• Nombre de visites :
  • 2401
  • 24/10/2007
  • Date :

KADINLARLA İLGİLİ HÜKÜMLER

S.228: Annem, Peygamber efendimizin neslindendir. Acaba, ben de seyyide sayılır mıyım ki, altmış yaşına kadar aybaşı gördüğüm kanı hayız kabul edip kan gördüğüm zamanlar namaz ve oruçlarımı terkedeyim?

C: Babası Haşimî olmayan bir kadının annesi seyyide olsa bile, elli yaşından sonra kan görürse istihaze hükmündedir.

S.229: Günü belli olan adak orucuna niyet ettiğinde hayız olan kadının hükmü nedir?

C: Günün az bir kısmında bile olsa hayız olunca orucu batıl olur ve temizlendikten sonra onu kaza etmesi farzdır.

S.230: Kadının, temizlendiğine kanaat getirdikten sonra gördüğü lekelerin hükmü nedir? Elbette bu lekeler kan veya suyla karışmış kan özelliğini taşımıyor.

C: Kan değilse hayız hükmünü taşımamaktadır. Konunun teşhisi kadının görevidir.

S.231: Oruç tutmak için ilaç kullanarak adet olmayı önlemenin hükmü nedir?

C: Bunun bir sakıncası yoktur.

S.232: Hamile olan bir kadın, hamilelik döneminde zayıf bir kanama geçirir ama, çocuğu düşmezse gusletmesi farz olur mu?

C: Kadının, hamilelik döneminde gördüğü kan, eğer hayız sıfatı ve şartlarını taşırsa hayızdır, aksi takdirde istihazedir; eğer, çok veya orta istihaze olursa gusletmesi farz olur.

S.233: Adet süresi belli -örneğin yedi gün- olan bir kadın hamileliği önlemek için spiral kullandığı için her defasında oniki gün kan görmeğe başlamıştır; acaba, yedi günden fazlası hayız kanı mıdır, istihaze midir?

C: Eğer kan on gün içerisinde kesilmezse, adet günleri hayız, geri kalanı ise istihazedir.

S.234: Hayız ve nifaslı kadınların, imamların evlatlarının mezarlarının bulunduğu türbelere girmeleri câiz midir?

C: Saygısızlık sayılmazsa câizdir.

S.235: Kürtaj yaptıran bir kadın nifaslı mı sayılır?

C: Pıhtılaşmış bir kan bile olsa, kadının çocuk düşürdükten sonra gördüğü kan nifas hükmündedir.

S.236: Kadının yaise olduktan sonra gördüğü kanın hükmü ve bu kadının vazifesi nedir?

C: İstihaze hükmünde olması uzak bir ihtimal değildir.

S.237: İstenmiyen hamileliklerden korunma yollarından biri de hamileliği önleyici ilaçlar kullanmaktır. Fakat, bu ilaçları kullanan kadınlar adet günlerinde ve ondan sonra kan lekeleri görüyorlar, bu kan lekelerinin hükmü nedir?

C: Bu lekeler hayızın şeriatca belirlenen şartlarını taşımıyorsa hayız hükmünde olmayıp istihaze hükmündedir.

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)