• Nombre de visites :
  • 3823
  • 18/11/2007
  • Date :

İmam Ali ve İslam

İmam Ali ve İslam

  İslam'ı Korumak –Bütün Faaliyetlerin Mihveri

  İmam Ali (a.s)’ın temel siyasetlerinden biri, İslam'ı korumak için yapmak istediği her işin sadece İslam'ın korunması için bir mukaddeme olmasını dikkate almasıdır. Peygamberden sonra Sakife olayı çıkınca, İmam kendi hakkının nasıl yok edildiğini sadece seyrediyordu fakat Arap Yarımadası halkının yeni filizlenen imanı sarsılmasın ve aziz İslam'a darbe inmesin diye susuyordu. Kendisi Muhammet b. Ebi Bekir'e gönderdiği mektupta şöyle yazıyor:

"İslam ve müslümanlara yardım etmediğim takdirde İslam'a inecek olan darbenin, birkaç günden fazla olmayan size hükümet etmeği kaybetmenin musibetinden daha ağır bir musibet olacağından korktum."1

  Bu da İmam'ın, hilafetin sadece kendi hakkı olduğunu ortaya koymaktan asla çekinmediği bir halde idi. 2 Durmadan kendisi ve Resulullah'ın (s.a.v.) Ehl-i Beyt'inin faziletlerini saymakla kendilerinin başkalarından daha evla olduklarını hatırlatıyordu. Bu hususta Nehc-ül Belağa'daki mevcut cümleler yeterince bu konuyu aydınlatıyor. Buna ilaveten İmam, farklı yol ve yöntemlerden girerek kendi ilahi imametinin temellerini sağlamlaştırmaya da çalışıyordu. 3

 

 

--------------------------------------------------------

  1-El-Ğarat, c: 1, s: 307/Bakınız: Ensab-ul Eşraf, c: 1, s: 281, Mahmudinin tahkiki/Nehc-ül Belağa, 62. Mektup.

  2-  Bakınız:Tasnif-i Nehc-ül Belağa, s: 419 ila 422-426-427/Ensab-ul Eşraf, c: 1, s: 177.

  3-  Bakınz: Kırkıncı hicri yılına kadar Siyasi İslam Tarihi, s: 430 ila 435.

 

Hz. Ali'nin Allah Korkusu

Ali (a.s) Hira Mağarası'nda

Kur'an Ve Sünnette Ali Sevgisi

HZ. ALİ'NİN (A.S) MERTLİĞİ VE MÜRÜVVETİ

İmam Ali (a.s)’ın Adaleti

 

 

 

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)