• Nombre de visites :
  • 1974
  • 24/10/2007
  • Date :

Kadının boşanma hakkı

Soru: Kadın şer'î hâkimden ne zaman talâkını isteyebilir. Eğer kadının kocası kendisine kötü davranıyorsa veya cinsel isteklerini tatmin edemediği için harama düşmekten korkuyorsa, talâkını istediği taktirde şer'î hâkim onu boşar mı?
Cevap: Eğer kocası, kadının haklarını yerine getirmiyorsa ve şer'î hâkim ikisinden birini (kadının haklarını vermesini veya boşamasını) istemesine rağmen boşamaktan kaçınıyorsa, bu durumda şer'î hâkimin kendisi kadını boşar. Şer'î hâkimin boşama yetkisine sahip olduğu yerler şunlardır:
1- Nafaka vermekten ve talaktan kaçınıyorsa. Nafaka vermeğe gücü olmadığı durumlar da ve boşamaktan kaçındığı durumlar da aynı hükümdedir.
2- Ona eziyet ve zulüm ettiği ve Allah'ın emrettiği gibi davranmadığı durumlarda.
3- Kocasının hicret edip kadının terk edilmiş duruma düştüğü hâllerde. Ne kocası, ne de kendisini kurtaracak birinin olmadığı durumlarda. Ama kocasının tamamen cinsel isteklerini karşılamadığı ve kadının harama düşmekten korktuğu durumlarda kocanın karısının zikredilen ihtiyaçlarını gidermesi veya onun boşanma isteğini yerine getirmesi ihtiyaten farz olmakla beraber, koca bunu yapmazsa kadının sabredip beklemesi gerekir.

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)