• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 405 -  ورود در جنگ براي اداي تكليف
صفحه : 405
بكنيم ! آن وقت در ضمن اينكه اسلام راستين را مي خواهند چه بكنند، اين آدمكشي ها واين بساط را، همه را آنها راه مي اندازند به اسم "اسلام راستين ".
ورود در جنگ براي اداي تكليف
از اول من گفته ام كه ما به شرط اينكه پيروز بشويم در ميدان نيامده ايم . ما براي اداي يك وظيفه اسلامي ، وجداني ، ملي وارد شده ايم در اين ميدان و همه ملت ايران كه واردشده اند در اين ميدان و الان بحمدالله ، همه وارد هستند، توجه دارند و فهميده اند كه اين گروههاي مخالف ، يا اين قدرتهاي مخالف چه دردي دارند. ما مي دانيم كه آنها دردشان به اين چيزها دوا نمي شود و ديگر هم مايوس ان شاءالله ، بايد بشوند. و ما ان شاءالله ،اميدواريم كه در همه ابعاد اين جمهوري ، پيروز باشيم و جنگمان هم ان شاءالله ، زودترتمام بشود. و شما و همه مي دانند كه ما اهل جنگ نيستيم كه بخواهيم برويم يك كشوري را بگيريم يا كشورگشايي بكنيم . ما دنبال اين هستيم كه دنيا در صلح و آرامش باشد.اسلام از اول داراي يك همچو مقصدي بوده و خصوصا در بين مومنين ، در بين مسلمين ،اخوت را سفارش فرموده است ، بلكه ايجاد - تشريع - فرموده است .
و ما بايد با همه برادر باشيم ؛ با همه ، همه مسلمين برادر باشيم و در مقابل كفار بايستيم ،نه اينكه ما در مقابل مسلمين بايستيم . خوب ، ما ناچاريم الان ، دفاع داريم مي كنيم . ماتاكنون يك قدم براي جنگ برنداشته ايم ؛ اينها همه دفاع است . الان هم كه ما واردشده ايم در خاك عراق ، براي دفاع است ، نه براي چيز ديگر. بيايند آنها كارها را انجام بدهند، ما فورا بر مي گرديم . بيايند آنها چيزهايي را كه بايد انجام بدهند، انجام بدهند، مافورا بر مي گرديم . ما نه بصره را مي خواهيم [و نه ديگر شهرها را. ] بصره برادر ماست ، مامي خواهيم كه چه بكنيم ؟ و ما هميشه احتراز داريم از اينكه در بصره يك وقتي خوني بريزد و در ساير شهرهاي بغداد [هم ]؛ براي اينكه ما مي دانيم كه آنها با صدام از اول بدبودند. ملت عراق از حالا بد نيست ، از اول با اين حزب بد بود؛ براي اينكه ملت عراق ،