• Nombre de visites :
  • 3011
  • 24/10/2007
  • Date :

Temettü Haccının Amelleri -2

şeytan taşlama

SON CEMREYİ TAŞLAMAK

    (Temettü Haccının Dördüncü Ameli)

1- Zilhiccenin ayının onuncu (Kurban Bayramı) günü güneş doğduktan sonra hacılar, Mina amellerini yerine getirmek için, Meş"ar-ül Haram"dan çıkıp, Mina"ya[1] doğru hareket ederler.

Bayram günü Mina"da yapılacak ameller şunlardır:

* Son Cemreyi taşlamak

* Kurban kesmek,

* Saçı tıraş etmek veya taksir etmek.

2- Mina vadisinin sonunda taştan yapılmış olan üç sütun vardır.

Meşar-ul Haram"dan Mina"ya gelen hacıların ilk karşılaştıkları bu sütunların birincisine İlk Cemre, ikincisine Orta Cemre, üçüncüsüne de Son Cemre denilir.

Kurban Bayramı günü Mina"da yapılması farz olan ilk amel Son Cemre diye bilinen sütuna yedi adet çakıl taş vurmaktır.

3- Yedi taşın hepsi kesin olarak sütuna isabet etmelidir. Elbette peş-peşe olması gerekmez. Dolayısıyla, örneğin birinci ve ikinci taş isabet edip, üçüncü taş isabet etmez, dördüncüsü isabet ederse, sadece isabet eden üç taş sayılır.

4- Taşlama için kullanılan çakılları şöyle olmalıdır:

* Fazla büyük veya kum denecek kadar da küçük olmamalı;

* Meş"ar-ul Haram, Mina veya Mekke şehri gibi harem bölgesinden toplanmış olmalı;

* İnsanın kendisi veya başkası daha önce onu taşlama için kullanmış olmamalı;

* Mubah olmalı (gasbedilmiş olmamalı).

5- Kadınlar,[2] çocuklar, hastalar ve yaşlılar, Kurban Bayramı gecesi gece yarısından sonra ve ezandan önce Meş"ar-ul Haram"dan çıkabilirler ve eğer cemreyi gündüz taşlayamazlarsa, son cemreyi o akşam taşlayabilirler.

kurban

  KURBAN KESMEK

    (Temettü Haccının Beşinci Ameli)

1- Hacılar Kurban bayramı günü Son Cemre"yi taşladıktan sonra haccın farz amellerinden başka birini yerine getirmek için kurban yerlerine gidip bir deve veya sığır ya da koyun kurban keserler.

2- Kurban kesilecek olan hayvanın bir takım şartları vardır; bu şartlar hac hükümleri ve hac amelleri konusunda yazılan kitaplarda genişçe açıklanmıştır; kurban kesmek için kurban yerine giden kişilerin bu şartları bilmeleri gerekir. Biz burada onlara kısaca değiniyoruz:

* Sağlıklı olmalıdır (hasta olmamalıdır).

* Fazla yaşlı olmamalıdır.[3]

* Bedeninin herhangi bir uzvu eksik ve kusurlu olmamalıdır.

* Açık bir körlük yahut sakatlık olmamalıdır.

* Kuyruğu kesik olmamalıdır.

* Kulağı kesik ve boynuzu kırık olmamalıdır.

* Zayıf olmamalıdır.

* Husyeleri dışarı çıkarılmış olmamalıdır.

* Yaşı tam olmalıdır (hac amelleriyle ilgili kitaplarda genişçe geçmiştir).

3- Hacı, kurban kestikten sonra hayvanın kusurlu olduğunda veya diğer şartlara sahip olmadığında şüphe eder ve hatta ihtimal verirse buna itina etmemelidir.

4- Başını tıraş etmeyen veya taksir yapmayan ve hatta kendisi için kurban kesmeyen kimse başka birisi için kurban kesebilir.

mekke

   SAÇ TIRAŞI VEYA TAKSİR

    (Temettü Haccının Altıncı Ameli)

1- Hacılar kurban kestikten sonra ya başlarını tıraş etmeli veya saç yahut sakallarından bir miktar kesmelidirler.

2- Bu amelden sonra, güzel koku ve karı-kocanın birbirine helal olması dışında ihramla haram olan her şey hacıya helal olur. O ikisi ise geriye kalan amelleri yaptıktan sonra helal olur. Dolayısıyla, hacı saçını tıraş ettikten veya taksir yaptıktan sonra ihram elbisesini çıkarıp normal elbisesini giyebilir.

3- İlk haccı olanlar, farz ihtiyat gereği[4] saçlarını tıraş etmelidirler; taksir yapmaları yeterli değildir. Fakat ilk hacları olmayanlar taksir yapabilecekleri gibi isterlerse saçlarını tıraş da edebilirler.

4- Kadınların taksir yapmaları gerekiyor.

5- Taksir veya saçı tıraş etmenin yeri Mian"dır.

6- Saçı tıraş etme veya taksir yapmanın zamanı Zilhiccenin on üçüncü gününe kadardır. Ama Kurban Bayramı günü yapılması müstehap ihtiyattır.

7- Hacı, kendinden taraf kurban kesmesi için birini vekil ederse, vekil kurbanı kesmedikçe saçı tıraşı veya taksir yapamaz; dolayısıyla, kendileri kurban kesmeye gitmeyenler, kurbanın kesildiğini kendilerine haber vermeleri için beklemeli ve kurbanın kesildiğine kesin olarak emin olduktan sonra saçlarını tıraş etmeli veya taksir yapmalıdırlar.

8- Kendisi saçını tıraş etmeyen veya taksir yapmayan kimse, başkasının saçını tıraş edemez veya kısaltamaz.

[1]- Minâ: Mekke"yle Meşar-ul Haram arasında, iki sıra dağ arasında yer alan bölgedir.

[2]- Kadınlar, taşlamayı gündüz yapma imkanına sahip olsalar bile, Kurban Bayramı gününün taşlamasını akşamleyin yapabilirler. Fakat 11. ve 12. günlerde gündüz taşlama yapamazlarsa, taşlamayı geceleyin yapabilirler.

[3]- Ayetullah Hameneî: Kurbanın yaşlı olmaması şart değildir.

[4]- Ayetullah Hameneî: Müstehap ihtiyat gereği.


HAC AYI (1)

HAC AYI (2)

Temettü Haccının Amelleri -1

Temettü Haccının Amelleri -3

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)