• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 33 -  سخنراني در جمع ميهمانان خارجي در جشن پيروزي انقلاب "مظلوميت مسلمين "
سخنراني
زمان : قبل از ظهر 21 بهمن 1360 / 15 ربيع الثاني 1402
مكان : تهران ، جماران
موضوع : مهجوريت اسلام و قرآن و مظلوميت مسلمين جهان
حضار: مهدي كروبي "نماينده امام و سرپرست بنياد شهيد" - معاديخواه ، عبدالمجيد "وزير ارشاداسلامي " - خانواده هاي شهداي لبنان - ميهمانان خارجي شركت كننده در جشنهاي پيروزي انقلاب - دانشجويان خارجي شركت كننده در اولين مجمع بين المللي "حركت اسلامي دانشجويي " - حافظان و قاريان قرآن شركت كنندگان بين المللي حفظ و قرائت قرآن مجيد
صفحه : 33
بسم الله الرحمن الرحيم
مهجور و مظلوم بودن قرآن و اسلام
من از عموم آقاياني كه از كشورهاي مختلف آمدند و از نزديك وضع ايران را تااندازه اي مشاهده كردند و باز احساس اين معنا را كردند كه جمهوري اسلامي در دنيامظلوم است ، از آنها به طور عموم تشكر مي كنم و خصوصا، از اين اطفال عزيزي كه ازلبنان آمده اند و وارث شهدايي و بازماندگان آنها بالخصوص تشكر مي كنم و از خداوندتعالي سعادت و سلامت همه را خواستار و اميدواريم كه اين جمهوري اسلامي به همان طوري كه در ايران تحقق پيدا كرد، در همه كشورهاي اسلامي تحقق پيدا بكند. البته من ازهمه گروهها نمي توانم علي حده ، تشكر كنم ، لكن قرايي هم هستند كه از آنها هم بايدتشكر كنم و اولياي شهدايي هم هستند كه از آنها هم بايد تشكر كنم و بالجمله ، از همه آقايان تشكر مي كنم .
من امروز در حضور نمايندگان محترم كشورهاي اسلامي يا غير اسلامي بايد مطلبي را به عرض برسانم : از پيغمبر اكرم - صلي الله عليه و آله - منقول است كه اسلام در ابتدامظلوم بود و بعد هم مظلوم خواهد بود. من مي خواهم مظلوميت اسلام را امروز براي شماآقايان عرض كنم . در قرآن شريف هم مي بينيم كه پيغمبر اكرم شكايت كرده است به
صفحه : 34
خداي تبارك و تعالي كه ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا(1) از مهجور بودن قرآن در نزدقومش و در امتش شكايت فرموده است . من اين مهجوريت و مظلوميت را امروز درحضور شما آقايان محترم عرض مي كنم كه ببينيد چه وضعي اسلام و مسلمين دارند.قرآن و اسلام مهجور و مظلومند؛ براي اينكه مهجوريت قرآن و مهجوريت اسلام به اين است كه مسائل مهم قرآني و مسائل مهم اسلامي يا بكلي مهجور است و يا برخلاف آنهابسياري از دولتهاي اسلامي قيام كردند. از مسائل مهم سياسي قرآن دعوت به وحدت ومنع از اختلاف است - با تعبيرهاي مختلفي كه در قرآن كريم هست - منع تنازع بين مسلمين و سران مسلمين است كه نكته اش را هم فرموده است كه لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم (2). ما بررسي كنيم به اينكه آيا اين دو اصل مهمي كه دو اصل سياسي مهم اسلامي است ، در بين مسلمين چه وضعي دارد. آيا مسلمين اعتنايي كرده اند به اين دو اصل ؟ و آياتبعيتي كرده اند از اين دو اصل مهمي كه اگر اطاعت از آن بكنند، تمام مشكلات مسلمين حل مي شود و اگر اطاعت نكنند فشل مي شوند و رنگ و بويشان از بين مي رود؟
تنازع به جاي اتحاد، در ميان كشورهاي اسلامي
مسلمين دو طايفه هستند؛ يك طايفه ملتهاي اسلامي است ، توده هاي مردمي است ويك دسته آنهايي هستند كه حكومت بر اين توده ها مي كنند و سردمدار كشورهاي خودشان هستند. ما بررسي كنيم از اين سردمداران و اين دولتهايي كه در اسلام هر كدام در يك كشوري حكومت مي كنند و همه هم مدعي اسلام هستند و مدعي تبعيت از كتاب الله ، ببينيم كه اينها آيا به اين اصل سياسي مهم كتاب الله عمل كرده اند يا پشت كردند ومخالفت . از آن طرف باز يك اصل ديگري هست كه باز از اصول مهم است كه مسلمين نبايد تحت سلطه كفار باشند. خداي تبارك و تعالي براي هيچ يك از كفار سلطه برمسلمين قرار نداده است و نبايد مسلمين اين سلطه كفار را قبول بكنند. اين از اصولي
1- سوره فرقان ، آيه 30 : " امت من ، اين قرآن بزرگ كتاب تو را بكلي متروك و رها كردند".
