• Dünyanın En Büyük Kireçtaşı Mağarasına Yolculuk
  • Kermanşah kentinin kuzey doğusunun 12 kilometre de 3050 metre yükseliğindeki Perav dağında Perav veya Peru (Suyla dolu anlamında) mağarası bulunmaktadır. Perav meydanı olarak adlandırılan Güney bölgesinde Taq-Bostan ve Bisoton dağları arasında yer almakta
  • Selasil: Zincirsiz Bir Kale
  • İran destanları ve halk efsaneleri Şuşter Şehrinin düzelmesini Şahname kitabında zikredilen Huşeng adlı bir padişaha...
  • Kaybolmuş Sasaniler Şehri
  • Tarih toprak altında! Belki de bu arkaik Bişapur şehri için en güzel tabir olabilir. Bu harika şehir bir zamanlar Sasanilerin en uygar başkenti...
  • Tarihi Tizno Evi,Dezful
  • Evin asıl alanı içe dönüktür; zemin katında asli bir sundurması ve birinci katta ise iki daha küçük sundurması vardır.
  • Heft Teppe Müzesi
  • Heft Teppe kazılarının ikinci merhalesinde çıkarılan eşyanın çokluğu ve önemi yüzünden bu tarihi sitenin yanında araştırma görevi...
  • Tizno Evi
  • Dezfulun eski dokusunun genelini kerpiçten düzelmiş evler ve binalar oluşturmaktadır. Bunların biçim ve boyutlarından...
  • Vank Kilisesi
  • Büyük Şah Abbas döneminde 1589 - 1627 yılları Safeviye mimarlığının ilerlediği bir dönemdi. Şah Abbas, dönemin başkenti İsfahan’da ...
  • Sultaniye Kumbeti
  • Hicri kameri 8. yüzyılın başlarında Zencan şehrine 43 kilometre uzaklıkta Moğol İlhanları tarafından bir şehir inşa edildi ve bu şehir kısa zamanda ...
  • Cemkeran Mescidi
  • Ayetullah Uzma Necefî Mer’aşînin de anlattığı üzere bu mescit, İmam Mehdinin (a.f) emriyle Hicrî 293te ...
  • Kum’daki Meşhur Mescitler
  • İlim ve irfan yuvası Kum’da birçok tarihî mescit bulunmaktadır. Tarihî önem taşıyan bazı mescitler şunlardır...
  • Meydan-ı İmam
  • Eski adı Meydan-ı Şah’tır. İsfehan’da görülecek birçok yere gitmek için buradan geçilir...
  • Kerimhan Kalesi -Fars
  • Kerimhan Kalesi, Kerimhan Zend’in ikamet yeri ve Zendiye döneminin en büyük ve en önemli binalarındandır...
  • Hafız Anıtı-Şiraz
  • Hafız’ın ölümünden 65 yıl sonra 856 hicri kameri yılında Üstat Şemseddin Muhammed Yagmani tarafından Hafız Anıtı’nın yapımı başlatılmıştır...
  • Persepolis
  • Perslerin Şehri olarak bilinen Persepolis antik kenti, kral saraylarını görmek isteyen turistlerle dolup taşıyor...
  • Şeyh Lutfullah Camii
  • Bu mükemmel camii 11.asrın mimari şaheserlerindendir. I. Şah Abbas, Lübnanlı islam alimi ve kayınpederi Şeyh Lütfullah...
  • Hacu Köprüsü
  • Hacu Köprüsü veya Şah Köprüsü, İran’ın merkezinde, İsfahan şehrinin tarihi köprülerindendir.
  • Si-o-se Pol
  • İsfahan’ı ikiye bölen Zayendeh nehri üzerinde eski dönemlerden kalma bu ....
  • Ali Kapu İsfahan
  • Kelime anlamı Ulu kapı demek olan bu saray ‘Mübarek Nakş-ı Cihan Devlethanesi’ ve Kasr-ı Devlethane’ şeklinde de isimlendirilmektedir.
  • Bazar-e Vekil (Vekil Pazarı)
  • Şiraz Belediye meydanı’nın doğusunda ve Mescid Camii’nin kenarında yer alan bu pazar Kerimhan Zend yapılarındandır. ..
  • Taht-ı Cemşid
  • Tahtı Cemşid, İran ve dünyanın en eski tarihi kalıntılarındandır. Rahmet dağının eteklerinde, Murudeşt korusunun karşısında, Şiraz’ın 47 km kuzeyinde 135000...
  • Sa’di Anıt-mezarı
  • Fars edebiyatının önde gelen şair ve ediplerinden Sa’di’nin anıt-mezarı Şiraz şehrinin kuzey doğusunda, Pehend dağının eteklerinde yer almaktadır....
  • Şah Çerağ Türbesi
  • Bu türbe, Hazreti seyyit Emir Ahmet ibni Musa İmam Musa Kazım’ın erşadının oğlu ve İmam Rıza Hazretlerinin kardeşinin mubarek kabiridir....
  • Sa’dabad Sarayı Müzesi
  • Tahran’ın kuzeyinde bulunan Muze Sebz gerçekte Rıza Han’ın ikamet yeriydi. 1306 h.ş. yılında Sa’dabad semtinin en yüksek...
  • İmam Humeyni Mescidi
  • Şah Mescidi ya Sultani, Tahran’ın ünlü mescidlerindendir. Fethalişah Kaçar dönemlerine ait binalardan sayılmaktadır.
  • Gülistan Sarayı
  • tarihi Tahran hükümet sarayı, Kaçar padişahlarının ikamet yeridir. İran’ın en güzel 200 yıllık tarihi başkent...
  • Mescidi Camii Varamin
  • Bu mescid sultan Muhammed Hodabende’nin saltanat döneminde yapımına başlanmış ve sultan Ebu Said...
  • Hz. Abdul Azim Asitanesi
  • Şah Abdul Azim adlı ünlü türbe; Abdul Azim bin Ali bin Hüseyin bin Zeyd bin İmam Hasan Mücteba (as)’ın...
  • Azadi (Özgürlük)Meydanı
  • Azadi Anıtı, 1350 h.ş. yılında yapılan bu bina Tahran’ın batısında Tahran-Karaj özel otobanının başında yer alır.