• Nombre de visites :
  • 4031
  • 15/3/2008
  • Date :

İmam Hasan b. Aliyyi Askeri (a.s)'ın Şehadeti

İmam Hasan b. Aliyyi Askeri (a.s)'ın Şehadeti

   Abbasi halifeleri ve Abbasi iktidarının temsilcileri, Ehlibeyt İmamları"nın (a.s) 12 tane olduğunu ve onların onikincisinin gaybet"ten sonra zuhur edip zalimlerin tezgahlarını yıkıp, onların batıl hükümetlerine son vereceğini ve dünyayı adaletle dolduracağını duymuşlardı. Bu mevzudan haberdar olmaları, özellikle son zamanlarda (İmam Hadi ve İmam Askeri (a.s) zamanlarında) halifeleri endişelendirdi. Bu sebeple İmam Askeri"yi (a.s) sıkı bir gözetimde bulunduruyor ve onun evlâdı olmasını istiyorlardı. İmam"ın (a.s) bütün hareketlerini çeşitli yollarla gözaltına almışlardı, hatta defalarca zindana da attılar, sonunda gittikçe halkın imama ilgisinin arttığını; zindanın, baskı denetlemenin ters yönde etkisi olduğunu gören "Mu"temid"i -Abbasi" daha fazla dayanamadı ve o hazreti öldürtmeye karar vererek imamı gizlice zehirledi. İmam (a.s) hicri 260 Rebi"ul-evvel"in sekizin"de şehadet şerbetini içti (selevatullahi aleyhi ve ala ibaihit- tahirin"

   İmam"ın (a.s) toplum üzerindeki etkisi ve özellikle şiiler"in ve Aleviler"in isyana kalkışma ihtimalinin getirdiği tasa, Mütemid"i imam"ın (a.s) zehirleniş haberinin açığa çıkmasından çok korkutuyordu. Bu yüzden, mümkün her vesile ile cinayetini örtmeye çalıştı. İbn-i Sebbağ-ı Maliki "Fusul"ul-Muhimme"de Abbasi sarayından "Abdullah b. Hagan" adındaki birisinden naklen şöyle yazar:

"... İmam Ebu Muhammed"i -Hasan b. Aliyyi Askeri (a.s) dünyadan göçtüğü zaman Abbasi halifesi Mu"temid öyle bir hale girdi ki bizi hayret"e düşürdü.

  İktidar koltuğuna oturmuş bulunan onca güç sahibi bir halifeden ummuyorduk bunu... Ebu Muhammed hastalandığı zaman tamamını fakihlerin oluşturduğu beş kişi, imamın evinde kalıp olup biten her şeyi kendisine rapor etmeleri için Mutemid"in emriyle İmam"ın (a.s) evine gönderildi. İmam"ın yanında kalmaları için birkaç hastabakıcı da gönderilmişti. Gece gündüz imam"ın (a.s) yanına gidip, durumu göz altında bulundurmaları için halife, Gazi b. Bahtiyar"a güvenilir on kişi seçip İmamın evine göndermesini emretti. İki, üç gün sonra imam"ın (a.s) durumunun kötüleştiğini ve iyileşme imkanının çok az olduğunu mu"temid"e bildirdiler. Mu"temid gece gündüz imam"ın (a.s) evinde kalmalarını istedi. Bunun üzerine imam (a.s) dünyadan göçünceye kadar bir kaç gün imam"ın (a.s) evinde kaldılar. Hazretin ölüm haberi yayılınca Samırra mateme gömüldü, baştan ayağa feryat ve inilti ile doldu, çarşı pazar tatil oldu, dükkanlar kapandı, Haşimoğulları, divancılar, amirler, ordu, şehir gazileri, şairler, şahidler ve diğerleri defn töreni için yola çıktılar. Samırra o gün kıyamet sahnesini andırıyordu, cenaze defne hazır olduğunda halife, imam"a namaz kılması için kardeşi "isa b. Mütevekkil"i gönderdi, cenazeyi namaz kılınması için yere bıraktıkları zaman İsa cenazeye yaklaştı ve hazretin yüzünü açarak Alevilere, Abbasiler"e, gaziler"e, yazarlar"a ve şahitler"e gösterdi ve dedi ki:

İmam Hasan b. Aliyyi Askeri (a.s)'ın Şehadeti

  Bu tabii ölüm ile dünyadan göçen Ebu Muhammed"i -Askeri"nin (a.s) cesedidir, halifenin hizmetçilerinden falanca ve falancı buna şahit idiler!!