2- سوره انفال ، آيه 46 : " هرگز راه اختلاف و تنازع نپوييد كه در اثر تفرقه ترسو و ضعيف شده ، قدرت و عظمت شمانابود خواهد شد".
صفحه : 35
[مي باشد] كه از امور سياسي است و قرآن كريم طرح كرده است و مسلمين را به آن دعوت كرده است . ما الان مي بينيم كه در كشورهاي اسلامي ، سران كشورهاي اسلامي يابا هم در نزاع واقع شده اند و منازعات سياسي ، منازعات تبليغاتي مي كنند و يا با هم تفاهم و اتحاد ندارند. بين كشورهاي اسلامي اتحاد مي بينيم كه نيست ، تنازع هم هست ؛ گاهي تنازع مسلحانه و گاهي و بسياري از اوقات تنازع تبليغاتي و سياسي و در اثر اين تنازع هافشل شده اند.
فرياد يا للمسلمين
قرآن كريم اخطار كرده است به اينكه اگر تنازع كنيد فشل مي شويد. شما آثار فشل رادر مسلمين مشاهده مي كنيد، آثار فشل را در كشورهاي عربي مشاهده مي كنيد. فشل شدن از اين بدتر چه كه كشورهاي پهناور اسلامي با همه قدرتي كه از حيث سياسي ، ازحيث نظامي ، از حيث ذخاير دارند، در مقابل اسرائيل همه فشل هستند؟ شما فشل را چه مي دانيد؟ جز اين است كه نتواند يك دولتي يا يك ملتي كاري كه بايد انجام بدهد، كاري كه بايد براي حفظ نظام خودش انجام بدهد، نتواند انجام بدهد؟ دشمني كه حمله براسلام كرده است و حمله بر بلاد مسلمين كرده است و هر روز توسعه را زياد مي كند و قانع به يك كشور هم براي خودش نيست ، مسلمين در مقابل او فشل هستند. شما ملاحظه كنيد اين كودكهايي كه از لبنان و جنوب لبنان آمده اند و اين كودكهايي كه وارث شهداي اسلام هستند، ما در مقابل اينها چه جواب داريم ؟ وجدان زنده انسان در مقابل اين كودكهايي كه با دلهاي كوچك خودشان اينجا آمده اند و از اسلام مي خواهند پشتيباني كنند و در محلهاي خودشان مورد ظلم و تعدي اسرائيل هستند، مسلمانها در مقابل اينهاچه جواب دارند؟ در حديث شريف رسول اكرم - صلي الله عليه و آله - هست كه "اگرمسلمي فريادي بزند "يا للمسلمين " و اجابت نكنند از او، مسلم نيستند آنها"(3) و من ازاينجا فرياد مي كنم : يا للمسلمين ! اي مسلمانهاي جهان ! اي دولتهاي مدعي اسلام ! اي
3- اصول كافي ، ج 2، ص 164.
صفحه : 36
ملتهاي مسلمان جهان ! به داد اسلام برسيد، به داد مظلوميني كه در فشار قدرتهاي بزرگ هستند برسيد، به داد اين بچه هاي كوچكي كه مادرها و پدرهاي خودشان را از دست داده اند برسيد، به داد اين كشورهايي كه مورد هجوم ابرقدرتها واقع شده اند برسيد، به دادخودتان برسيد، به داد ملتهاي خودتان برسيد، اي مسلمانهاي جهان ! قدرتهاي بزرگ دارند با حيله گري هايي كه دارند و با تبليغاتي كه دارند و با كساني كه وابسته به آنهاست ،در داخل كشورهاي اسلامي بر همه چيز اسلام سلطه پيدا مي كنند؛ پيدا كرده اند. اسلام رادريابيد اي مسلمانهاي جهان ! اي اشخاصي كه از همه كشورها، از بسياري از كشورها به ايران آمده ايد و وضع ايران را از نزديك ملاحظه مي كنيد و بعضي از شما يا همه رفته اندو اوضاع غرب و جنوب ايران را ملاحظه كرده اند و آن چيزهايي را كه به دست امريكا وبه دست وابسته امريكا صدام است ملاحظه كرده ايد، به دنيا برسانيد.
