• İslamın Korunduğu Mevziler
  • De ki: Rabbim adaleti emretti. Her mescitte secde ettiğinizde yüzlerinizi Ona çevirin ve dini yalnız Allaha has kılarak Ona yalvarın. İlkin sizi yarattığı gibi (yine Ona) döneceksiniz.
  • Sabrı Kendine Meslek Edin!
  • Kerbelada yaşıyordu. Maddî olarak fazla bir şeye sahip değildi, fakirdi; ancak tüm güzellikleri içinde barındıran büyük ve zengin bir kalbi vardı. Evlilik çağı gelmişti ve Kerbelanın saygın zenginlerinden birinin, kendisi gibi ilim ve irfan âşığı kızıyla
  • Gadir-i Humu Kim Unutturabilir?!
  • O dönemde Allah Resulünün Veda Haccı ile tekrar gündeme taşıdığı ve Veda Hutbesi ile İslamı kusursuzlaştıracak bir konu olan Vefatından sonra Halefi kim olacak? sorusunu hiçbir şüphe bırakmadan cevapladığı bilinmektedir.
  • İhlâsın 7 Makamı
  • İhlâsın 7 makamı vardır. 6 makamı muhlisler ile aynı safta ve derecededir. Bir diğer makam ise muhles yani halis kılınmışların ibadeti ve aynı zamanda Ariflerin ibadetidir. Bu derecede ki ibadet Nebilerin (a.s) ve İmamların (a.s) yapmış oldukları ibadet s
  • Salâvatın Önemi
  • Kim sana bir kez salâvat getirecek olursa Allah onun amel defterine on iyilik yazar...
  • Alimlerin Müșterisi
  • Toplumun islahında Alim ve Cemaatin sorumluluklarını bilmesi ümidi ile… Hayatı bir ticarethane olarak gӧrecek olursak, insanlarında bir kısmını Tüccar bir kısmınıda müșteri olarak gӧrebiliriz. zira bu ticarethanede herkes birbirinin eksiğini temin ederek
  • Geceleyin Gizlice Defnedilen Kadın
  • Fatıma benden bir parçadır; onu inciten beni incitmiş; onu seven beni sevmiş olur... Karanlığın her şeyi esir alıp, uykunun bütün gözleri bürüdüğü gecenin geç vaktinde “bir mukaddes cenaze” sessizce mezarlığa doğru ilerliyordu.
  • Büyük Günahları Yok Eden Ameller
  • (Ey Muhammed!) Gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Bu, öğüt alanlar için bir öğüttür.
  • Dua da Bir İbadettir
  • İnsanoğlunun rahat ve zenginlik anında şükürden daha iyi, ihtiyaç ve sıkıntı anında da duadan daha güzel bir yeri yoktur. Duanın hiçbir ibadette bulunmayan bir derecesi vardır.
  • İmam Hüseyinin Kurani Yaşamı
  • Şehitlerin Seyyidi İmam Hüseyin (as) şu sırrı tekrar söylemektedir; Emevilerin İslamı İslamın ortadan kalkmasıdır. Hazret Müslimin şehit olduğu ve halkın İbni Ziyada biat ettiği haberini aldıktan sonra duygusal şikayet ve topluma küsme yerine siyaset v
  • Fitne Öldürmekten Daha Ağırdır
  • Müslümanlar, uzun bir zamandır çeşitli ihtilaf ve çekişmelerle iç içe yaşamakta. Bugün yeryüzünde hangi müslüman topluma bakarsanız bakın, birlik ve beraberliğin, hakka ve hayra birlikte yürüme anlayışının yerini, her türlü çekişme ve kargaşanın aldığını
  • Resulullah –saa- İslam Dünyasında Vahdet Simgesi
  • Cahiliyetten buz kesmiş yer küresi, Rebiin- baharın gelmesini sabırsızlıkla bekliyordu; ta ki nübüvvetin duru çeşmesi tekrar ona can versin. O geldi ve yaşam onun gelişi ile yeni bir hayat buldu ve varlık seması gözleri kamaştıran ışıkla aydınlandı
  • Hz Mehdinin Gaybet Konusu
  • İslâmın temel usulü ve siyasî, içtimaî, iktisadî, kültürel ahkâm ve diğer eğitimleri, Hz. Peygamberin (s.a.a) peygamberliği boyunca ve Masum İmamlar toplumda olduğu müddetçe (hicrî 260 yılına kadar) açıklanmış ve tedvin aşamasına ulaşmıştır
  • Öğretmeni Olmayan Alime Kadın Zeynep
  • Yüce Allah’a yaklaşmak, O’na ulaşmak ve kemale varmak için ibadet ve kulluk etmek çok büyük ve iyi vesiledir, ayette geldiği gibi: “Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.”(Zariyat 56)
  • Kehf Suresinden Öğreneceğimiz 4 Kıssa 4 Ders
  • Kur’an-ı Kerim’deki her bir ayet, hayret vericidir ve Kur’an-ı Kerim’deki bu ayetleri öğrenmek, her bir kelimenin herhangi bir kimse tarafından yazılmış herhangi bir kitapta ya da yeryüzünde bulunmayan birer inci olduğunu gözler önüne serer.
