• Nombre de visites :
  • 1989
  • 24/10/2007
  • Date :

EZAN VE İKAAMET

ezan

S.461: Bizim köyümüzde müezzin devamlı Mübarek Ramazan ayında halkın, sabah ezanı okunurken veya ezan bitinceye kadar yemek yiyebilmesi ve su içebilmesi için vaktin girmesinden bir kaç dakika önce ezan okuyor; acaba bu iş câiz midir?

C: Ezanın çabuk okunması halkı yanıltmazsa ve fecrin doğduğunu ilan etmek için olmazsa sakıncası yoktur.

S.462: Bazıları marufu emretme ve münkerden nehyetme vazifesini yerine getirme amacıyla umuma ait yollarda toplu olarak ezan okuyorlar ve onların bu hareketinin bölgede fesadı önlemekte ve diğerlerini, özellikle gençleri namazı ilk vaktinde kılmaya teşvik etmekte büyük bir etkisi vardır.

Ancak, birisi bu hareketin İslam dininde yeri olmadığını, bunun bid’at olduğunu öne sürdü ve onun bu sözü bizde şüphe uyandırdı; bu konuda görüşünüzü açıklar mısınız?

C: Günlük farz namazları ilan etmek için ilk vakitte ezan okunması, onun işitenler tarafından tekrarlanması ve okunduğunda sesin yükseltilmesi tekid edilen şer’î müstehaplardandır; yolların kenarında topluca ezan okumak da hürmetsizliğe, yolu kapamaya ve başkalarını rahatsız etmeye sebep olmazsa sakıncası yoktur.

S.463: Ezan okumak, siyasî-ibadî bir amel olup çok sevabı olduğundan bazı mü’minler namaz vakti girdiğinde, özellikle sabah namazı vaktinde evlerinin damına çıkarak hoparlörsüz ezan okumaya karar almışlar.

Sorum şu: Komşulardan bazıları bu amele itiraz ettiği durumda bunun hükmü nedir?

C: Başkalarını rahatsız etmemek ve komşuların evlerine bakmamak şartıyla yaygın olduğu şekilde damın üzerinde ezan okumanın sakıncası yoktur.

S.464: Mübarek Ramazan ayının seherlerine mahsus programları (sabah ezanı dışında) herkesin duyması için caminin hoparlöründen yayınlamanın hükmü nedir?

C: Mübarek Ramazan ayının gecelerinde Kur'an okumak, dua okumak, dini programlara katılmak vb. için halkın genelinin uyanık kaldığı yerlerde sakıncası yoktur; ancak caminin komşularını rahatsız edecek olursa câiz değildir.

S.465: Cami ve diğer merkezlerde sabah ezanından önce bir kaç kilometreye ulaşan yüksek sesle Kur'an-ı Kerim ve ezandan sonra dua yayınlamak câiz midir? Bu durumun bazen yarım saattan fazla sürdüğünü de hatırlatalım.

C: Sabah namazının vaktinin girdiğini ilan etmek için yaygın olan şekilde ezanı hoparlörden yayınlamanın sakıncası yoktur; ancak hangi vakitte olursa olsun caminin hoparlöründen Kur'an, dua vb. şeyleri yayınlamanın komşuları rahatsız ettiği taktirde şer’î bir dayanağı yoktur; hatta bu iş sakıncalıdır.

Esasen Kur'an ve dua yayınlayarak başkalarını rahatsız etmek doğru değildir.

S.466: Erkeğin, namaz için kadının okuduğu ezanla yetinmesi câiz midir?

C: Bütün bölümlerini duyarsa kadının ezanıyla yetinmesinin câiz oluşu uzak bir görüş değildir.

S.467: Farz namazlar için okunan ezan ve ikaametde Hz. Ali'nin (a.s) emirliğine, velayetine dâir üçüncü şehadeti vermek hususunda görüşünüz nedir?

C: Şer'an ezan ve ikaametin cüzü değildir; ancak ezan ve ikâmetin bir cüzü olduğu kastıyla olmazsa sakıncası yoktur. Hatta, Resulullah'ın (Allah’ın selamı ona ve masum vasilerine olsun) halifesi hususunda kendi inancını itiraf etmek ve dile getirmek için olursa şer’an iyi bir iştir.


Ezan ve İkame

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)