اتهامات ناروا به نظام اسلامي در رابطه با اسرائيل
اگر از افغانستان اطلاع نداريد، علماي افعانستان و بسياري از محترمين افغانستان اينجاهستند، در ايران هستند؛ از آنها سئوال كنيد كه به افغانستان چه مي گذرد. اي مسلمين ! به داد اسلام برسيد. ابرقدرتها با اسلام مخالفند، ابرقدرتها اسلام را نمي خواهند باشد؛ براي اينكه مشاهده مي كنند كه در زير پرچم اسلام اگر يك ميليارد جمعيت مجتمع بشوند،براي آنها در دنيا زندگي كردن ديگر مشكل مي شود و دست جنايتكار همه آنها قطع مي شود. چه شده است مسلمين را و چه شده است سران مسلمين را كه همه حيثيت وآبروي خودشان را نثار امريكا كرده اند؟ چه شده است اينها را كه خزاين بزرگ اسلامي را كه مال ملتهاي پابرهنه ضعيف است به امريكا تقديم مي كنند و امريكا در مقابل اين تقديم از اسرائيل طرفداري مي كند و مي گويد كه اسرائيل را ما به اينها نمي فروشيم ؟ چه شده است مسلمين را؟ چرا بايد مسلمين اينطور باشند؟ چرا بايد دستگاههاي تبليغات مسلمين بر ضد يك دسته از مسلمين كه مي خواهند خودشان را نجات بدهند ازسلطه هاي خارجي و از دزدهاي بين المللي ، اين تبليغات به ضد همين طايفه هستند؟ چه
صفحه : 37
شده است كه جبهه بندي مي كنند در مقابل ايران ؟ مگر ايران چه كرده است ؟ چه شده است كه بعض از روحانيون درباري ، ايران را تكفير مي كنند؟ قرآن تصريح مي كند كه اگركسي ادعاي اسلام كرد، او را مسلم بدانيد، از او قبول كنيد، او را رد نكنيد. اينها از اسلام چه خبر دارند؟ ما فرياد مي كنيم كه ما مسلم هستيم ، و مي خواهيم قرآن كريم و دستورات رسول اكرم را در اين كشور پياده كنيم . و ما بيشتر از بيست سال مخالفت خودمان را بااسرائيل و با امريكا اعلام كرده ايم و باز اين نويسندگان مجلات ، روزنامه ها و اين گويندگان راديوها ما را متهم مي كنند كه با اسرائيل دوستي داريم . ما با اسرائيل دوستي داريم يا آنهايي كه مي بينند و مشاهده مي كنند كه اسرائيل با مسلمين دارد چه مي كند؟اسرائيل لبنان را به چه حالت كشانده است ؟ و اسرائيل با سوريه چه دارد مي كند؟بلنديهاي جولان را به كشور خودش متصل كرده است و آمالش بيشتر از اينهاست ، لكن شما مي گوييد كه ما او را مي خواهيم [به رسميت ] بشناسيم . ما دوستي داريم با او كه بيش از بيست سال است فرياد كرده ايم اين غده سرطاني را اجتماع كنيد و از بين مسلمين بيرون كنيد، بيت المقدس را از او بگيريد، كشورهاي اسلامي را از اين غده سرطاني آزاد كنيد ياشما كه اسرائيل را مي خواهيد با حيله هايي [به رسميت ] بشناسيد و يك كشور در مقابل اسلام و هوادار يك همچو كشوري باشيد كه ظلمش بر همه جهانيان واضح است ؟ و شماجرات داريد در مقابل خدا ايستاده ايد و دشمن خدا و دشمن سرسخت مسلمين رامي خواهيد سلطه به او بدهيد و مي خواهيد آرامش به او بدهيد و مي خواهيد بشناسيد؟شما اسرائيل را بشناسيد، او شما را نمي شناسد. و شما ايستاديد و نشستيد تا اسرائيل بر همه شما - خداي نخواسته - حكومت كند.
