• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 450 -  ارزش انسان در توجه به تكاليف الهي
صفحه : 450
كشيدن جنگلها را، اين غير اسلامي است ؛ بايد جلويش گرفته بشود. تخلف از مقررات خيابانها و رفت و آمدها، اين غير اسلامي است ، بايد جلويش را بگيريد. اگر يك كسي اعتنايي به چراغ سرخ نكرد، اين غير اسلامي عمل كرده و اين را بايد تعقيبش كرد و به دست دادگاه سپردش . حالا هم من عرض مي كنم اسلامي كه ، اسلام كه با نظم مخالف نيست ، اصلا اسلام مي خواهد نظم حفظ بشود، نظام حفظ بشود. كليه امور مربوط به نظام ، اين اسلام است . و اگر يك چيزي تخلف از نظام كرد، اين بر خلاف اسلام است وجلوگيري لازم است .
ارزش انسان در توجه به تكاليف الهي
و من باز هم به آقايان عرض مي كنم كه توجه بكنيد كه مقام ، شما را نگيرد. ارزش انساني انسان به مقام نيست ، به اين نيست كه من نخست وزيرم ، من رئيس جمهورم ، من رئيس مجلسم ، من وكيل مجلسم ؛ اينها ارزش نيست . ارزش انسان به اين است كه توجه بكند كه چه بايد در مقابل خداي تبارك و بندگان خداي تبارك و تعالي بكند، چه تكليفي انسان دارد در مقابل خدا و در مقابل بندگان خدا كه از خدا هستند؛ اين ارزش است . مادامي كه شما اين ارزش را حفظ بكنيد، ارزش اسلامي و انساني را حفظكرده ايد. و اگر از اين ، انحراف حاصل بشود، شما هر مقامي پيدا كنيد؛ در علم بشويدبالاترين علما، در زهد هم هر چه مي شويد، بشويد، اما ارزش را از دست داده باشيد، شمانه پيش خدا ديگر ارزش داريد، نه پيش خلق خدا. بايد فكر اين معنا [را] بكنيد كه خدمت كنيد به كشور، خدمت كنيد به ملت كه بعد از خود شما - كه ان شاءالله - حالا طولاني باقي مي مانيد - مثل مرحوم رجايي كه مردم اين طور برايش به سر و سينه مي زنند، مردم شهادت فعلي و عملي بدهند بر اينكه شما خوبيد تا خداي تبارك و تعالي در محضرش شما را قبول كند؛ براي اينكه آدمي بوده است كه يك عده اي شهادت دارند مي دهند،عملا توي سرشان مي زنند از رفتن او . اين شهادت فعلي است بر اينكه اين آدم مقبول است و خداي تبارك و تعالي همين طور قبول مي كند و اگر گناهي هم داشته باشيد، به همين مي گذرد خداي