• İmam Hasan (as)’ın Şehadeti-1
  • Şahadet yeri ve tarihi: Hicretin 50. yılı, Sefer ayının 28’inde (bir görüşe göre Sefer ayının 7’sinde) 47 yaşındayken Muaviye’nin emriyle kendi hanımı olan Ca’de vasıtasıyla...
  • İLAHİ NUR
  • Vardır sevgin, yatır cana sen Peygamber nurundansın canlar kurban olsun sana sen Zehra’nın nurundansın...
  • İmam Musa Kazım (a.s)’ın Ahlakı-4
  • Ben Ramazan ayında İmam Sadık (a.s) ve İmam Musa Kazım (a.s)’la birlikte iftar ediyordum. İftar sofrasına getirilen ilk şey, sirke ve zeytin yağıyla ıslanmış bir kase tirit...
  • İmam Hüseyin (as) ve Fakir
  • Göçebe bir Arap Medine şehrine gelerek: “Bu şehirde en cömert ve en çok bağışta bulunan şahıs kimdir?” diye sorduğunda, onu İmam Hüseyin (a.s)’ın yanına gönderdiler.
  • Adalet Mazharı Ali (as)
  • Allah-u Teala, bizim işimiz ve sana farz kıldığı hakkımız hakkında seni sorgulayacaktır. Sürekli senden taraf bazı kimseler (vali olarak) bize geliyor, senin onlara vermiş olduğun...
  • İmam Musa Kazım (a.s)’ın Ahlakı-3
  • İmam Musa bin Cafer (a.s)ın huzuruna vardığımızda oğlu Ali’yi (İmam Rıza’yı) methetmeye başlıyordu. Onu övüyor ve diğerleri hakkında söylemediği şeyi onun fazilet...
  • Çölde Bir Çocuk
  • Onunla konuştuğum sırada güzel simalı ve beyaz elbiseli bir genç gelerek o çocuğa selam verdi ve o onunla görüştü. Ben o gence dönerek: “Sana bu güzelliği ve hoş ahlakı...
  • Kerbelada İmam Hüseyin (as)
  • Allah aşkına söyleyin! İlk iman eden şahısın babam Ali olduğunu, ilimde herkesten daha bilgili, hilim ve sabırda herkesten daha halim ve sabırlı olduğunu ve bütün...
  • İmam Musa Kazım (a.s)’ın Ahlakı-2
  • İmam Musa Kazım (a.s) bir kimseyi benim peşimce gönderdi; (yanına vardığımda) beni yemek sofrasının başına oturttu. Sofrayı getirdiklerinde içerisinde yeşillik yoktu. İmam...
  • AŞKIN MÂCERÂSI
  • Hicrî altmışıncı yıl, unutulmuştu İslâm her taraf zulüm dolu, her tarafta katliâm göz yaşları sel gibi, her yer mazlumun âhı insânî erdemlerin öldürülmüştü ruh...
  • İmam Musa Kazım (a.s)’ın Ahlakı-1
  • İmam Kazım (a.s), kerim (bağış ve ihsanda bulunan) ve halim (yumuşak huylu ve sâkin tabiatlı) birisiydi. Bir adam ona eziyet edip incittiğinde, ona bir takım malî yardımlar gönderiyordu.
  • İmam Seccad’ın (a.s) Ahlakı-3
  • İmam Seccad (a.s) tıpkı diğer imamlar (a.s) gibi cesur, yiğit ve zulüm düşmanıydı. Onun Kerbela vakıasından sonraki olaylarda ve imamet döneminde Übeydullah...
  • İmam Seccad’ın (a.s) Ahlakı-2
  • Yoksullara bağışta bulunmak ve onların işleriyle uğraşmak tüm masum imamların (a.s) kuşatıcı bir özelliğiydi ve bu büyük şahsiyetlerin her birinin hayatında...
  • İmam Seccad’ın (a.s) Ahlakı-1
  • Dördüncü önder; Hak tarafından seçilen kâmil bir insan olup ahlak, ibadet ve ilim başta olmak üzere tüm alanlarda yetkinliğin zirvesine ulaşmıştı. Kendisi Kur’an ve Allah...
  • İmam Hüseyin (as)-2
  • Yezid, biat almak için Medine valisi Velid b. Ukbeyi görevlendirdi. Ancak o, devraldığı bu görevi yapmak istemiyordu. Şehirdeki Ehl-i Beyt dostları ve Haşimoğullarından...
  • İmam Hüseyin (as)-1
  • Aşura harekâtı onun öncülüğüyle başlamış, insanlık tarihi yine onun kanıyla aydınlanmıştır. Kerbela kıyamıyla her nesle özgürlük, fedakârlık ve izzet dersi...
  • İmâm Alinin (as) İmâmeti-3
  • Kim benden sonra ona uyarsa, hidâyet bulur, kim de ondan başkasıyla hidâyet ararsa, yolunu kaybeder ve şaşkın kalır. Benim Nebîyy-i Mustafâ; Ali b. Ebî Tâlibin...
  • İmâm Alinin (as) İmâmeti-2
  • Ey insanlar, kim Aliye muhabbet beslerse, ben de ona muhabbet beslerim ve kim Aliye buğz ederse, ben de ona buğz ederim. Kim Aliyle ilişkide olursa...
  • İmâm Alinin (as) İmâmeti-1
  • Ben (Mirac gecesinde) göğe çıkarıldığımda, Rabbim Ali hakkında bana üç kelimeyle açıklamada bulundu ve Ya Muhammed! diye bana hitapta edince...
  • Peygamberin Kardeşi Ali
  • Resulullah efendimiz (s.a.a) İslâm toplumunun tohumunu ekmeye başlayınca toplumun bireyleri arasındaki ilişkiler bağının daha sağlam olmasını...