  Sonra cenazenin yüzünü örttü ve cenaze namazı kıldı daha sonra defn etmek için götürmelerini emretti. Ebu Muhammed Hasan b. Aliy"nin (a.s) Vefatı Samırra"da h. 260 Rebi"ul-evvel"in sekizinde, Cuma günü vuku buldu ve Hazret, babalarının defnedildiği evlerindeki odaya defnedildi.[1]

  Bütün bunlardan da anlaşılacağı üzere İmam"ın (a.s) toplumdaki statü ve konumu, hükümtin niye endişelendiği apaçık bellidir ve yine halifenin, imam"ın (a.s) zehirlendiği ve öldürüldüğünün açığa çıkmasından korkması ve önceden hazırladığı ortamlarla İmam"ın (a.s) şehadet"ini tabii bir ölüm gibi göstermeğe çalıştığı aşikardır. Evet, zalimler zalim saltanatlarını masum imamların varlığıyla tehlikede görüyorlardı ve o hazretlerin nurlarını söndürmek için onları mümkün olduğu kadar toplumdan uzak tutmaya çalışıyorlar, nihayet o hazretleri öldürme teşebbüsünde bulunuyorlardı.

  Mutemid"i Abbasi, mam Askeri"nin (a.s) şehadet"inden sonra görünürde imam"ın (a.s) mirasını o hazretin annesi ve kardeşi Cafer arasında bölüştürerek şiileri sonraki imam"ın (a.s) vücudundan ümütsizliğe düşürmek için imam Askeri"nin hiç evladı olmadığı yolunda söylenti yaydı. Öte yandan da gizlice görevlendirdiği adamlarına mümkün olan her yolla araştırmaya geçmeleri ve imam"dan (a.s) bir evlat ele geçirirlerse yakalayıp getirmeleri için görevlendirdi. Halifenin memurları imamın (a.s) ailesine çok baskı yaptılar ama İmam-ı Zaman Kâim aleyhisselam"ı ele geçiremediler. Allahu Tealâ onu zalimlerin hilesinden korudu. Her nekadar imam Höccet ibnil Hasan"el-Mehdi aleyhi selam zalimlerin kötülüklerinden korunmak için halkla açıkça görüşmemiş, umumdan gizlenmiş ve ilâhi emir ile gaybeti seçmişse de küçük yaşında defalarca imam Kâim"i (a.s) gören şiiler ve İmam Askeri"nin (a.s) akrabaları onun varlığından emin idiler. İmam Askeri"nin (a.s) vefatında imam Kâim babalarının evinin bahçesinde zahir olmuş, imam Askeri"nin (a.s) cenazesine namaz kılmak isteyen "Cafer"i kenara itmiş ve kendisi cenaze namazı kılmıştır. [2] Bütün gaybet"i -sugra boyunca da şialar, imam"ın (a.s) sefirleri vasıtasıyla o hazret ile irtibatta idiler, imam (a.s) sefirleri vasıtasıyla şiânın sorularını cevaplandırıyordu. Sefirlerde görülen bir çok keramet gittikçe gittikçe İmam'ı (a.s) sevenlerin itikat ve inançlarını kuvvetlendiriyordu

_________________

[1] - Fusul"ul-Muhimme Necef baskısı s. 298.

[2] - Kemal"ud-Din Ahundi baskısı s.475.

 

İMAM HASAN ASKERİ (as)'IN KISACA HAYATI

İMAM HASAN ASKERİ (as)

İmam Hasan Askeri (as) Hakkında Soru ve Cevaplar

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)