  • Kuran-ı Kerimi Okumanın Adabı (2)
  • Mü’min, Cenab-ı Hakk’ın kullarına en büyük bir ihsanı olan Kur’ân’ı, en saygılı bir eda ile, saygı dolu bir hisle, en saygılı nağmelerle ve en saygılı olduğu bir ruh hâleti içinde okumaya çalışmalıdır. Çünkü her kelamın kıymeti onu söyleyenin kıymeti nisp
  • Kuran-ı Kerimi Okumanın Adabı
  • Kur’an, insanları doğru yola ulaştıran, hak ile batılı birbirinden ayıran (Bakara, 2/205); müminler için rahmet ve şifa olan (İsra Suresi, 17/82) ; müminlerin öğüt ve nasihat almaları için indirilmiş bulunan (Kamer Suresi, 54/17); takva sahipleri için bir
  • Yabancı Adam
  • Zavallı kadın, su tulumunu omuzlamış, nefes nefese evine doğru yürüyordu. Tanımadığı bir adamla karşılaştı. Adam, su tulumunu kadından alarak kendisi taşımaya başladı. Kadının küçük çocukları, gözleri kapıda annelerinin gelmesini bekliyorlardı.
  • Peygamberlerin Mezarları Üzerine Bina Yapmak
  • Resulullahın (s.a.a) türbesini ibadet yeri edinmenin doğruluğunu kabul edenlerin delili şudur Bazı Müslümanlar, birtakım rivayetlere dayanarak peygamberlerin mezarlarının üzerine bina yapmanın haram olduğunu iddia etmektedirler
  • İmam Hadi’den (as) İki Büyük Mucize
  • Bir kişi Samarra şehrinde vitiligo (alaca) hastalığına yakalanmıştı. Öyle ki yaşamı ona artık ıstırap vermekte ve rahatsız olmaktaydı. Bir gün Ebu Ali Fahhari adındaki bir arkadaşı ona: “Eğer imam Hadi’nin (aleyhi selam) yanına gidersen
  • Kur’an ve Tarihin Anlamı (1)
  • Kuran, insanın gerek toplumsal gerekse bireysel olarak kendi tarihini nasıl kuracağının ve dolayısıyla bu imkan sürecinde tekâmülünü nasıl sağlayacağının ölçüsünü ve ilkelerini vahiyle belirlemiş ve buna göre geleceğin tarihinin kurulmasını öngörmüştür
  • Kısas İçin Allahın Râsulü Sırtını Açtı
  • Bedir savaşında alınan esirler arasında Peygamberimiz’in amcası Hz. Abbas da vardı. Hz. Abbasın elleri bağlanmıştı. Esirler, fidye karşılığı serbest bırakılmaya başlanmıştı. Ensar’dan bazı kişiler Hz. Abbasın Allah Rasûlü’nün amcası olduğunu öğrenince on
  • Gönülden Gönüllere
  • Dünya hayatı iki kere değildir (ki birinde tecrübe kazanasın, diğerinde ise tecrübelerinden yararlanarak mükemmel bir yaşam sürdüresin).
  • Kainattaki İlahi Adalet
  • Cenab-ı Hakkın tezahürüyle kendini tanıttığı birçok isimleri vardır. Bu isimlerin kainattaki tecellileriyle Cenab-ı Hak tanınır, bilinir. Bu isimlerin mahiyetlerinin anlaşılmasıyla da Allahı tanımaktaki mertebeler artmış olur.
  • Sevginin de Ömrü Olur Mu?
  • Muhabbet, sevenin sevdiğinde kendi özelliklerini görmesinden kaynaklanır. Cenâb-ı Hak, bir kulunda kendi cemâlî sıfatlarını gördüğü nisbette o kulunu sever. Yani bir mü’min, Allah ve Rasûlü’nün emir ve tavsiye buyurduğu güzel ahlâk ile ahlâk...
  • Kutsal Emanetlere Ramazan İlgisi
  • Yavuz Sultan Selimin Mısır seferinin ardından İstanbula getirilen kutsal emanetler, ramazan aylarında ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.
  • Murtaza Mutahharinin “İnsan-ı Kamil
  • Hz. Alinin (r.a) ömrünün en ilginç ve şaşırtıcı kesiti, hayatının son 45 saatidir. Onun hayatını muhtelif safhalarda mütalaa etmek mümkündür. Doğumundan Hz. Resul-i Ekremin (s.a.a) bisetine kadar geçen yıllar onun hayatının ilk devresini teşkil eder.
