• Herkes İçin Yaşam Örneği
  • İki şefkatli eş olan Hz. Ali (a.s) ile Hz. Fatıma (a.s) evin işlerini kendi aralarında taksim ettiler. Hz. Fatıma (a.s) evin içindeki yani hamur yapmak...
  • Kur’an O’na “Kevser “dedi...
  • O’nun doğumu bir devrimdi Hayatı devrimdi Ve ölümü de devrim oldu... Yeniden diriltilmek istenen putlara hep O’nun baltası indi, yeniden yeşertilmek...
  • Ali aydır, Fatıma Zühre
  • Sevgili Resul! Eve geldiğinde kırk karanlık geceden sonra âdeta güneş doğmuş gibi oldu. Evim ışıl ışıl aydınlandı birden. Yüreğim aydınlanıverdi hâsılı. Asıl, senin varlığını...
  • Hz. Fatıma’nın (s.a) Hutbesi
  • İbn-i Tayfur diye meşhur olan Allame Ahmed İbn-i Ebu Tahir, "Belağat-ün Nisâ" (1) kitabında Abdullah İbn-i Hasan'dan, o da kendi senediyle babalarından...
  • Fatıma’nın (a.s) Gazabı
  • Resulullah (s.a.a), Fatıma'ya şöyle buyurdu: "Gerçekten Allah senin gazabın (hoşnutsuzluğun) için gazap eder ve senin hoşnutluğun için de hoşnut olur....
  • Mazlumiyet Anası
  • Çok acayip bir devran bu, kızım!.. Hele dünya, çok daha acayip!.. Bu nasıl bir dünya ki, Allah Resulü’nün kızını barındıramaz olmuş kendisinde?!...
  • Ağlama Ali’m
  • Ah, ağlıyor musun Ali’m?! N’olur ağlama... Bakma benim ağladığıma; ben senin için gözyaşı döküyorum, sen ne diye ağlıyorsun?...
  • BABASININ ANNESİ
  • Hazret-i Fatıma'ya ait bir "Ruh portresi" çizmek için yola çıksak, belki de en öne çıkan renk, ona, bizzat Peygamber babasının yaptığı ...
  • VEDA HUTBESİ
  • Bütün övgüler Allah’a mahsustur; O’na hamt eder, O’ndan yardım ve mağfiret diler ve O’na döneriz...
  • HZ. MUHAMMED'İN (S.A.A) DOĞUMU
  • Tarih yazarlarının çoğu Hz. Peygamber'in Amu'l-Fil (=Fil yılı) diye bilinen Milâdî 570 yılında doğduğunu söylerler; zira o, kesin olarak Milâdî 632....
  • İmam Seccad (a.s) ve İbadetin Önemi
  • Hz. Ali (a.s)’ın kızı Fatıma, bir gün İmam Zeyn’ul- Abidin (a.s)’ın, çok ibadet etmesinden dolayı güçsüz ve zayıf bir duruma düşmüş mübarek bedenini...
  • Salâvat Ayeti
  • “Şüphe yok ki Allah ve melekleri Peygamber’e salât (rahmet) ederler. Ey inananlar, siz de ona salât edin ve tam teslimiyetle ona selâm verin...
  • İmam Rıza (a.s.)’ın Şehadeti
  • Memun İmam Rıza'yı (a.s.) Merv'e getirdikten sonra muhtelif alimlerin katılımıyla birçok ilmî toplantılar düzenliyordu ve bu toplantılarda İmam ile diğerleri....
  • İmam Hasan (a.s)'ın Şehadeti
  • Muaviye'nin kendi hükümeti boyunca işlediği korkunç cinayetlerden biri de Resulullah'ın (s.a.v.) reyhanesi olan İmam Hasan Müçteba'yı (a.s.)...
  • Hz. Peygamber'in (s.a.a) Vefatı
  • Medine'yi baştanbaşa bir ıstırap ve korkulu bir heyecan kaplamıştı. Hz. Peygamber'in (s.a.a) ashabı, durumu yakından izlemek için, yaşlı gözler...
  • Resulullah Hakkında Soru-Cevaplar
  • S. 1- Hz. Resulullah (s.a.a)’in meşhur lakapları nedir? C. 1- Resulullah, Hatem’ül- Enbiya. S. 2- Hz. Resulullah (s.a.a)’in anne ve babasının adları nedir?....