  • Hz.Ali Naki (a.s)
  • Hz. İmam Ali b. Muhammed (a.s), dokuzuncu imamın oğludur. Lakabı Nakiydir. Bazen de Hadi lakabıyla anılır. 212. yılında Medinede doğmuştur 254. Hicri...
  • İmam Ali (as)in Velayeti
  • Bisetin 3. yılında Peygamber (s.a.a) efendimiz İnzar ayetinin emri gereğince akrabalarına İslam dinini kabul etmeleri ve din uğrunda beraber çalışmaları için bir teklifi...
  • Muahat (Kardeşlik) Hadisi
  • Muahat (Kardeşlik) Hadisi, İmam Ahmed b. Hambel, Zeyd b. Ebî Evfa-dan; Mişkatın yazarı, İbn-i Ömerden; Tirmizi, İbn-i Ebi Evfadan; Abdullah...
  • İmam Bakır (as)ın Kültürel Mirası -3
  • Peygamberin fıkhî mirası masum ehl-i beyt yoluyla doğ¬rudan doğruya bize ulaşmıştır. Ehl-i sünnet, genelde imam Bakır (a. s.)dan naklettiği hadislerin senedini babasından...
  • Ebu Hanife İmam Sadık (as)’ın Huzurunda
  • Bir gün İmam Sadık’la görüşmek için O Hazretin evine gittim. O saatte Kufe halkından bir grup kimse de oraya gelmişti. İmam Sadık (a.s) onlarla görüşmek için izin verince...
  • İmam Bakır (as)ın Kültürel Mirası-1
  • Şianıh fıkhî ve tefsiri kaynaklarını gözden geçirmekle şianın fıkhî, ahlakî ve tefsiri rivayetlerinden büyük bir bölümünün İmam Bakır (a.s.)dan nakledilmiş...
  • İmam Bakır (a.s)’ın Cabir’e Vasiyeti
  • Mümin nefsani isteklerine galip gelmesi için daima nefsine karşı cihad halindedir; bazen nefsin eğriliklerini düzeltip Allah rızası için heva ve hevesine muhalefet eder; bazen...
  • İmam Bakır (a.s) Parlayan Bir Nur
  • İmam Muhammed Bakır (a.s)’la birlikte camiye girdik. Halk da sürekli olarak girip çıkıyorlardı. Bu esnada İmam (a.s) bana: “Halktan beni görüp görmediklerini sor” buyurdular.
  • Hz. Muhammed Bâkır’ın (as) Hayâtı
  • İmâm Muhammed Bâkır da Medîne’de dünyâya geldi. Babası İmâm Seccâd’ın (a.s)[1] vefâtı ile birlikte vasiyeti üzere Ümmet-i Muhammed’e İmâm olmuşlar, ümmeti...
  • İmam Cevad (as)’ın Şehadeti
  • İmam Muhammed Takî (a.s)’ın duası şudur: “Ey fani olan ruhların ve çürüyen cisimlerin rabbi olan Allah, dostlarına dönecek olan ruhların itaati hürmetine….
  • Ali ve Fatımanın Nikahı
  • Ben ancak sizin gibi bir insanım. Sizin aranızda evlenirim ve sizleri evlendiririm. Ama Fatıma (a.s) hariç. Onun evlenmesi gökten gelen vahiyle olmuştur.
  • İmam Cevad(as)’ın Siresi-4
  • İmam Muhammed Takî (a.s)’ın, ziyaret gecesi Nisa tavafını yaptığını, İbrahim’in makamı arkasında namaz kıldığını, daha sonra zemzem suyuna girdiğini...
  • Hz. Zehra (a.s) Ali’nin Evinde
  • Ali (a.s) Fatıma ile evlenince Hz. Peygamber (s.a.a) Aliye (a.s) şöyle dedi: Kendine bir ev bul. Ali bir ev aradı. Sonunda Hz. Peygamberin (s.a.a) evinin az gerisinde bir ev...
  • Hz. Mehdi (af)’ın Doğumu
  • Hekime diyor ki: Nercis bu sözü benden duyunca utanarak oturdu. Ben namazımı kıldım, iftar edip uyudum. Gece yarısı uyandım, gece namazını kıldım, Nercis’in...
  • İmam Cevad(as)’ın Siresi-3
  • Ey fani olan ruhların ve çürüyen cisimlerin rabbi olan Allah, dostlarına dönecek olan ruhların itaati hürmetine senden istiyorum ki... Muhammed ve Âl-i Muhammed’e salat ve...
  • İmam Cevad(as)’ın Siresi-2
  • Memun, kızını İmam Cevad (a.s)’la evlendirmeye karar verince, Beni Abbas kabilesi büyükleri toplanarak ondan böyle bir işi yapmamasını istediler.
  • İmam Cevad (as.)’ın İmameti-3
  • İkinci bir defa şialar muhtelif bölgelerden gelip İmamın yanında toplandılar ve burada da çok çeşitli konular hakkında İmama sorular sordular ve İmam da onların...
  • İmam Cevad(as)’ın Siresi-1
  • Ben, İmam Rıza (a.s) Mekke’de olduğu bir sırada O’nun yanına vardım. İmam (a.s) muzun kabuğunu soyarak Ebu Cafer’e (İmam Muhammed Taki’ye) yediriyordu.
  • İmam Cevad (as.)’ın İmameti-2
  • Bunlarla birlikte şiaların çoğu İmam Cevad (a.s.)m imametini kabul ettilerse de onların bazısı İmamın yaşının küçük olduğunu İmam Cevad (a.s.)ın kendisine...