• Nombre de visites :
  • 3815
  • 4/1/2013
  • Date :

Kur’an-ı  Kerim  Hidayet Ve Saadet Kitabıdır(2.Bölüm)

kur’an-ı  kerim  hidayet ve saadet kitabıdır

Yüce Allah, teşriî hidayetin her kes hakkında geçerli olduğunu şöyle beyan buyurmaktadır:

“Ramazan ayı, bir aydır ki insanlara doğruyu bildiren, doğruluğa ait apaçık delillerden ibaret olan, hakla bâtılı ayırt eden Kur’ân, bu ayda indirildi. Sizden kim, bu aya erişirse orucunu tutsun. Hasta olan ve yolcu bulunan, hastalığında, yolculuğunda orucunu yer, sonra yediği günler kadar tutar. Allah sizin için kolaylık diler, güçlük değil. Bu da sayıyı tamamlamanız, Allah'ın size doğru yolu göstermesine karşılık onu ululamanız içindir, böylece de ona şükretmiş olabilirsiniz.”‌[8]

Yüce Allah bir başka ayet şöyle buyurmaktadır:

“Elif lâm râ. Bir kitaptır bu ki insanları karanlıklardan nûra çıkarman, Rablerinin izniyle üstün ve gerçekten de hamde lâyık olan Tanrı yoluna götürmen için onu sana indirdik.”‌[9]

Kur’an-ı Kerim, tekvinî hidayetin Müslümanlara, müminlere ve takva ehline özgü olduğunu da şöyle buyurmaktadır:

“Her ümmete, kendi cinsinden bir tanık getireceğiz ve seni de bunlara tanık tutacağız ve biz, sana her şeyi açıklayıp anlatan ve Müslümanlara hidâyet, rahmet ve müjde olan kitabı indirdik.”‌[10]

Bir başka ayet şöyle buyurmakta:

“Şüphe yok ki bu Kur’ân, İsrâil-oğullarına, ihtilâfa düştükleri birçok şeyleri anlatmadadır. Ve şüphe yok ki Kur'ân, elbette hidâyettir ve rahmettir inananlara.”‌[11]

Yine bu bağlamdaki bir diğer ayet şöyledir:

“Elif lâm mîm. Bu, bir kitaptır ki onda şüphe yok. Tokvâ sahiplerine yol göstericidir.”‌[12]

Yüce Allah, tekvinî hidayeti, teşriî hidayet için ödül ve mükâfat kıldığını da şöyle beyan buyurmaktadır:

“Hiçbir felâket, Allah'ın izni olmadıkça gelip çatmaz ve kim inanırsa Allah'a, o da, onun gönlüne doğru yolu ilhâm eder ve Allah, her şeyi bilir.”‌[13]

Yine bu husustaki bir ayet şöyledir:

“Ve doğru yolu bulanlara gelince: Onların hidayetini arttırmaktadır ve onlara, korunma duygusu vermektedir.”‌[14]

Konuya ışık tutan bir diğer ayet de şöyle buyurmaktadır:

“Onların ahvâlini gerçek olarak sana haber veriyor, hikâye ediyoruz. Şüphe yok ki onlar, Rablerine inanmışlardı ve biz de hidâyetlerini arttırmıştık onların.”‌[15]

Kur’an-ı Kerim, teşriî hidayetten kendilerini mahrum eden ve bununla bağlantılı olarak da Kur’an’ın sunduğu tekvinî hidayetten nasip alamayan ve böylece mutluluk ve olgunluğa ulaşamayan fasıklar hakkında şöyle buyurmaktadır:

“Şüphe yok ki Allah, sivrisineği de örnek getirmekten çekinmez, ondan üstün olanları da. İnananlar bilirler ki bu örnek, yerindedir ve Rablerindendir. Fakat inanmayanlar, Allah bu örnekle ne demek istiyor ki derler. O, bununla çoklarını şaşırtıp azdırır, çoklarını da doğru yola getirir. Azdırıp şaşırttıkları, ancak kötü işler yapanlardır.”‌[16]

Niceleri Kur’an ile yoldan çıktı

Bu halatla bir kavim kuyuya düşt

Bu halatın ne suçu var ey ianatçı?!

Senin yükselme isteğin yoktu[17]

İşte böyle nice kavimler onunla sapıttı

Agâh gönül de onunla hidayet buldu[18]


[8]Bakara, 185

[9]İbrahim, 1

[10]Nahl, 89

[11]Neml, 76-77

[12]Bakar, 1-2

[13]Teğabun, 11

[14]Muhammed, 17

[15]Kehf, 13

[16]Bakara, 26

[17]Mesnevî, 3. defter, 4210-4211. beyitler

[18]Mesnevî, 6. defter, 3661. beyit

Kur’an-ı  Kerim  Hidayet Ve Saadet Kitabıdır(1.Bölüm)

Kur’ân’ın Azameti, Fazileti ve Önemi

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)