• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 460 -  تقويت صدام
صفحه : 460
خودش را از آدم بالاتر مي دانست و خودش را "نار" مي دانست و آدم را "طين "(1) و آن نورانيت آدم را ادراك نكرده بود، موجب اين شد كه مطرود شد و قسم خورد كه همه رامطرود كند، يعني همه بشر را، و الان دارد او موفق مي شود در مقابل همه انبيا.
اين حمله اي كه صدام به ايران كرد، خوب ، همه مي دانيد كه براي اين بود كه سردارقادسيه بشود! و آن مسائل و اين حمله اي كه اسرائيل بر لبنان در مقابل چشم همه مسلمانان منطقه و دولتهاي منطقه كرد، همه مي دانيد كه براي قدرت طلبي و جاه طلبي [بود. ] وامريكا هم همين و همه قدرتها هم همين و اين ممكن است كه در شما هم پيدا بشود، درما هم پيدا بشود. شيطان فقط نمي رود سراغ صدام و امريكا و شوروي . او همه جا هست ومظاهر شيطان ، كه نفس اماره خود ماست ، پيش همه هست . چنانچه يك وقت ديديد كه حب اين را داريد كه به مردم زور بگوييد، حب اين را داريد كه مردم پيش شما خاضع باشند، بدانيد كه از آن حظ شيطاني پيشتان هست . و اين حظ شيطاني است كه پيش قدرتمندها هست و قدرتمندها را آن طور جسور مي كند. و همين حظ شيطاني پيش آنهايي كه خاضع در مقابل اين قدرتمندان مي شوند، - با اينكه امكانات اينكه در جلوي آنها بايستند، دارند - اين همان حظ شيطاني است . همان است كه شيطان را با آدم درگيركرد و مطرود شد و حرف خدا را نشنيد و امر خدا را نشنيد و اين را نفهميد كه اطاعت امرخدا قضيه سجده بر آدم نيست ، سجده بر خداست . مع الاسف ، در بين اين ، دولتهاي اسلامي - باصطلاح - و سران اين دولتهاي اسلامي به اين امر مبتلا هستند. اگر اين قدم رابرداشته بودند كه حب اين رياست را كم كرده بودند يا موفق مي شدند زايل مي كردند،ممكن نبود كه بدون تفاوت بنشينند و اين طور بار ذلت بكشند.
تقويت صدام
يك وقت امريكا بر مردم غلبه مي كند و شوروي غلبه مي كند، يك وقت اسرائيل غلبه مي كند. اسرائيل امروز فرمانفرماي اين بلاد اسلامي دارد مي شود و اگر اين بي تفاوتي و
1- خاك ؛ گل .