• EZAN VE İKAAMET
  • Günlük farz namazları ilan etmek için ilk vakitte ezan okunması, onun işitenler tarafından tekrarlanması ve okunduğunda...
  • NAMAZ KILANIN ELBİSESİ
  • Doğal deri olup olmadığında şüphe edilirse onunla namaz kılmanın sakıncası yoktur; ancak onun doğal deri olduğu...
  • MESCİD HÜKÜMLERİ
  • Mahalle camisini terketmek, diğer bir camide ve özellikle şehrin merkez camisinde cemaat namazı kılmak için olursa...
  • NAMAZ KILANIN YERİ
  • Şerî bir sebeple tasarruf edildiği ihtimali itina edilir derecede olursa orada namaz kılmanın sakıncası yoktur.
  • KIBLE HÜKÜMLERİ
  • Çubuğun gölgesinin yönüne veya pusulaya güvenmek mükellefe kıble yönü hakkında güven verirse sahihtir ve ona uygun...
  • NAMAZ VAKİTLERİ
  • İkindi namazının vakti akşamla son bulur ve öğlenin vakti akşama, ikindi namazı kılınacak kadar bir zamanın kalmasıyla son...
  • Suların Hükümleri
  • - Anlamı önceden açıklanmış olan muzaf su necis bir şeyi temizlemez, onunla alınan abdest ve gusül (=boy abdesti) de batıldır....
  • TAHARET (Temizlik) HÜKÜMLERİ
  • Su ya mutlaktır, ya muzaf. Muzaf su; bir şeyden çıkarılan karpuz suyu, gül suyu gibi veya başka bir şeyle karışmış örneğin, artık kendisine su...
  • NECASETLER (PİSLİKLER)
  • Necasetler (=pislikler) on bir tanedir: 1) İdrar 2) Dışkı 3) Meni 4) Lâşe 5) Kan 6) Köpek 7) Domuz 8) Kâfir 9) Şarap 10) Bira 11) Pislik yiyen devenin teri.....
  • NECASET HÜKÜMLERİ
  • Soru : Kan pak mıdır? Cevap: İster insan olsun, ister hayvan; kanı sıçrayarak çıkan canlıların kanı necistir. Soru: Kanlı bir elbiseyi yıkadıktan...
  • MEYYİTLERLE İLGİLİ HÜKÜMLER
  • Günümüzde, ister erkek olsun, ister kadın, ölülerin kefen ve defin işleri bazı erkekler (mezarlığın sorumluları veya orda ücretle çalışanlar) tarafından yapılmaktadır....
  • BATIL GUSÜLLERLE İLGİLİ HÜKÜMLER
  • Bulûğ çağına eriştiğinde guslün farz oluşunu ve alınma şeklini bilmeyen ve böylece on seneye yakın bir süre geçtikten sonra taklid etmesi gerektiğini ve guslün ona .....
  • CENABET GUSLÜ HÜKÜMLERİ
  • Cünüp olan kimsenin, vakit daraldığında teyemmüm edip, necis beden ve elbiseyle namaz kılması câiz midir, yoksa beden ve elbisesini temizlemeli ve namazını kaza...
  • HELAYA GİTMENİN HÜKÜMLERİ
  • Göçebeler, özellikle de göç zamanlarında idrar mahallini temizlemek için yeterli su bulamıyorlar. Acaba; tahta ve taş parçalarıyla temizlemeleri...
  • SULARIN HÜKMÜ
  • Necis olan bir kumaşı, akar su veya kür suda yıkarken pâk olması için onu suyun dışında mı sıkmak gerekir, yoksa suyun...
  • Oruç Size De Farz Kılındı
  • Başka hükümlerde olduğu gibi bu hükmün de tüm yararlarını bilmek ve felsefesini tam olarak kavramak normal insanlar için...
  • Oruç ve Allah'a Şükretmek
  • Bu yüzden, ayette orucun Allahı ululamak için tutulduğunu ifade eden cümleyle onun bir şükür ifadesi olduğunu açıklayan cümle...
  • HİLÂLİ GÖRME HÜKÜMLERİ
  • Herhangi bir şehirde şevval ayının hilâli görülmediği hâlde, radyo ve televizyondan şevval ayının girdiğinin ilân edilmesi yeterli...
  • Oruç Hükümleri
  • Ben kesin olarak ne zaman mükellefiyet çağına erdiğimi bilmiyorum. Sizden ricam, oruç ve namazımın kazasının ne zamandan...
  • ORUÇLA İLGİLİ DİĞER MESELELER
  • Deyyer limanında oturan bir kimse, Ramazan ayının birinden yirmiyedisine kadar oruçlu olur ve yirmisekizinci günün sabahı Dubaya yolculuk...
  • ORUCUN KAZASI
  • Ramazan ayında dini bir görev için seferde olmam nedeniyle üzerimde 18 gün kaza oruç var, vazifem nedir? Acaba üzerime kaza farz olur...
  • İFTARLA İLGİLİ MESELELER
  • Yolculuk etmek isteyen oruçlu kimse öğle ezanından önce ruhsat haddine ulaşmadan (bulunduğu yerin en son evlerinin...
  • HASTALIK VE DOKTORUN MENETMESİ
  • Dine bağlılıkları zayıf olan bazı doktorlar, zararlı olduğu bahanesiyle hastaları oruç tutmaktan menetmekteler. Bu gibi doktorların sözleri şer’an geçerli sayılır mı?
  • HAMİLE VE SÜT VEREN KADIN
  • Sırf hamile olmak orucun farz olmasını engellemez; ancak oruç tutması yüzünden kendisi veya cenin için bir zarar geleceğinden...
  • Emr-i Maruf
  • Bir tür sosyal düzen ve inzibattır; yani toplumun sağlığı ve hayrı için bireylerin kişisel eğilim ve arzularını sınırlamak, daha...
  • İHRAMLIYA HARAM OLAN ŞEYLER
  • İhramlı iken hacıya haram olan şeylerin fihristini verdikten sonra, şimdi onların içerisinden hacıların en çok karşılaştığı kısımları açıklamağa çalışacağız.
  • Temettü Haccının Amelleri -3
  • MEKKE AMELLER Kurban Bayramı günü Minadaki amellerden sonra hacı hac amellerinden beşini yapmak için Mekkeye dönmelidir; ancak bu amellerin süresi....
  • İslam Dini ve Kültüründe Hac
  • Zilhicce güneşinin ışınları Mekkeyi muazzama dağının ardından saçılmaya başladığında, Vahy, Kuran ve İslam beldesi olan Mekkeye doğru hacı adaylarının akını başlar....
  • HAC AYI (2)
  • TEMETTÜ HACCININ AMELLERİ 1- İhram 2- Arafatta vakfe 3- Meşar-ül Haramda (Müzdelife) vakfe
  • HAC AYI (1)
  • Bu üç ameli orada yaptıktan sonra ya gece ikamet için Minada kalır veya Mina sonrası amelleri yapmak için Mekkeye gider.