan ortaya çıkıyor ki, af ve mağfiret her ne kadar zihni değerlendirme bakımından birbirinden farklı iseler ve biri diğerinin uzantısı ise de, sonuçta ifade ettikleri anlam...
  • KALPLERİN HASTALIĞI
  • Kalplerinde hastalık bulunanlar ifadesi gösteriyor ki, kalpler için bir hastalık ve bunun kaçınılmaz sonucu olarak da sağlık ve sıhhat söz konusudur.
  • BÜYÜK VE KÜÇÜK GÜNAHLAR
  • Ayetin orijinalinde geçen tectenibû Yine ayetin orijinalinde geçen nukeffir Yine ayette geçen kebair ifadesinden, yasaklanan günahlar içinde küçük günahların da olduğu...
  • İBRETLİ ÖYKÜLER
  • Allah-u Teala, o meleklerin cevabında şöyle buyurdu: O mümin kul, hasta yatağında olduğu sürece, her gün ibadetgahında olduğu zaman ona yazdığınız her günün...
  • AHLAK IN ÖĞRENİMDEKİ ROLÜ
  • İlim ve öğrenim uğruna yapılan çabayı, İslam mektebi devamlı teşvik etmiş, Kuran-ı Kerim ve hadisler ilmi, değer ve üstünlük ölçüsü olarak söz konusu etmişlerdir.
  • MÜSLÜMAN HAKLARI
  • Başkaları ile görüşmede güleryüzle tatsızlığı, düşmanlığı ortadan kardıracak şekilde yani kardeşinin kalbindeki hüzün ile kederin yerini sevinç ile...
  • NEFİS TEZKİYESİ
  • Gençlik sermayemizi ucuza verdik,nefis ve şeytanın hiyleleri ile iki cihan saadetini kazanmamız gereken gençliğimizi kaybettik ve şimdi de ıslah peşinde değiliz ve buda...
  • Kur’an’da Mehdilik Konusu
  • Soru: Bildiğiniz gibi Kur’an’da Mehdilik konusu sarih ve net bir şekilde herhangi bir ayette açıklanmamıştır. Ancak hadislerde net bir şekilde yer almıştır.
  • Kur’an’ın Tahrif Meselesi
  • Soru: Şia, Kur’an’ın tahrif edildiğine inanıyor mu ? Cevap: Tanınmış Şia âlimleri, kutsal kitabımız Kur'ân-ı Kerim'in hiçbir tahrife uğramadığına ve bugün elimizde
  • Masum İmamlar
  • Soru: Neden İmamlarınızı masum kabul ediyorsunuz? Cevap: Tümü Hz. Peygamber'in Ehlibeyti'nden olan Şia İmamları'nın masum oluşu hakkında birçok ....
  • Nübüvvet ve İmamet Makamı
  • Nübüvvet ve İmamet Arasında Bir Gereklilik Var Mıdır? "Acaba nübüvvet makamına ulaşan her peygamberin mutlaka imam olması......
  • Beda Nedir
  • Soru : Beda Nedir ve Neden Bedaya İnanıyorsunuz? Cevap: "Beda"nın Arapça'daki kelime anlamı, ortaya çıkmak ve aşikâr olmaktır.....
  • Din ve Siyaset
  • İslâm Açısından Din Siyasetten Ayrı mıdır? Her şeyden önce siyasetin anlamını açıklamak gerekir ki, bu açıklama ışığında din ile siyaset ilişkisi açıklığı......
  • Şefaat Nedir?
  • Soru : Sizin İnandığınız Şefaat Nedir? Cevap: Her ne kadar şefaatin sonucu hususunda görüş farklılığı sergileseler de......
  • Merasim Düzenlemek
  • Soru : Allah'ın Veli Kullarının Doğum Günlerini Kutlamak, Bidat ve Şirk midir? Cevap: Allah'ın salih kullarının hatırasına saygı göstermek ....