  • İmam Ali (r.a.)ın Şehadet Yıldönümü
  • Şimdi, vefatının yıldönümü onun… bir “kamil insanı” anmadayız… Gece yarısı verdiler toprağa onu. Neden? Çünkü Ali’yi (r.a) çok sevenlerin yanında ona büyük bir düşmanlık besleyenler de çoktu.
  • Hz Ali (as)
  • Hak belasın versin Mülcem Oğlunun Hançer ile kanın saçtı Alinin
  • Semavi Ayetlerde Kadir Gecesi
  • Bütün semavî kitaplar ramazan ayında inmiştir. Mübarek ramazan ayında hakikati ve boyutları normal insanlara ebedi olarak gizli kalan bir olay vuku bulmuştur. O da Kurân-ı Kerimin nazil oluşudur.
  • “Secde Et ve Yaklaş!”
  • Namazlarımızı nasıl kılacağız? Rabbimiz “Secde et ve yaklaş!” buyuruyor. Bizim her secdemiz Cenâb-ı Hakk’a yakınlığımızı artıracak mı bu Ramazân-ı Şerîfte?
  • İmam Hasanın (a.s) Kişiliği
  • İmam Hasan (a.s), yüce Allaha gönülden bağlı bir kuldu; bu fevkalâde bağlılığı çoğu zaman yüzünden bile okunabiliyordu. Namaz vakti yaklaşıp da abdest aldığında, rengi sararır, hafifçe titreme tutar, bu hâlinin nedeni sorulduğunda: Rabbinin huzuruna çıka
  • Kurânın Bilimsel Mucizeleri
  • Kurânın tek ve asıl amacı, kendisinin de vurguladığı gibi insanları dünyevî ve uhrevî saadet yoluna hidayet etmek olmasına rağmen, yer yer doğa bilimleri, fizyoloji ve astronomi... gibi alanlara değinmiş ve birçok gerçeklere ışık tutmuştur
  • Hadisler Işığında Ramazan Ayının Fazileti
  • Bu ayda, cehennem kapıları kapanır, cennet kapıları ise açılır. Şimdi ramazan ve oruç hakkında Resulullah (s.a.a) ve Ehlibeyt İmamlarından nakledilen hadislerden birkaç örnek verelim:
  • İmam Kazımın (a.s) İlmi Tartışmaları
  • Eğer Resulullah hayatta olsaydı ve senin kızını isteseydi, kızını ona verir miydin? Yüce Ehlibeyt İmamları (a.s) ilâhî ilimleriyle kendilerinden sorulan her soruya doğru, tam ve soran kişinin anlayacağı şekilde cevap verirlerdi.
  • Şehid Mutahharinin Dilinden Tövbe (2)
  • Allaha andolsun ki, bir günde bir gündür, bir saat¬te bir saattir, eğer bir gece dahi ertelemiş olsak hata yapmış sayılırız. Önce tövbe etmelisin. Biz tövbe et-meden namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz, tövbe etmeden hacca gidiyoruz. Kuran okuyoruz. Tövbe et
  • Şehid Mutahharinin Dilinden Tövbe (1)
  • Bu gece «Sülük»ün ilk durağı hakkında konuşmak istiyorum. însan eğer Allaha yakınlaşmak istiyorsa mut¬laka bu durak, bu nokta ve bu merhaleden başlamalıdır. Bize gereken de budur zaten.
  • Hz. Musa ile Genç Adamın Hikmetli Yolculuğu
  • Kehf Suresi’ndeki üç kıssadan birinde Musa (a.s.) ile Hızır (a.s.)’ın buluşması ve yolculuğu vardır. Ve söz konusu buluşma, Hz. Musa (a.s.) ile yardımcısı olan “genç adam”ın hikmetli yolculuğu akabinde olmuştur…
  • Hz. Haticenin (s.a) Kısaca Hayatı
  • Allah’a andolsun ki, Allah bana Hatice’den daha iyisini nasip etmemiştir Büyük İslâm kadını, mu’minlerin anası, Allah Resulü’nün değerli zevcesi Hz. Hatice (r.a) hicretten 68 yıl önce, asil bir âilede dünyaya geldi.
  • Yahudilerin Alayları ve Bahaneleri Bitecek gibi Değil!
  • Yüzünü çok kere göğe doru çevirdiğini görüyoruz. Elbette seni arzu ettiğin kıbleye döndüreceğiz: Artık yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir! Siz de ey müminler, nerede bulunursanız bulunun(namazda) yüzlerinizi ona doğru çeviriniz.
  • Kıblenin Değişmesinin Sırrı
  • Kıble değişikliği aslında çeşitli denemeler ve gelişmelerle Müslümanların kemale ermesi idi. Kabe Hz Resulullah (saa) zamanında müşriklerin putlarının bulunduğu yer idi. Hz Muhammed (saa) emriyle Müslümanlar geçici olarak Beytul Mukaddese doğru namaz kıld