• Nombre de visites :
  • 3612
  • 24/10/2007
  • Date :

Temettü Haccının Amelleri -3

mekke

MEKKE AMELLER

   Kurban Bayramı günü Mina"daki amellerden sonra hacı hac amellerinden beşini yapmak için Mekke"ye dönmelidir; ancak bu amellerin süresi, Zilhicce ayının sonuna kadardır. Fakat on birinci ve on ikinci gece ve gündüzleri Mina"da yapılması gereken diğer amelleri yapmak için orada kalıp on ikinci gün öğleden sonra Mina"dan çıkarak diğer ameller için Mekke"ye gidebilir.

Mekke"de yapılacak ameller şunlardır:

1- Temettü haccının tavafı, (haccın yedinci ameli)

2- Temettü haccının tavaf namazı (haccın sekizinci ameli)

3- Safa ve Merve arasında sa"y (haccın dokuzuncu ameli)

4- Nisâ (kadın) tavafı (haccın onuncu ameli)

5- Nisa tavafının namazı (haccın on birinci ameli).

Dikkat Edilecek Noktalar

1- Mina"dan sonraki ameller, aynen temettü umresinin amellerinde olduğu gibidir, sadece niyetleri farklıdır.

2- Nisâ (kadın) tavafı ve onun namazı da aynı umre tavafı ve namazı gibidir; ancak nisâ tavafı ve nisa tavafının namazı niyetiyle yapılmalıdır.

3- Nisâ tavafı ve namazı sadece erkeklere has değildir; hac[1] yapan herkesin bunu yapması gerekir.

4- Temettü haccının tavafını, tavaf namazını ve sa"yını yaptıktan sonra artık güzel koku da hacıya helal olur. Nisâ tavafını ve namazını da yerine getirdikten sonra da ihramla haram olan kadın erkeğe ve erkek de kadına helal olur.

5- Sa"yden sonra, nisâ tavafını hemen yapmak gerekli değil; onu hatta beş güne kadar ertelemek de sakıncasızdır; ancak ihramlı erkek nisâ tavafı ve namazını yerine getirmedikçe kadın ona helal olmaz ve yine ihramlı kadın nisâ tavafı ve namazını yerine getirmedikçe ona erkek helal olmaz.

mekke

GECEYİ MİNA"DA GEÇİRMEK

   (Temettü Haccının On İkinci Ameli)

    Temettü haccının amellerinden birisi de geceyi Mina"da geçirmektir.

1- Yani bütün hacılar; hem Mina"dan sonraki amelleri yapmak için Mekke"ye gidenler, hem de gitmeyip Mina"da kalanlar, Zilhicce ayının on birinci ve on ikinci gecesi güneş battığı andan itibaren[2] gece yarısına kadar Allah"ın emrine itaat etmek kastıyla Mina"da bulunmalıdırlar. Dolayısıyla, Mekke"ye gitmiş olanlar güneş batmadan önce Mina"ya dönmelidirler.

2- Hasta ve hasta bakıcısı gibi gece Mina"da kalmaktan mazur olan, orada kalması kendisine zor olan ve yine gece Mekke"de kalıp sabaha kadar ibadete meşgul olan kimseye gece Mina"da kalmak farz değildir.

3- Herhangi bir mazereti nedeniyle gece Mina"da kalmayan kimse, her gece için bir koyun kurban kesmelidir. Ama sabaha kadar Mekke"de ibadete meşgul olan kimseye keffaret farz değildir.

   ÜÇ CEMREYİ TAŞLAMAK

   (Temettü Haccının On Üçüncü Ameli)

    Zilhicce ayının on birinci ve on ikinci günleri hacılar, üç cemrenin her birisine yedi çakıl taş vurmalıdırlar.

* Taşlama Vakti: Güneş doğduğu andan güneş batıncaya kadardır (ister bayram günü ve ister bu günlerde).

Geceleyin taşlamak câiz değildir (gündüz mazereti olup, taşlayamayan kimse müstesna.)[3] Ve eğer örneğin bir kimse on birinci günün taşlamasını yapamazsa, on ikinci gün, o günün taşlamasından önce, önceki günün taşlamasını kaza edip, sonra on ikinci günün taşlamasını yapmalıdır.

* Taşlama keyfiyeti: Aynı Son Cemre"nin taşlamasında açıklandığı gibidir.

* Taşlama Sırası: Önce ilk Cemre"yi, sonra Orta Cemre"yi, sonra da Son Cemre"yi taşlamalıdır.

Hacılar Zilhicce ayının on ikinci günü, öğleden sonra Mina"dan çıkabilirler. Ancak bir kimse o gün güneş batıncaya kadar Mina"dan çıkmazsa, o zaman ancak on üçüncü gece de Mina"da kalıp, on üçüncü gün her üç cemreyi taşladıktan sonra Mina"dan çıkabilir.


[1]-Hacdan ayrı olan umre-i müfrede de nisâ tavafı vardır.

[2]- Ayetullah Hameneî: Akşamın başından gece yarısına kadar veya gece yarısından önceden şafak atıncaya kadar orada kalmalıdırlar.

[3]- Kadınlar da, onuncu gecede bayram gününün amellerinden olan son cemreyi taşlamayı tapabilirler; fakat on ) Temettü Haccının Amelleri -1

Temettü Haccının Amelleri -2

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)