• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 322 -  بهانه بودن درخواست صلح
صفحه : 322
مي گوييد كه با اسرائيل مخالف هستيد و نمي خواهيد با اين بهانه يك كلاهي سر مابگذاريد و خيال مي كنيد كه ايران توجه به اين مسائل ندارد و كساني كه در راس امورهستند توجه به اين مسائل ندارند، شما اگر نمي خواهيد كه يك توطئه اي داشته باشيد ويك كار خلافي بكنيد، خوب ، راه بدهيد ما برويم .
بهانه بودن درخواست صلح
راجع به مسائلي كه از اول گفتيم ، همان مسائل هست . حالا ما قبول مي كنيم از شما كه بياييد برويد بيرون ، قبول ، بسم الله ، تشريف ببرند. اما نه اينكه [با] رفتن بيرون ، تمام شدقضيه . اين يكي از چيزهايي است كه ما مي خواستيم . دو تاي ديگرش مانده است كه بعدمعنوي آن در نظر ماست ، بعد سياسي آن در نظر ماست ، نه بعد مادي آن تا اينكه بگوييدكه غمض عين كنيد، طلبي داريد از ما نگيريد. مگر ما مي توانيم كه صرف نظر كنيم از يك چيزي كه جاني را به جنايت خودش تشويق مي كند؟ ما بايد جاني را در دنيا رسوا كنيم وجرمي كه كرده است از او بگيريم تا اين امور لااقل ، محدود بشود؛ اگر از بين نمي رود؛لااقل ، محدود بشود. اينطور نشود كه هر كسي افسار گسيخته بريزد شهرهاي ديگران را ازبين ببرد و اموال مردم را غارت كند و آتش بزند و بعد هم بگويد خوب ، بسيار خوب ،حالا ديگر صلح مي كنيم ! اين صلح نيست . اين معنايش اين است كه نخير، شما بايد باج به ما بدهيد تا ما با شما صلح كنيم و اين امروز آن روزي نيست كه شما اين حرفها را مي زنيد.شما ديگر اين حرفها را بايد كنار بگذاريد. شما ديگر قدرتي نداريد كه بتوانيد يك همچو مسائلي را بگوييد و شما خيال كنيد كه ديگران به شما تقويت مي كنند. آن ديگران هم مثل شما مي مانند. شما كه مال خودتان بود، اينطور از كار درآمد؛ يك جمعيت كمي اينطور خرمشهر را گرفت ، آنها كه از خارج اجير شما مي خواهند بشوند، آنها براي شمانمي خواهند كار بكنند، براي خودشان مي خواهند كار بكنند. آنها با يك فوت از بين مي روند. بنابراين ، مسئله اين است كه ما امروز كه در اينجا مبتلا هستيم به يك همچوحزبي و در آنجا مبتلا هستيم به يك همچو رژيم فاسد؛ رژيم اسرائيل ، ما در هر جبهه