• Nombre de visites :
  • 4996
  • 15/3/2008
  • Date :

İmam Hasan Askeri (a.s) Hakkında Sorular Ve Cevaplar

imam hasan askeri (a.s) hakkında sorular ve cevaplar

S. 1- İmam Hasan Askeri (a.s)"in lâkap ve künyesi nedir?

C. 1- Lakabı "Askeri", künyesi ise "Ebu Muhammed"dir.

S. 2- İmam Hasan Askeri (a.s)"ın anne ve babasının isimleri nelerdir?

C. 2- Baba adı "Hadi" (a.s), anne adı ise "Selil"dir.

S. 3- İmam Hasan Askeri (a.s) ne zaman ve nerede dünyaya gelmiştir?

C. 3- Hicri 232. Yılın Rabiulevvel ayının sekizi veya yirmi dördünde Medine-i Münevvere"de dünyaya gelmiştir.

S. 4- İmam Hasan Askeri (a.s)"ın sima ve ahlakı nasıl idi?

C. 4- İmam Hasan Askeri (a.s)"ın siması şöyleydi: Esmer yüzlü, orta yapılı, keman kaşlı, iri gözlü, geniş alınlı ve beyaz dişli birisi idi; sağ yüzünde de siyah bir ben vardı. İmam Hasan Askeri (a.s) çok tatlı dilli ve ilahi bir şahsiyete sahipti. Ayrıca Kur"ân için eşi az bulunan bir müfessirdi.

S. 5- İmam Hasan Askeri (a.s)"ın hayatı kaç döneme ayrılır?

C. 6- İki döneme ayrılır:

1) İmametten önceki dönem.

2) İmamet dönemi.

S. 6- İmam Hasan Askeri (a.s)"ın imamet süresi kaç yıl idi?

C. 6- Altı yıl (Hicri 254"den 260"a kadar).

S. 7- İmam Hasan Askeri (a.s), "Neden İslam"da kadının miras hakkı erkeğinkinin yarısıdır?"diye soran şahsın sorusu karşısında ne buyurdular?

C. 7- Şöyle buyurdular: "Çünkü kadına cihat, mihriye ve kocasının geçimini sağlaması farz değildir. Ama bunların hepsi erkeğe farzdır. Bu yüzden erkeğin miras hakkı da çoktur."(1)

S. 8- İmam Hadi (a.s) ile İmam Hasan Askeri (a.s)"ın alim ve fakih dostlarından biri olan şahsın ismi nedir?

C. 8- Ebu Haşim Caferi (r.a).

S. 9- Abbasi halifesi olan Mütevekkil, İmam Hasan Askeri (a.s)"ı ne suçtan dolayı "Samerra" şehrinde zindana atmıştı?

C. 9- Hakkı savunmak suçundan dolayı.

S. 10- İmam Hasan Askeri (a.s)"ın habercisinin ismi ne idi?

C. 10- Ebu"l- Edyan (r.a)

S. 11- İmam Hasan Askeri (a.s)"a işkence eden katı kalpli zalim şahsın ismi nedir?

C. 11- Nihrir.

S. 12- Neden İmam Hasan Askeri (a.s)"ın zamanında papazlar ve Hıristiyanlar dua ettiklerinde yağmur yağıyor ama Müslümanlar dua ettiklerinde yağmur yağmıyordu?

C. 12- Hıristiyanların dua ettiklerinde yağmurun yağması ve Müslümanların duasından sonra ise yağmaması, Müslümanların küçük düşmelerine sebep oldu; hatta bazıları da İslam dininin hak olduğundan şüpheye düştüler. İşte bu sırada Mütevekkil"in aklına zindanda olan İmam Hasan Askeri (a.s) geldi ve derhal Hazretin zindandan çıkarılmasını emretti. İmam (a.s) onun yanına getirildiğinde şöyle dedi: "Ey Ebu Muhammed! Ceddinin dinini koru!" Sonraki günlerde Hıristiyanlar papazla birlikte çöle gittiklerinde İmam Hasan Askeri (a.s) kölelerinden birine şöyle buyurdular: "Sen de Hıristiyanların topluluğu ile beraber çöle git, papaz ellerini dua için gökyüzüne kaldırdığında onun yanına yaklaş ve elinin iki parmağı arasındaki bulunan şeyi al, kendinle getir.

O köle Hıristiyanlarla birlikte gitti, papaz ellerini dua için kaldırdığında köle sağ elinin iki parmağı arasında bulanan kemiği hemen kapıp İmam (a.s)"a getirdi. O gün Hıristiyanlar her ne kadar dua ettiyseler de yağmur yağmadı. Mütevekkil, İmam Hasan Askeri (a.s)"a "Bu kemik nedir ve meselenin sırrı nededir? dedi.

İmam (a.s) şöyle buyurdular: "Bu kemik bir peygamberin kabrinden götürülmüştür, bir peygamberin bedeninin kemiği aşikâr olursa yağmur yağar."(2) Böylece o gün, İslam ve Müslümanlar Hıristiyanların yanında özel bir izzet ve azamete sahip oldular.

S. 13- İmam Hasan Askeri (a.s), neden o zamanki hilafet tezgâhının kontrolü altında idi?

C. 13- Bunun en büyük sebebi, hilafet sisteminin Hz. Mehdi (a.s) ile İmam Hasan Askeri (a.s)"ın sulbünden dünyaya geleceğini duymuş olmasıydı. Bunun için Firavun"un Beni İsrail"e yaptıkları işin aynısını yaparak Allah"ın takdirinin önünü alabileceklerini zannediyorlardı.

Mevlana ne de güzel demiş:

Gaipten bir yere saldırıyorsun

Sözde gayb adamlarına engel olacaksın

S. 14- İmam Hasan Askeri (a.s), kendisinden sonraki İmamın (Hz. Mehdi"nin) kaç nişanesi olduğunu buyurdu ve onlar nelerdi?

C. 14- İmam Hasan Askeri (a.s) şöyle buyurdu: "Benden sonra kimde şu üç nişane bulunursa, benden sonraki Kâim ve hüccet O"dur:

1- Kim benim mektuplarımın cevaplarını gelip senden isterse.

2- Kim benim cenazeme namaz kıldırırsa.

1- Kim torbanın içerisindekinden haber verirse."(3)

S. 15- İmam Hasan Askeri (a.s) kaç yaşında kimin komplosuyla şahadete eriştiler?

C. 15- Yirmi sekiz yaşında, Abbasi halifelerinin on dördüncüsü olan Mutemed"in komplosuyla şahadete eriştiler.

S. 16- İmam Hasan Askeri (a.s) ne zaman ve nerede şehit oldular?

C. 16- Hicri 260. Yılın Rabiulevvel ayının 8. günü Samerra şehrinde şehit oldular.

S. 17- İmam Hasan Askeri (a.s)"ın kabri nerededir?

C. 17- Irak"daki Samerra şehrindedir.

_________________

1 - A"lam"ul- Vera, s. 355.

2 - Dastanhai Şenideni, s. 203 M. İştihardi.

3 - Bihar"ul- Envar, c. 50, s. 232.

 

İMAM HASAN ASKERİ (as)"IN KISACA HAYATI

İMAM HASAN ASKERİ (as)

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)