• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 393 -  هشدار به حاميان صدام
صفحه : 393
بحمدالله بعضي از كشورهاي منطقه به خود آمدند و از آن راهي كه داشتند، برگشتند.و من اميدوارم كه همه كشورهاي منطقه و دولتهاي منطقه به خود بيايند و مطمئن باشند كه يك ايران قدرتمند اسلامي براي آنها بهتر است از امريكا و شوروي . آنها فقط مصالح خودشان را در نظر دارند و اسلام مصالح كشورهاي اسلامي و مسلمانان ؛ همه را، بلكه مصالح بشر را. ما به هيچ كشوري طمع نداريم و به هيچ كشوري حقي نداريم . و خداي تبارك و تعالي به ما اجازه نداده است كه در هيچ كشوري دخالت بكنيم ، مگر آنكه مثل دفاع باشد كه امروز ما با اين دولت فاسد عراق در حال دفاع هستيم . و البته بايد ملت مابدانند كه جنگ ما تمام نشده است ، و آن توطئه اي كه ديده بودند كه ما را متوجه كنند به لبنان و از اين راه به ما ضربه بزنند، آن هم به خواست خداي تبارك و تعالي فاش شد. و مابنايمان بر اين است كه اول عراق بايد از شر اين مفسدين و از شر اين غاصبين فارغ بشود وبعد از آن ، ان شاءالله ، به قدس .
تمام كشورهاي اسلامي بدانند كه ايران ابدا نظري به كشورهاي آنها ندارد. ايران براي جمعيت خودش همه چيز دارد و اين طور نيست كه يك كشور سركش باشد كه بخواهدهمه چيز را در تحت سلطه خود بياورد. ايران براي خدا قيام كرده است و براي خدا ادامه مي دهد و جز دفاع ، جنگ ابتدايي با هيچ كس نخواهد كرد.
هشدار به حاميان صدام
لكن من بايد تذكر بدهم ، هشدار بدهم به اين بعضي از اين كشورها كه باز هم كمك كاري مي كنند به دشمن اسلام ؛ من هشدار بدهم كه توجه داشته باشيد. براي آتيه خودتان زحمت توليد نكنيد. شما هر كدام كه امروز به صدام كمك كنيد، خيانت به اسلام كرده ايدو مجرم هستيد پيش اسلام . اگر تا امروز عذري مي تراشيديد كه ما از عراق مي ترسيم ،امروز ديگر آن عذر نيست . عراق - يعني ، حكومت عراق - خودش را هم نمي تواند حفظكند تا چه رسد به اينكه بخواهد به شما تعدي كند. اين عذر، منقطع است امروز. و ما اگرببينيم بعضي دولتها باز كمك مي كنند، كمك نظامي مي كنند، كمك مالي مي كنند به