• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 410 -  بستگي آبروي نظام به آبروي متصديان امر
صفحه : 410
افراد ضايع نخواهد شد. چيزي كه براي خداست ، باقي است : ما عندكم ينفد و ما عندالله باق . (2)هر چيزي كه از ماست ، اينها از بين مي رود و آن چيزي كه براي خداست و تقديم به محضر خداست او باقي مي ماند.
بستگي آبروي نظام به آبروي متصديان امر
من به همه كساني كه در اين كشور الان مشغول يك خدمت هستند، عرض مي كنم كه توجه داشته باشيد كه آبروي جمهوري اسلامي كه آبروي اسلام است ، حفظ كنيد.جمهوري اسلامي امروز آبرويش بسته است به آبروي متصديان امر، و هر كس در هرمقامي كه هست مسئوليت به اندازه حجم آن مقام دارد. حجم مسئوليت به اندازه حجم مقامي است كه شخصيتها دارند يا گروهها دارند. و توجه كنيد كه مبادا - خداي نخواسته -كارهايي از شما، از گروههايي كه در اين كشور خدمت مي كنند، سر بزند كه با جمهوري اسلامي سازش نداشته باشد. بايد كارها را تطبيق بدهيد با اسلام و با جمهوري اسلامي .اگر - في المثل - شما در هر مقامي كه هستيد، از مقام رياست جمهور تا بيايد به آنجايي كه به مردم عادي منتهي مي شود و افرادي كه در اين دستگاهها مشغول خدمت هستند، از آن كارمند كوچك و آن كسي كه دم در براي پذيرش اشخاص گماشته شده اند تا آن مقام بالايي كه بايد رسيدگي به امور مسلمين بكند، همه آنها مسئول هستند. كجرويها درمحضر خداست و راست رويها هم در محضر اوست . ما بايد [در] فكر اين باشيم كه اين كارهايي كه به عهده ما قرار داده شده است ، اين كارها را طوري انجام بدهيم كه مرضي خداي تبارك و تعالي باشد. و ما اگر اينجا بتوانيم از مسئوليت مقامات اينجا يك وقت شانه تهي كنيم يا كاري بكنيم كه آنها توجه نكنند، ملائكه الله هستند و ثبت مي كنند و يك روزي سئوال مي شود از ما.
معصيت بودن بعضي از كارهاي به ظاهر اسلامي
گاهي مي شود كه كارهاي به ظاهر اسلامي ، لكن با بي توجهي و خلاف اسلام واقع
2- سوره نحل آيه 96: ((آنچه نزد شماست (از مال و جاه دنيا) همه نابود خواهد شد، و آنچه نزد خداست تا ابد باقي خواهد ماند)).