  • Satranç ve Kumar Aletleri
  • Soru : Çoğu okullarda yaygın bir şekilde satranç oynandığı dikkate alındığında acaba satranç oynamak veya satranç oynamayı öğretmek için kurs vermek caiz midir?...
  • Türbe ve Mezar Ziyareti
  • Türbeleri ziyaretin ölen kişiye ne faydası var. Ben herkesin ancak kendi ameliyle kurtulacağına inanıyorum.Ölenin adına okunan hatimlerin.......
  • Ehl-i Beytim'e Sevgi
  •      Soru:Değerli Hocam, Meveddet ayetinde yakınlardan maksat kimlerdir? Teşekkür ederim. قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَیْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبَی           Ey
  • Büyük günahlar nelerdir?
  • Soru: Lütfen Kebire (büyük) ve sağire (küçük) günahların tarifi ve neler olduğu hususunda bilgi verir misiniz? Bismillahirrahmanirrahim Cevap: Kebire günahlar.....
  • Büyük günahların affı var mı?
  • Soru: İman sahibi olan (namaz kılan, oruç tutan) biri şeytana uyup büyük günahlardan işlerse, (mesela zina yapmak gibi), onun affı mümkün değil mi? ....
  • Vesvese
  • Soru: Acaba Kuran'da vesvese hakkında ayet var mıdır? Cevap: Nas suresi bu konu hakkındadır. Soru: Acaba vesveseli bir insanın yakini şek hükmünde midir? Cevap: Bazı yerlerde şek hükmündedir. Soru: hakkında sizin hük
  • İffet nasıl kazanılır?
  •      Soru: Saygıdeğer hocam, aşağıdaki sorumu cevaplarsanız sevinirim. Allah ilminizi amelinizle birlikte artırsın.Ben üniversite mezunuyum ve şu an özel bir sektörde çalışıyorum. Çok zorlandığım bir m
  • Dabbet-ul Arz Nedir?
  •     Soru: Bilindiği gibi, Kur'an'da geçen Dabbet-ül Arz konusu tartışılmakta ve maalesef, her kes kendi kafasından bu konuda bazı görüşler beyan etmektedir. Sizden istirhamımız, bu mesele hakkında Ehl-i B
  • İfrat ve Tefrit
  •     Soru:   İfrat ve tefrit ne demektir. Günlük hayatta fazlasıyla karşılaşıyoruz, Selam ve Dua ile.     Cevap: İfrat bir şeyde aşırı girmek haddi aşmaktır. Tefrit ise onun kaşıt noktasıdır. Mesela a
  • Tesettürün Kur'an'daki Yeri
  • Soru: Muhterem hocam eğer mümkünse tesettürün Kur'an'daki yerini ve delillerini detaylı bir şekilde bize açıklayın....
  • Kes ile Nakes Arasındaki Fark
  •          Soru: Kes ile Nekes arasındaki fark nedir ki, ağlamanın kes'e faydası oluyor da nekes'e olmuyor ?      Cevap: Men-i mevsule kelimesinde kes ile nekes diye bir şey yoktur.
