• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 404 -  آدمكشي و چپاولگري با اسم "اسلام راستين "
صفحه : 404
برادر ان شاءالله ، خدمت خودشان را به اسلام و ايران بكنند؛ ايشان در تبليغات و ايشان هم در همه چيزها.
و البته فيلمها، بايد كساني كه فيلمسازند، بايد معلوم بشود كه اينها چه كاره اند، چه جوربوده اند؛ وضع روحي شان ، وضع زندگيشان ، وضع معاشرتهايشان قبلا چه جور بوده است ؛ آيا تحول حاصل شده برايش ؛ تحول روحي يا اينكه باز همان ته مانده هاي سفره شاه هست در قلبهاشان . آن كسي كه مي خواهد فيلم درست كند، گاهي وقتها فيلم را،خوب ، بسياريها متوجه نمي شوند چي است ، لكن محتوايش روي هم رفته انسان يك وقت مي بيند كه يا طرف چپ است يا طرف راست است يا رو به فساد است . اين بايدخيلي دقت بشود؛ يعني ، ما همه موظفيم به اينكه كاري انجام بدهيم كه موافق با مقصدجمهوري اسلامي ، كه همان مقاصد اسلامي است ، باشد. و هيچ خوفي از اين نداشته باشيم كه ما اگر - فرض كنيد - فلان فيلم را درست كنيم ، به ما مي گويند كه اينها چه هستند.ما بالاخره در اين دنيا الان معرفي شده ايم به يك ملت ارتجاعي و يك ملتي كه تقريبايك هيولايي از جمهوري اسلامي دارند درست مي كنند كه كساني كه در اينجا نيستندخيال مي كنند كه الان ، الان در تهران يك دسته اي ريخته اند، دارند بچه كوچكها رامي كشند و زنها را چه مي كنند. اين چيزها هست . البته نمي شود يك انقلاب اين طوري واقع بشود و اين مسائل نباشد. شما ساير انقلابات را هم كه ملاحظه مي كنيد، مي بينيد كه مسائلي هست .
آدمكشي و چپاولگري با اسم "اسلام راستين "
آن وقت اين انقلاب ، يك خصوصيتي دارد و آن اينكه "انقلاب اسلامي " است وهمه جناحها - الا كمي - با اين جهت اسلامي اش مخالفند، حتي اشخاصي كه در ايران بودند و آن گروههايي كه بودند و اينها، حتي اينها هم از اسم "اسلام " مي ترسند و اگر اسم "اسلام " را ببرند، اسلام را به يك جور ديگري در پيش خودشان تعبير مي كنند، "اسلام راستين " اسمش را مي گذارند، كه ايران اسلام ندارد، ما بايد بياييم اسلام راستين را چه