  • MUHAMMED (S.A.A), ALEMLERE RAHMET
  • Peygamberler -Allah'ın salât ve selâmı hepsinin üzerine olsun- özellikle de Hz. Musa (a.s) ve Hz. İsa (a.s), ümmetlerini İslâm'ın doğuşuyla müjdelemişlerdi...
  • İMAM MUHAMMED BAKIR (as)’IN VELADETİ
  • Şiaların beşinci İmamı ve Hz. Resulullah efendimizin torunlarından İmam Muhammed Bakır (as) hicretin 57. yılı, Sefer ayının üçünde Medine-i Münevvere’de...
  • İmam Ali ve Namaz
  • “Hz. Ali (a.s)” Kabe’nin içinde dünyaya gelmiş Allah’ın yüzünü kerim kıldığı bir insan...
  • İMAM SECCAD (a.s.) ve DUA
  • İslam toplumu inhirafa duçar olup refah isteme ve dünyaya kapılma duygusu ona hakim olmuş, siyasî, ahlakî ve içtimaî fesat onu kuşatmıştı....
  • İMAM ALİ NAKİ (as)
  • İmamet semasının 10. Yıldızı İmam Hadi as. Hicri Kameri 212 yılında Recep ayının 2 sinde ve bir başka rivayete göre de zilhicce ayının 15’inde...
  • İMAM BÂKIR'IN (a.s.) İLMÎ DERECESİ
  • Kuşkusuz Ehl-i Sünnet alimlerinin çoğunun görüşünce İmam Bâkır (a.s.) kendi döneminde dünyaca meşhur olup ders meclisi bütün İslam beldelerinden gelenlerle....
  • Fatıma'nın (a.s) Mihri ve Çeyizi
  • Ali, zırhını Osman'a sattıktan sonra mihri alıp getirdi. Mihir dört yüz hecerî siyah dirhemden ibaretti. Resulullah (s.a.a) dirhemleri aldı, yeni ev için eşya alsınlar diye parayı...
  • İMAM CEVAD (a.s.) VE İRAN ŞİALARI
  • İslam ülkesinin her yerinde İmami Şialar yaşamaktaydı. Onların büyük bir bölümü Bağdat, Medain, Sevad-i Irak'da , bir grubu da İran'da ve o günün diğer bölgelerinde...
  • İMAM CEVAD'IN (a.s.) İLMİ MİRASI
  • Genelde bir İmam dünyadan göçtükten sonra, ortaya çıkan bir takım zorluklardan dolayı Şiaların bir sonraki İmam'la irtibatı bir süre çok kısıtlı oluyordu ve hatta....
  • İMAM ALİ (a.s)'IN YAŞAM TARZI
  • İmam'ın yaşamı kesinlikle beşeriyetin şimdiye kadarki hayatı boyunca tecrübe etmiş olduğu en iyi yaşam tarzlarından biridir......
  • İMAM HASAN (a.s.)
  • İmam Hasan Müçteba (a.s.) insanlık yolunu yürümek isteyenlere bireysel ve toplumsal çehresiyle eşsiz bir kılavuz.....
  • IMAM RIZA (AS)
  • Tarihçilerin büyük bir bölümünün yazdığına göre İmam Rıza (a.s.) 148 H. yılında....
  • İmam Ali ve İslam
  • İslam'ı Korumak –Bütün Faaliyetlerin Mihveri İmam Ali (a.s)’ın temel siyasetlerinden biri....
  • Kureyş Emini Hira Dağında
  • Hira Dağı, Mekkenin kuzeyinde yer alır. Yarım saatte onun tepesine çıkılabilir. Siyah kayalardan oluşmuş bir dağdır; en ufak bir hayat izine rastlanmaz...
  • Resulullah (s.a.a)'ın Ağlaması
  • Resulullah (s.a.a) Ümmi Seleme'nin evinde bulunduğu bir gece yarısı uykudan kalkıp evin karanlık bir köşesinde dua ve ağlamakla (Allah'a yalvarıp yakarmakla...
  • KURAN’DAKI RESULULLAH (S.A.A)
  • Ahlak Sembolü : Ahlak, insanın gerçek kişiliğini oluşturur; hem bu dünyada, hem kabir aleminde, hem de ahirette insandan ayrılmayan...