  • Ağlama ve Yas Tutma
  •         Soru: Bir Müslüman, dinin esaslarını kabul edip dini emirleri yerine getirirse kurtuluş ehlidir; öyleyse ağlamanın ona ne faydası vardır. Ağlama ve yas meclisleri düzenlemek ne iç
  • Gadir Hum Bayramının Önemi
  •     Soru: Muhterem hocam, eğer mümkünse gadir bayramı ile ilgili hadisler yazmanızı istiyorum. Sitenize başarılar dilerim. Vessalat-u Vesselam-u ala Muhammed'in ve Al-i Muhammed.     Cevap: Değerli kardeşi
  • Kurban Kesme
  •     Soru:Hacc münasebetiyle birlikte kurban yeniden gündeme geldi. Hacca giden Müslümanların kesmesi ve gitmeyenlerin kesmesi arasında bir fark var mı? Hacc'da kesilen etlerin büyük bir bölü
  • EHL-İ KİTAP VE DİĞER FIRKALARIN HÜKMÜ
  • S.324: Ehl-i Kitap pâk mıdır, yoksa necis midir? C: Zat itibariyle temiz olmaları uzak bir ihtimal değildir. S.325: Bazı fakihler ehl-i kitabın temiz, bazıları da necis olduğunu söylüyorlar; bu konuda sizin görüşün&u
  • VESVESE VE ÇARESİ
  • S.322: Bir kaç yıldan beridir vesveseye düçar olmuş bulunmaktayım. Bu durum, beni çok rahatsız etmektedir. Günden güne vesvesem daha da şiddetlenerek her şeyden şüphe eder hale geldim. Hayatım sanki şüph
  • SARHOŞ EDİCİ ŞEYLER
  • S.313: Ateşte kaynayan ve üçte biri gitmeyen, ancak, sarhoş edici de olmayan üzüm ve hurma suyunun hükmü nedir? C: İçilmesi haramdır, ama necis değildir. S.314: İçerisinde bir veya bir kaç ü
  • KADINLARLA İLGİLİ HÜKÜMLER
  • S.228: Annem, Peygamber efendimizin neslindendir. Acaba, ben de seyyide sayılır mıyım ki, altmış yaşına kadar aybaşı gördüğüm kanı hayız kabul edip kan gördüğüm zamanlar namaz ve oruçlarımı terkedeyim? C: Babası
  • Kadınla erkek eşit midir?
  • Soru-1: Acaba İslam anayasasında kadınla erkek eşit midir? Soru-2 : Acaba kadının erkekle eşit olarak politika ve devlet işlerinde rolü olabilir mi? Cevap 1 - 2: İslam öncesi insanlar, kadın hakkında şu iki görüşe sahiplerdi: B
  • Kadınların özel soruları
  • Soru: Kadınların özel sorunlarına cevap verecek bir din âlimine ihtiyaçları çoktur. Bazı soruların özel oluşunu da göz önüne alırsak, bu soruları açıkça din âlimlerine sorabilirler mi?
  • Makyajın hükmü
  • Soru: Yüzünü kapatmayan bir kadının yüzündeki tüyleri temizlemesi, kaşlarını düzeltmesi ve yüzüne hafif tabiî pudra vurması caiz midir?Cevap: Haram düşmeme şartıyla ve yabancı erkeklerin kendis
  • Çocuk düşürmek
  • Soru: Doktorlar bazen ceninin ciddî bir hastalığa yakalandığı sonucuna ulaşıyorlar ve çocuğu almaya (düşürmeye) karar veriyorlar. Zira dünyaya gelirse, ya ayıplı olarak gelecek veya doğduktan sonra yaşamayacaktır. Doktoru
  • Kadının boşanma hakkı
  • Soru: Kadın şer'î hâkimden ne zaman talâkını isteyebilir. Eğer kadının kocası kendisine kötü davranıyorsa veya cinsel isteklerini tatmin edemediği için harama düşmekten korkuyorsa, talâkını istediği
  • Evlilikte İmam malı
  • Soru: Batıda yaşayan bir Müslümanın evlenmesi için, imam hakkını yardım olarak vermemiz mümkün müdür?Öte taraftan burada harcanan para da çok fazla olup, bu parayla Müslüman ülkelerdeki
  • PEYGAMBERE İNANMAK
  • Peygambere İnanmak Soru ve cevap 1-Peygambere İnanç konusunda hangi konular daha önem taşırlar? Peygamberlerin gönderilişinin gerekli olduğu Vahiy olayında her hangi bir hata ve yanılgı ve bilerek saptırmadan uzak oluşu başka b
  • GÜMÜŞ VE ALTIN KULLANMAK
  • S.452: Erkeklerin altın yüzük takmasının hükmü nedir? (Özellikle namazda). C: Erkeklerin altın yüzük takması câiz değildir ve onunla kılınan namaz da batıldır. S.453: Erkeklerin beyaz altından (plâtin