• Nombre de visites :
  • 3594
  • 9/12/2009
  • Date :

Ezan ve İkame

ezan

  Günlük namazlardan önce ezan ve ikame okumak müstehaptır ve okunması için oldukça tekit edilmiştir.

EZAN VE ANLAMI

Allahu Ekber (dört defa)

Allah vaffedilmeyecek kadar büyüktür.

Eşhedu enla ilahe illallah (iki defa)

Allah’tan başka ilah olmadığına şahadet ederim.

Eşhedu enne Muhammeden Resulullah (iki defa)

Şahadet ederim ki Muhammed (saa) Allah’ın Resulüdür.

Eşhedu enne Aliyyen Veliyullah (iki defa)

Şahadet ederim ki Ali Allah’ın velisidir.

Heyye Ele’s saleh (iki defa)

Namaza koşun.

Heyye ele’l Felah (iki defa)

Kurtuluşa koşun.

Heyye Ela Hayril Amel (iki defa)

Amellerin hayırlısına koşun.

Allahu Ekber (iki defa)

Allah vasfedilmeyecek kadar büyüktür.

La ilahe illallah (iki defa)

Allah’tan başka ilah yoktur.

İKAME VE ANLAMI

ezan

Allahu Ekber (iki defa)

Allah vaffedilmeyecek kadar büyüktür.

Eşhedu enla ilahe illallah (iki defa)

Allah’tan başka ilah olmadığına şahadet ederim.

Eşhedu enne Muhammeden Resulullah (iki defa)

Şahadet ederim ki Muhammed (saa) Allah’ın Resulüdür.

Eşhedu enne Aliyyen Veliyullah (iki defa)

Şahadet ederim ki Ali Allah’ın velisidir.

Heyye Ele’s saleh (iki defa)

Namaza koşun.

Heyye ele’l Felah (iki defa)

Kurtuluşa koşun.

Heyye Ela Hayril Amel (iki defa)

Amellerin hayırlısına koşun.

Gad Gameti’s Saleh (iki defa)

Namaz başladı.

Allahu Ekber (iki defa)

Allah vasfedilmeyecek kadar büyüktür.

La ilahe illallah (bir defa)

Allah’tan başka ilah yoktur.

  Not: “Eşhedu enne Aliyyen Veliyullah” bu cümle ezan ve ikamenin bir cüzü olmayıp kurbet [Allah'a yakınlaşmak] kastıyla okunmalıdır.


“Tüm Boyutlarıyla Namazın Adabı”  kitabından alıntıdır

Yazar:Ebulfez Kocadağ

Namaz Bütün Dinlerde Vardı

Bilal-i Habeşi (2)

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)