• Nombre de visites :
  • 5398
  • 24/10/2007
  • Date :

Hz. Resulullah"ın (s.a.a) Hacla İlgili Sünnet Ve Âdâbı

hz.muhammed saa

    1- Merhum Kuleyni el-Kâfî kitabında senedini zikrederek Ebul Ferec"in şöyle dediğini nakleder: Ebân İmam Sadık (a.s)"dan Resulullah (s.a.a)"in yaptığı belirli bir tavaf varmıydı? diye sordu. İmam (a.s) Resulullah (s.a.a) gündüz gece on defa ve her defasında yedi defa Kâbe"yi tavaf ederdi: Üç defa akşamın ilk saatlerinde, üç defa akşamın son saatlerinde, iki defa sabah ve iki defa öğleden sonra tavaf ederdi.[1]

    2- Yine Kâfî kitabında İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: Resulullah (s.a.a) vacip ve müstehab tavafların hepsinde Hacerü"l-Esved"i elinin içiyle mesh ederdi.[2]

    3- Yine aynı kitapta senedi ile İmam Sadık (a.s) babası İmam Bakır (a.s)"dan şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: Resulullah (s.a.a) Hacerü"l-Esved ve Yemani rükunlarını eliyle meshederdi. Sonra onları öpüp mübarek yüzünü onlara bırakırdı. Daha sonra hazret Babam da böyle yapardı diye buyurdular.[3]

    4- Daaim kitabında İmam Bakır (a.s) Resulullah (s.a.a) Hacerü"l-Esved ve Yemani rükunlarını her tavafta meshederlerdi buyurdular.[4]

    5- Mehasin-i Bergi kitabında İmam Sadık (a.s) babası İmam Bakır (a.s)"dan rivayet etmiştir: Resulullah (s.a.a) Medine"de bulunduklarında, kendilerine zemzem suyu hediye getirilmesini izhâr ediyorlardı.[5]

    6- El-Kâfî kitabında İmam Sadık (a.s) şöyle buyurdular: Resulullah (s.a.a) Zil-Meâric duasından çok istifade ederlerdi. Ne zaman bir binek görse, tepeden aşağı inse veya çıksa gecenin geç saatlerinde, namazların arkasından telbiye söylerdi.[6]

    7- Caferiyat kitabında İmam Sadık (a.s) babası İmam Bakır (a.s)"ın şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: Cabir b. Abdullah Resulullah (s.a.a)"ın telbiyesinin şu şekil olduğunu söyledi; Lebbeyk Allahumme Lebbeyk, La Şerike Leke Lebbeyk, İnnel Hamde ve-n Nimete Leke ve-l Mülk, La Şerike Lek[7]

    8- Tehzib kitabında Muhammed b. Müslim iki İmamdan birisinden -İmam Bakır veya İmam Sadık (a.s)"dan- rivayet etmiştir: Resulullah (s.a.a) iki büyük ve boynuzlu ağzı ve gözleri siyah olan koçu kurban keserdi.[8]

    9- el-Kâfî"de İmam Sadık (a.s)"ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Resulullah (s.a.a) Kurban günü saçını keser tırnaklarını, bıyıklarının ve mübarek sakalının etrafını kısaltırdı.[9]

    10- Mukanna kitabında ihram halinde tırnakları kesmek, bıyığı kısaltmak ve koltuk altı ve üstü tüylerini almak sünnettir.[10]

    11- Aynı kitapta zikredilmiştir: (Mekke dışındaki) şehirlerde İmam ve önderleri olmadan yaşayan insanların ârefe günü bir araya gelerek Allah"a dua edip yalvarmaları müstehaptır.[11]


[1]- el-Kâfî, c.4, s.428; el-Fakih, s.256; el-Hisâl, onuncu bab, c.4; el-Bihar, c.16, s.274 ve c.99, s.200

[2]- el-Kâfî, c.4, s. 404; el-Fakih, S

[3]- el-Kâfî, c.4, s.408; et-Tehzib, el-İstibsar; el-Kâmil"de Ebu"l Hasan (a.s)"dan rivayet edilmiştir.

[4]- ed-Daaim, c.1, s.230; el-Müstedrek, c.2, s.150; et-Tehzib; Feyzü"l-Kadir, c.5, s.185

[5]- el-Mehasin, s.471; el-Fakih, s.206; et-Tehzib, c.2, s.582

[6]- el-Kâfî, c.4, s.260

[7]- s.64

[8]- et-Tehzib; ed-Daaim, c.1, s.334 ve c.2, s.183 ve Daaim, c.2, s.124, Ebset"in son hadisi, Feyzü"l-Kadir, c.5, s.227

[9]- c.4, s.502; el-Fakih, s.277

[10]- s.70

[11]- s.46

İslam Dini ve Kültüründe Hac

Umre ve Haccın Adap ve Müstehapları

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)