دعوت از مظلومين براي قيام
اي ملتهاي مسلم ! اي ملتهاي مظلوم همه كشورهاي اسلامي ! اي ملتهاي عزيزي كه درتحت سلطه اشخاصي واقع شديد كه ذخاير شما را تقديم امريكا مي كند و شما خودتان بازحمت و ذلت زندگي مي كنيد! بيدار بشويد، برخيزيد از جا. اي مستضعفين جهان !
صفحه : 38
برخيزيد و در مقابل ابرقدرتها بايستيد كه اگر ايستاديد، اينها هيچ كاري نمي توانند بكنند.شما ديديد كه ملت مسلم ايران با هم متحد شدند و با هم قيام كردند و با دست خالي بدون اسلحه در مقابل آن قدرتهاي عظيم شيطاني محمدرضا و آن قدرتهاي ابرقدرتها كه پشت سر او صف بندي كرده بودند، آنها همه را به كنار زدند و اين دولت فاسد را و اين سلطنت غيرقانوني فاسد را با قدرت ايمان خودشان و با بانگ "الله اكبر" از صحنه بيرون كردند وبه جهنم فرستادند، و به جاي او دولت اسلامي - دولتي كه الان در ايران مشاهده مي كنيد،يك دولت اسلامي است ، يك دولتي است كه طرفدار ضعفاست ، طرفدار مستضعفين جهان است - يك همچو دولتي را بپا كردند، با اينكه نه قدرت مالي و نه قدرت بدني و نه قدرت نظامي داشتند، لكن قدرت ايماني داشتند. خداي تبارك و تعالي اگر شما او رانصرت كنيد شما را نصرت مي كند؛ ان تنصروا الله ينصركم و يثبت اقدامكم (4). اگر خدا را نصرت بكنيد، نصرت خدا به نصرت دين اوست ، به نصرت بندگان اوست ، به نصرت مظلومين است . شما بايد بايستيد در مقابل ظالم ها و داد مظلومين را از آنها بخواهيد، بايستيد درمقابل ابرقدرتها كه به شما مي خواهند حكومت كنند، از آن طرف دنيا، از امريكا، از آن طرف عالم مي آيد و مي خواهد به ما حكومت كند و ما و شما و همه را تحت قدرت خودش قرار بدهد و ذخاير ما را هم از بين ببرد و مع الاسف ، دولتها هم با او موافقت مي كنند بيشتر از آنها.
لزوم حضور قرآن در تمام شئون زندگي
پس اسلام امروز مظلوم است و قرآن مهجور است . احكام قرآن مهجور است به اينكه در ماذنه ها اذان مي گوييد و نماز مي خوانيد و اكثر احكام سياسي اسلام را اعتنا به آن نداريد، از مهجوريت بيرون نمي رود قرآن . البته قرائت قرآن و حاضر بودن قرآن در تمام شئون زندگي انسان از امور لازم است ، لكن كافي نيست . قرآن بايد در تمام شئون
4- سوره محمد، آيه 7.
صفحه : 39
زندگي ما حاضر باشد. قرآن وقتي مي فرمايد: واعتصموا بحبل الله جميعا و لاتفرقوا، (5)مي فرمايد: و لاتنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم ؛ (6) اينطور احكام مترقي سياسي كه اگر به آن عمل بشود سيادت عالم مال شماست . اين قرآن را مهجور كرديم همه و اعتنا نكرديم به اين مسائل . بايد قرآن در همه شئون وارد بشود، قرائت قرآن بايد بشود. قرآن ، ذكر، همه بايد در همه جا باشد. در همه شئون انساني اسلام بايد قرآن وارد بشود، لكن بعضش باشدو بعض نباشد، اشكال است ؛ اشكال در موارد ديگر نيست . در احكام سياسي ، دستورقتال مي دهد با كساني كه با مسلمين مقاتله مي كنند و امروز اسرائيل در مقابل مسلمين ايستاده و مقاتله مي كند، امريكا در مقابل مسلمين ايستاده و مقاتله مي كند، صدام مزدورامريكا در مقابل مسلمين ايستاده است و مقاتله مي كند. خدا دستور داده است به اينكه بااين اشخاصي كه بر ضد مسلمين ، بر ضد طايفه اي از مسلمين قيام كرده اند، با آنها مقاتله كنيد(7).
