• Kurânda Sosyal İlişkiler(2.Bölüm)
  • Her ne kadar İslam sınırlarına saldıran harici güçleri yok edinceye kadar onlarla savaşmak gerekiyorsa da, İslam sınırları içerisinde herhangi ...
  • Kurânda Selam
  • Uygar, ilkel, ilerlemiş ya da geri kalmış gibi kategorilere ayrılan eski-yeni tüm toplumlar ve kavimler, toplumsal yaşayışları çerçevesinde bir selâmlaşma...
  • Kur’an ve Öğüt(2.Bölüm)
  • Duvardan aşağı inerek, bir kervanın konakladığı ve gitmek istedikleri yere nasıl gidebilecekleri hakkında istişare eden insanların bulunduğu ...
  • Allah’ın Kelamı
  • Sözkonusu yoruma göre, peygamber zihnine hutur eden (gelen) temiz fikirleri Allah’ın kelamı olarak adlandırmıştır. Yani, bu tür ...
  • Kur’an ve Öğüt(1.Bölüm)
  • Kur’an-ı Kerim açısından gerçeğe ulaşma yollarından biri öğüttür. Öğüt, dinleyicinin ruhunu ve kalbini yumuşatan açıklama ...
  • Kuran kıraatinin batini adabı
  • Kur’an’ın tilavet adabını; adabı zahiri ve adabı manevi ya da batini olarak iki kısma taksim edebiliriz, Kur’an tilavetinin zahiri adabında ...
  • Kuran Karisinin özellikleri -2
  • Kim Kuran okur ve Kuran okuması huzu ve huşu ile birlikte olmaz, kalbini etkilemez ve Allahın korkusu gönlüne yerleşmezse ...
  • Kuran Karisinin özellikleri -1
  • Kuran alemlerin Rabbi tarafında insanların hidayeti için gönderildiğine nazaran onu okurken ondan daha fazla yararlanmayı sağlamak ...
  • HÜKÜMLER VE ŞERİAT
  • Bu hükümler ve şeriatlar hak olduğuna, Allah katından nazil olduğuna ve bundan öte hak nitelikli bir hüküm olmayacağına göre...
  • ALLAH GALİPTİR
  • Bu çerçevede Peygamberine şunu açıklıyor: Böyle yapmakla onlar, Allahı mülkünde âciz duruma düşürecek ...
  • ŞERİAT İLE DİN ARASINDAKI FARK
  • Şimdiye kadar yapılan açıklamalardan anlaşılıyor ki tefsirini sunduğumuz bu ayet, önceki ayetin içerdiği ve açıklamayı gerektiren ...
  • Put Kıran İbrahim-3
  • Müslüman veya gayri müslümanlardan hemen ve hemen her gün düydüğümüz bir anlamlı kelime olan kendi ismin ve resminle ...
  • Bir tek ümmet olma
  • Yoksa, insanların bir tek ümmet yapılmaları, varoluşsal bir kılınma, yani tür olarak aynı olma anlamında kullanılmamıştır. Çünkü insanlar ...
  • Put Kıran İbrahim-2
  • Hani evi ( Kabeyi ) insanlar için bir toplama ve güvenlik yeri kıldık. İbrahimın makamını namaz yeri edinin, İbrahim ve ...
  • Tarihi Temsîlî Kıssalar -2
  • Onlara şu şehir halkını misâl getir: Hani onlara elçiler gelmişti. İşte o zaman Biz onlara iki elçi göndermiştik. Onları yalanladılar.
  • Tarihi Temsîlî Kıssalar-1
  • Tarihi temsîlî kıssalarla, tarihte meydana gelmiş olup da temsîl makamında anlatılan kıssaları kastetmekteyiz.
  • Temsîlî kıssalar
  • Temsîlî kıssalar denilirken kastedilen şey, Kur’ân’da mevcut olan temsîl veya darb-ı mesel olarak getirilen kıssalardır.
  • Put Kıran İbrahim-1
  • Hz. İbrahim (as), put yapan Azerin evinde ilk kıyamını gerçekleştirdiğinde, kavmi ile olan ilişkisi büyük bir çatışma ...
  • Şeriatın Kapsamı
  • Dolayısıyla -din tek ve değişmez olduğu ve şeriatlar da birbirlerinin hükmünü yürürlükten kaldırdıkları hâlde- özel şeriatların dine...
  • Zeydin Kuranı Toplama Metodu
  • Zeyd b. Sabit bu konu hakkında ayrıca şöyle diyor: Bana verilen bu görev çok ağırdı, ağır bir dağı kaldırmaktan benim için ...
  • Kuran da Rüya -6
  • Hz. İsmail (a.s), on üç yaşındayken İbrahim (a.s) rüyasında Allah tarafından yegane evladını kendi eliyle kurban etmesi gerektiğini ...
  • Kur’ânda Hayır ve Şer
  • Güzel olarak nitelenen kısım ve onun karşısında yer alan çirkin olaylar, toplumsal amaca uygunluğu dolayısıyla bu vasfı kazanan ...
  • Kuran da Rüya -5
  • Yusuf için bir müjde olan bu rüya kırk yıl sonra gerçekleşti. Yusuf babasının karşısında yer alınca şöyle buyurdu: “Ana ve babasını tahtının ...
  • Kuran da Rüya -4
  • Allame Seyyid Muhammed Hüseyin Tehrani, uykunun hakikati hakkında şöyle yazmaktadır: “Uyku halinde ruh soyut âleme doğru ...
  • Kuran da Rüya -3
  • En’am suresi, 60. Ayette ise uyku hakikati şu şekilde beyan edilmektedir. “Geceleyin sizi öldüren (öldürür gibi uyutan), gündüzün de ne ...