• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 462 -  مخالفتهاي قدرتهاي بزرگ ، دليل قدرتمندي ملت
صفحه : 462
او گذشتم ؛ پس خوب است وزراي خارجه بيايند اينجا! آن هم هر چه توانست اين ور،آن ور زد و به دريوزگي فرستاد افراد را به همه جا، منتهي به اين شد كه حالا باز اعلام كرده است كه نه ، ما براي وحدت مسلمين از اين مطلب هم گذشتيم . و من عقيده ام اين است كه ايشان براي وحدت مسلمين به جهنم برود!
آنهايي كه اساس اختلاف بين مسلمين را درست مي كنند، خوب يكي اش هم از آن افراد، همين صدام است كه اساس اختلاف است . دولت ايران با هيچ دولتي هيچ وقت جنگ نداشت و مخالفت نداشت ، الا با آنهايي كه بر ضدشان مي خواهند كاري بكنند.اين هجوم ابلهانه صدام به ايران اسباب اين شد كه دولتهاي منطقه بسيارشان با ايران ؛يعني ، با اسلام به مخالفت برخيزند. آنها هم كم كم خواهند فهميد كه صرفه در اين نيست كه با يك همچو ملتي كه همه چيزش را در راه اسلام دارد فدا مي كند، مخالفت كنند آنهاهم توجه پيدا خواهند كرد لكن ما هم بايد به مسائل ؛ يعني ، به آن شيطنتهايي كه نفس اماره انسان مي كند، توجه كنيم ؛ آن ريزه كاريهايي كه در انسان ايجاد مي كند. چه بسا يك نفر آدم زاهد متقي در طول عمرش به زهد و تقوا و اينها معروف باشد و شيطان يك گوشه اي از دل او را ربوده باشد كه همه اين اعمال و اين زهد و تقوا، همه و همه فاسدبشوند. و چه بسا باشد كه شما آقاياني كه در مجلس تشريف داريد و اميدوارم كه موفق باشيد با همه كوششي كه مي كنيد براي اسلام ، لكن آن حظ شيطاني از پيش شما نرفته باشد.
مخالفتهاي قدرتهاي بزرگ ، دليل قدرتمندي ملت
بايد خودتان مراقبت خودتان را بكنيد و وادار كنيد كساني از شما مراقبت كنند. و چه بساباشد كه اين سپاه پاسداران و اين سران فرماندهان سپاه پاسداران با همه جديتي كه مي كنند، براي اينكه به اسلام خدمت بكنند، در باطن قلبشان ، غير خودآگاه از اين خصيصه هاي شيطاني باشد كه يك وقت ببينند كه كارهايي كه كرده اند دست شيطان درآن بوده است . بايد هميشه انسان مراقب خودش باشد. مي خواهد نماز بخواند، مراقبت