دروغ بودن صلح طلبي صدام
صدام مدعي است كه من صلح طلبم و زمين از ما، سرتاسر كشور در طرف جنوب وغرب را غصب كرده و مي گويد من صلح طلبم . به اين معنا اسرائيل هم صلح طلب است ،بلنديهاي جولان را غصب كرده است ، به طايفه اي از مسلمين تجاوز كرده است ، آن هم مي تواند بگويد من صلح طلبم . امريكا هم مي گويد من صلح طلبم . همه ابرقدرتهامي گويند ما مي خواهيم صلح در عالم باشد، لكن تمام جنگهاي عالم زير سر آنهاست .صدام صلح طلب است ، لكن تجاوز كرده است به يك كشور اسلامي . شما همه ببينيد كه با يك كشور اسلامي چه كرده است اين نانجيب . مطرح ايران تنها نيست ، مطرح دنياست ؛آن كه مطرح است مسلمين دنيا هستند. آن كه مطرح است اسلام است . ما اگر همه هم ازبين برويم اسلام بايد باقي باشد. اولياي خدا جان خودشان را فداي اسلام كردند. پيغمبر
5- سوره آل عمران ، آيه 103: ((همگي به ريسمان خدا چنگ بزنيد و پراكنده مشويد)).
6- سوره انفال ، آيه 46: "با يكديگر نزاع نكنيد كه ناتوان شويد و مهابت و قدرت شما برود".
7- اشاره به آيه 9 سوره حجرات .
صفحه : 40
اسلام از همه كس بيشتر در باب اسلام زحمت كشيد و رنج ديد و ما داريم رنجهاي پيغمبراسلام را به باد فنا مي دهيم و من اميدوارم كه شما آقايان كه از بلاد مختلف تشريف آورديد در اينجا، صداي مظلومانه اين ملت را به همه جا برسانيد و به آنها بفهمانيد كه اينجا يك كشور وحشتناكي كه يك صورت مشوه ، تبليغات امريكايي و صهيونيستي برايش درست كرده اند، نيست . با اين وقت كم و با اين محاصره هاي همه جانبه اي كه ماداريم ، در اين مدت كم آن قدري كه دولت براي مستمندان و براي مستضعفان عمل كرده است ، در طول مدت پنجاه سال سلطه امريكا نشده است ؛ آن قدري كه براي آنهاآب تهيه كرده اند، زمين تهيه كرده اند، لوله كشي كرده اند، اسفالت كرده اند، و آن قدري كه اينجا عمل شده است ، جاهاي ديگر در طول پنجاه سال آنها نكرده بودند، مع ذلك ،اينجا را متهم مي كنند كه خير مي خواهند يك كشوري را به باد بدهند.
شماها ان شاءالله ، اميدوارم كه با سلامت و سعادت به اوطان خودتان برگرديد و مسائل اسلام را ولو اينكه قدرتهاي بزرگ نمي گذارند در رسانه هاي گروهي منتشر بشود، لكن شماها با مصاحبه ها، با تماسها بگوييد به آنها، بفهمانيد به آنها كه ايران صلح طلب است .ايران الان هم مي گويد كه صدام برود بيرون از اينجا، و يك دستگاهي بين المللي بيايد ورسيدگي كند به جرم او و به جنايات او. ما با دولت عراق ، با ملت عراق جنگي نداشتيم ،آنها به ما هجمه آوردند؛ يعني ، دولت عراق هجمه آورد، لكن تو دهني خورد وبحمدالله در دنيا شكست خورد، شكستي كه با موافقت اردن و مغرب و امريكا نمي تواندشكست خودش را رفع كند. من از خداي تبارك و تعالي سلامت و سعادت همه مسلمين و قدرت اسلام را و سعادت و سلامت شما دوستان ، برادران عزيز را و سلامت و سعادت اين اطفال مظلوم را كه انسان را متاثر مي كند ديدن آنها، مي خواهم . و شهداي همه را ازخداي تبارك و تعالي مي خواهم كه رحمت كند و با شهداي صدر اسلام محشور فرمايد.
والسلام عليكم و رحمه الله