• Nombre de visites :
  • 3182
  • 24/10/2007
  • Date :

GÜMÜŞ VE ALTIN KULLANMAK

S.452: Erkeklerin altın yüzük takmasının hükmü nedir? (Özellikle namazda).

C: Erkeklerin altın yüzük takması câiz değildir ve onunla kılınan namaz da batıldır.

S.453: Erkeklerin beyaz altından (plâtinden) yapılmış yüzük takmasının hükmü nedir?

C: Beyaz altın denilen şey, sarı altında bulunan maddeden başka bir maddeye sahipse ondan yapılan yüzüğü takmak haram değildir.

S.454: Zinet için olmaz ve kimse de göremezse şer'an altın takmalarının sakıncası var mıdır?

C: Zinet kastıyla olmasa ve başkaları görmese bile erkeklerin mutlak surette altın takmaları haramdır.

S.455: Erkeklerin altın kullanmasının hükmü nedir? Bazılarının nikah akdi okunması gibi kısa bir zaman için erkeğin altın takmasının sakıncasının olmadığını iddia ettiklerini görüyoruz.

C: Erkeklerin altın kullanmaları haramdır; ister kısa süreli olsun, isterse uzun süreli, haram olma yönünden hiç bir farkı yoktur.

S.456: Namaz kılanın elbisesinin hükümlerini ve erkeğin altınla zinet etmesinin haram olduğunu dikkate aldığımızda şu hususların hükmü nedir:
a) Altınla zinetlenmekten maksat erkeklerin mutlak olarak, hatta kemik ameliyatı ve diş yaptırma gibi durumlarda bile altın kullanmaları mıdır?
b) Yaşadığımız bölgenin gelenekleri gereği, yeni evlenen gençler sarı altından olan nişan yüzüğü takarlar; bunun halkın genelinde kesinlikle erkek için zinet sayılmadığı, sadece kişinin evlilik hayatına başladığının belirtisi olduğu dikkate alındığında bunun hükmü ne olur?

C: a) Erkeklerin altın kullanmasının haram oluşunun ölçüsü ona “zinet” denilmesi değildir. Her ne şekilde ve her ne niyetle olursa olun, erkeklerin altın takmaları haramdır. Neticede altın takmak ister yüzük olsun, ister bilezik, ister zincir vb. olsun erkeklere haramdır. Ama ameliyatta veya diş yapımında erkeğin altın kullanmasının sakıncası yoktur.
b) Erkeklerin sarı altından olan nişan yüzüğü takmaları mutlak surette haramdır.

S.457: Kadınların kullanmadığı erkeklere mahsus altın mücevherlerin yapım ve satımının hükmü nedir?
C: Altın mücevherler yapmak erkeklerin kullanması için olursa haramdır; yine onun bu gayeyle alım ve satımı da haramdır.

S.458: Bazı misafirliklerde gümüş tabaklarda tatlı sunduklarını görmekteyiz; bu, gümüş tabakta yemek yemek sayılır mı? Hükmünü açıklar mısınız?
C: Yemek kastıyla gümüş tabaktan bir şey almak haramdır.

S.459: Erkekler için dişleri altınla kaplamak veya altın diş taktırmak câiz midir?
C: Sakıncası yoktur; ancak zinet için olursa -ikisi aşağı ve ikisi yukarıda olmak üzere- öndeki dört dişte sakıncalıdır.

S.460: Dişleri altınla kaplamanın sakıncası var mıdır? Dişleri platinle kaplamanın hükmü nedir?
C: Dişleri altın veya platinle kaplamanın sakıncası yoktur; ancak zinet için olursa dişleri, özellikle alt ve üst taraftan öndişleri altınla kaplatmak sakıncasız değildir.


  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)