• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 351 -  حمله اسرائيل به لبنان ، دام امريكا براي ايران
صفحه : 351
اگر در يك ميليون احتمال ، يك احتمال ما بدهيم كه حيثيت اسلام با بودن فلان آدم يافلان قشر در خطر است ، ما ماموريم كه جلويش را بگيريم تا آنقدري كه مي توانيم . هرچه مي خواهند به ما بگويند، بگويند كه كشور ملايان ، حكومت آخونديسم و از اين حرفهايي كه مي زنند. و البته اين هم يك حربه اي است براي اينكه ما را از ميدان به دركنند. ما نه ، از ميدان بيرون نمي رويم . خوب ، اين مقدار از حرفها بود كه با آقايان عرض كرديم و اميدوارم كه در ماه مبارك رمضان ، اين ماه بزرگ ، هم دعا كنند به اين جمهوري اسلامي و هم هدايت كنند مردم را كه مردم در صحنه باقي باشند.
حمله اسرائيل به لبنان ، دام امريكا براي ايران
مردم گمان نكنند كه ما ديگر پيروز شده ايم و احتياج به وجود آنها نيست . احتياج به وجود آنها هست و هميشه هست . دولت تنهايي نمي تواند همه امور را اداره كند، ملت رابايد همراه داشته باشد. ما هم جنگمان تمام نشده ، الان در حال جنگ هستيم و تا در حال جنگ هستيم ، جوانهاي ما بايد به جبهه ها كمك كنند؛ همان طوري كه تا حالا جوانهاي عزيز ما در جبهه ها رفتند و بسياري از آنها به لقاالله و فيض شهادت رسيدند، امروز هم مااحتياج به آنها داريم ، توطئه ها رو به رشد است . مسئله اي كه بايد در آن جنبه اي كه مربوطبه روز است عرض كنم اين است كه بعد از آنكه اين قدرتهاي بزرگ و خصوصا امريكا،در همه توطئه ها فلج شد و شكست خورد و مي بيند كه اين جنگي هم كه او براي ما بپاكرده است ، اين هم دارد به آخر مي رسد ان شاءالله ، يك توطئه ديگري عميقتر اجرا كرده است كه در اين توطئه ، ما هم يك قدري بازي خورديم و او اين است كه يك نقطه اي كه پيش ما خيلي بزرگ است و ما نسبت به او حساسيت زياد داريم ، آن غائله را پيش آورد تااينكه ملت ما را از آن مطلبي كه در كشور خودش مي گذرد و از آن جنگي كه در كشورخودش مي گذرد، غافل كند، قضيه هجوم اسرائيل به لبنان . امريكا مي دانست كه ما و ملت ما نسبت به لبنان حساسيت داريم و نسبت به اسرائيل هم از آن طرف حساسيت داريم .اين دام را امريكا درست كرد. يعني ، آن نوكر خودش را فرستاد به اينكه حمله كند به لبنان